(15.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Problematika přibližně 70 žádostí čínských státních příslušníků, kteří se hlásí ke křesťanskému vyznání, o mezinárodní ochranu v České republice v gesci ministra vnitra. V této věci nebylo formálně o stanovisko požádáno a na formálních žádostech o informace či konzultace nebyly shledány nějaké zásadní problémy. Je známo, že v průběhu šetření se tři žadatelé obrátili se stížností na ombudsmanku, ta v souladu se zákonem upravujícím jejich činnost oslovila Ministerstvo vnitra a požádala o informace a o vysvětlení namítaných průtahů.

Dle informace nevládních organizací se čínští křesťané se žádostmi o mezinárodní ochranu obrátili na Francii, Itálii, Německo, Španělsko atd. Nejvyšší počet žádostí, přes 600, měl být podán v Itálii.

Takže podle vyjádření Ministerstva vnitra se očekává to rozhodnutí ve velice krátkém čase.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane premiére, děkuji a táži se pana poslance Čižinského. Ano, máte doplňující otázku. Prosím, máte minutu, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych ještě jenom rád uvedl, že podle § 27 je lhůta pro vydání rozhodnutí 6 měsíců, tu lze ve výjimečných případech prodloužit o dalších 9 měsíců a následně výjimečně o další 3 měsíce, takže by to celkem mělo tedy dělat dohromady těch 18 měsíců - a my jsme teď už 24 měsíců po té žádosti. Takže děkuji za informaci, ale přece jenom bych poprosil, aby byly ty lhůty dodržovány.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak pan ministr vnitra to slyší, takže to určitě prověří a vyjádří se písemně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi a poslancům za interpelace na premiéra České republiky Andreje Babiše. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou kontinuálně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Vyzývám poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Jako druhá vylosovaná se připraví paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Správa Národního parku Šumava v současné době spravuje území národního parku bez toho, aby měla schválený základní strategický dokument, tedy plán péče, anebo, chceme-li, podle novely zákona 114 o ochraně přírody a krajiny název dostal tento dokument "zásady péče". Poslední schválený plán péče byl podepsán ještě v roce 2000 na samotném jeho konci panem ministrem životního prostředí, kterým byl tehdy Miloš Kužvart. Ministr Chalupa v roce 2010 prodloužil jeho platnost do roku 2012 a od té doby tento základní strategický dokument v Národním parku Šumava chybí. Vzhledem k tomu, že loni schválená novela zákona 114 o ochraně přírody a krajiny vnesla do národních parků celou řadu zásadních změn, např. povinnost zachovat bezzásahovost na nadpoloviční většině území národních parků, tak to považuji za velkou chybu. Někde se již projevují následky toho třeba v tom, že na Šumavě již pan ředitel národního parku začal propouštět lesnické nebo pracovníky v lesnických profesích.

Vážený pane ministře, obracím se na vás se dvěma otázkami. První otázka zní: V jakém stavu se nachází příprava zásad péče pro Národní park Šumava? Za druhé: Jak hodláte reagovat na to, nebo vaše ministerstvo, že stávající podoba zákona 114 neumožňuje obcím, na jejichž katastrálních územích se národní park nachází, plnohodnotně se podílet na tvorbě a projednávání zásad péče? Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a vyzývám ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby reagoval. Pane ministře, máte pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, děkuji za dotaz od svého věrného fanouška pana kolegy Zahradníka.

Především bych si dovolil udělat určitý, řekněme, návrh, jak my dneska vidíme ten časový harmonogram schvalování zásad péče. Zdůrazňuji, že se teď jedná o odhad, protože pan kolega Zahradník velmi dobře ví, že to zase na rozdíl od jiných parků, kde to schvalování dříve plánů péče a dnes tedy zásad péče podle novely zákona 114/1992, o ochraně přírody a krajiny bylo jednodušší, tak v těch podmínkách Šumavy je to obvykle velmi dlouhé jednání a má i nějaké právní kroky.

Takže prvním krokem k přípravě zásad péče pro Národní park Šumava je schválení vyhlášky, která stanoví kromě jiného obsah zásad péče o národní park, postup jejího zpracování a projednání. Předpokládaná účinnost této vyhlášky bude buď k 1. březnu letošního roku, případně 1. dubnu, a v současné době čeká na projednání v Legislativní radě vlády. Takže to bude ten první krok.

Následovat bude potom schválení metodického pokynu k přípravě zásad péče. Ten by měl být k dispozici o měsíc později, tedy v květnu letošního roku, a aktuálně může Správa Národního parku Šumava zpracovávat odborné podklady pro vytvoření návrhu zásad péče. Předpokládáme samozřejmě, že některé ty podklady zpracovává správa již předem, ale samozřejmě že zatím bez toho metodického pokynu, takže určitě neztrácí čas, ale ten metodický pokyn by opravdu měl být k dispozici nejpozději v květnu. To znamená, odborné podklady by měly být připraveny do konce letošního roku. Předpokládáme, že to opravdu bude až pravděpodobně na tom konci roku.

Očekáváme potom následně, že oznámení o možnosti seznámit se s návrhem zásad péče, který správa zveřejní na portálu veřejné správy, tak ty budou samozřejmě zaslány dotčeným obcím a krajům, správa následně vyhodnotí připomínky a upraví návrh zásad péče. Tedy v této fázi může připomínky podat kdokoliv, nejenom tedy obce a kraje, popřípadě majitelé pozemků. Upravený návrh zásad péče správa potom dohodne s radou národního parku, kde samozřejmě zase jsou zastoupeny obce, a nedojde-li k dohodě, předloží rada prostřednictvím správy neprodleně rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí a po vyřešení rozporu Ministerstvo životního prostředí návrh zásad péče následně schválí.

Vzhledem k tomu, že očekáváme, že ta jednání budou složitá - ale už začala i s některými obcemi - tak si zatím troufám jenom odhadnout, že schválení toho konečného návrhu zásady péče by mohlo být někdy v druhé polovině roku 20019.

A jenom nevím úplně, z čeho vychází pan kolega Zahradník v té obavě, že obce nebudou mít možnost do toho zasáhnout, protože samozřejmě obce budou mít podobnou možnost, jakou měly dříve, samozřejmě s nimi se ten návrh projedná a bude muset být dosaženo nějaké shody. A věřte mi, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že v každém případě se o tu shodu budeme snažit ze všech sil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, děkuji za vaši odpověď a ptám se pana poslance, jestli má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte minutu.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Já zareaguji spíše na to, co řekl pan ministr. Rozumím, že je to složitý proces, už jste na to měli taky nějaký čas, ale pravdou je, že obce, které vlastně na Šumavě jsou v jediném národním parku na jeho území, velmi volají po tom, aby ty zásady péče a na ně navazující zonace byly hotové. Druhá polovina 2019, to je poměrně dlouhá doba, ale to asi zřejmě dříve nestihnete.

Ale můj dotaz ještě na závěr té vyměřené doby. Chystáte se v rámci toho projednávání nějak otevírat zákon 114 o ochraně přírody a krajiny?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Přiznám se, že určitě ne v rámci... Myslíte v rámci období toho projednávání? No, ten zákon pravděpodobně bude otevřen v souvislosti s invazními druhy, které - což nám dneska rovněž ukládá předpis Evropské unie. My se samozřejmě dneska snažíme nějakým způsobem i ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství to pojmout. Je možné, že ten zákon bude otevřen. V tu chvíli by byl otevřen zhruba do poloviny letošního roku, ale není to ještě úplně jisté. To znamená, toto by byl asi ten důvod a jiný důvod by pravděpodobně nenastal. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP