(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, která byla vylosována na druhém místě. Téma interpelace je GDPR, přednesení ústní interpelace na ministra vnitra Lubomíra Metnara. Připraví se pan poslanec František Vácha. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já navážu na interpelaci, kterou jsem podávala na pana premiéra. Vy jste tady byl, takže jste mnohé i slyšel. Jenom bych tedy poprosila o doplnění toho, protože odpověď pana premiéra byla poměrně stručná. Zejména mě tedy zajímá adaptační zákon, kterým bychom aplikovali v českém právní řádu GDPR, protože v evropském nařízení je asi zhruba v 50 článcích možnost si danou problematiku upravit v konkrétním členském státě.

Mě by zejména zajímal časový harmonogram, protože jsem se z odpovědi pana premiéra dozvěděla, že před třemi dny byl ten zákon dán k připodepsání Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak by mě zajímalo, proč už to nebylo dříve učiněno. Protože z mých informací vyplývá, že zákon byl už v minulém volebním období připraven a pouze se nestihl projednat. A tedy jestli jste ještě od té minulé verze něco upravovali, jestli tam docházelo k nějakým změnám. A zejména mě zajímá, jaké budete dělat kroky pro informovanost. Protože zákon, resp. ta pravidla budou zasahovat opravdu všechny instituce, nejenom státní, ale samozřejmě soukromé, podniky, firmy atd. Sankce za nedodržování jsou nastaveny poměrně vysoko.

Mě by tedy zajímalo, jestli už byly učiněny nějaké kroky k informovanosti a jaké ještě případně jsou v plánu právě pod vaším vedením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní poslankyně. A slovo má ministr vnitra pan Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, máte pět minut na odpověď, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já začnu jenom tím hodnocením a pokusím se postupně odpovědět na ty dotazy.

S problematikou GDPR jsem se setkal ještě před nástupem do vlády v privátní sféře, kde jsem měl i tuto problematiku na starosti. Takže hned po příchodu na Ministerstvo vnitra jsem si nechal zdokladovat, jak tato agenda vypadá. A je to součástí pravidelných porad a dokladací. Já v této oblasti vůbec nemám nějakou skepsi nebo nemám žádné obavy, protože opravdu, co se týče metodiky, webových stránek, spolupráce s obcemi, kraji, to už běží. Za poslední dva týdny jsem se setkal s eurokomisařkou Jourovou, s europoslancem Polčákem v této oblasti a tuto agendu jsme projednávali a na konkrétních věcech jsme se i domlouvali.

Co se týče toho, řekněme, změnového zákona, tak se týká cca 30 dosavadních zákonů v návaznosti na zákon o zpracování osobních údajů.

Lhůta - vzhledem k tomu, že nařízení GDPR je přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie, není nutné, aby adaptační zákon nabyl účinnosti současně s nařízením, což je tam lhůta v květnu.

Nechci rozebírat úplně do detailů, protože mám to tady na několik stran, ty hodnoticí zprávy, které jsou. Byly zřízeny průřezově v rámci resortu pracovní skupiny, koordinuji činnost ministerstev. Co se týče konkrétních úprav, upraví se výjimky, které GDPR umožňuje členským státům aplikovat. Ministerstvo usiluje o maximální využití výjimek, aby se naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. Upraví se rovněž postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nově bude tento úřad řízen monokraticky předsedou, což zefektivní kontrolní činnost. Zruší se stávající zákon o osobních údajích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi a táži se, jestli paní poslankyně má doplňující otázku. Má doplňující otázku. Paní poslankyně, máte slovo, vaše minuta, prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vy jste maličko opomněl tu část mého dotazu, která se týkala informovanosti směrem k veřejnosti, k těm podnikům, které tím budou zasaženy. Samozřejmě chápu, že asi, nebo jsem si to z toho dovodila, že tedy v komunikaci jste s úřady, s krajskými zastupitelstvími, úřady atd., ale co se týče informovanosti soukromé sféry, mě zajímalo, jestli chystáte nějakou kampaň, jestli bude vůbec Ministerstvo vnitra v tomto směru o něčem uvažovat nebo to má už připravené, protože jsem už v interpelaci na pana premiéra dokladovala, že všechny ty průzkumy, které se dělaly mezi soukromými firmami, tak je ta informovanost zatím velmi bídná, panuje tam určitá nejasnost, co všechno se bude vztahovat. Ono totiž také je samozřejmě jasné, že ne všichni dodržovali i stávající zákon o ochraně údajů, to je pravda, to je potřeba si říci. Ale vzhledem k tomu, že teď ta pravidla budou ještě, řekněme, striktnější, tak zda se chystáte nějak jim s tím pomoci, byť jenom informačně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak čas, ano, děkuji. A pane ministře, máte slovo, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji ještě jednou za dotaz. Takže ta kampaň, jakmile bude zákon předložen, tak samozřejmě je připravena tak, jak to bývá ve zvyku. Samozřejmě široká mediální kampaň v souvislosti s projednáváním tohoto zákona. Kolem GDPR existuje celá řada chimér a věřte mi, setkal jsem se s ní v privátní sféře, což není pravda. Co se týče školských zařízení, škol, zdravotnických zařízení, protože osobně jsem byl zděšen výkladem, co přichází třeba k ředitelům nemocnic z hlediska projednávání diagnóz a osobních údajů. Takže tady v tomto směru jsme nachystaní a chceme to spustit, aby to bylo zesouladěno s tím zákonným procesem, který je. Ale co se týče věcné, obsahové stránky, tak si myslím, že Ministerstvo vnitra je na tohle připraveno. A na stránkách Ministerstva vnitra, což jsou obce i de facto privátní sektor informován, je celá řada informací, které se tam naleznou. Dokonce sady a balíky nejčastějších dotazů i s odpověďmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministru vnitra Lubomíru Metnarovi. Nyní dávám slovo panu poslanci Františku Váchovi, aby přednesl interpelaci. Nicméně nepřipraví se pan poslanec Čižinský, nicméně paní poslankyně Kovářová, protože pan poslanec Čižinský, přestože je přítomen, tak stáhl svoji následnou interpelaci. Takže prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové. Pane ministře, já vás pravidelně každoročně už tři roky interpeluji ve věci zvýšení náhrady přísedících u soudů. V roce 2015 jste mi odpověděl, že opakovaně je tato problematika předmětem diskuse a že se jí detailně zabýváte. V roce 2016 jste mi odpověděl, že náhrady jsou opakovaně předmětem diskuse a že se problematikou zabýváte. Už asi ne detailně. A v roce 2016 jste mi odpověděl, že náhrady jsou nadále předmětem diskuse a že se problematikou zabýváte.

Já bych se tedy chtěl zeptat, jak dlouho se tou problematikou budete ještě zabývat, protože jak jistě víte, tak ty náhrady jsou podle vyhlášky 44/1992. V roce 1992 ty náhrady byly 22 korun za den. V roce 1996 se zvýšily na 150 korun za den, ta náhrada. Od té doby se 21 let nic nedělo. Chtěl bych se tedy zeptat, jaké jsou výsledky té diskuse. Jestli tedy ty náhrady nějakým způsobem hodláte navýšit. Přece jenom třeba cestovní náhrady se každý rok navyšují. Myslím si, že by si to ti lidé zasloužili, kdybyste jim třeba nějakou padesátikorunu k těm 150 za den přidali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pane ministře, pět minut. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, no je to předmětem diskuse trvale, ale zdá se, že ta diskuse nevede k většímu pochopení. Pokusím se to ještě jednou vysvětlit.

Na soudním procesu se účastní dva typy osob. Profesionální soudci, to jsou ti, kteří na to musejí být vzdělaní, speciálně připravovaní a soudí za peníze, za plat. A potom přísedící, dříve se jim říkalo - bylo to srozumitelnější - soudci z lidu, což jsou naši spoluobčané, kteří v rámci svých čestných povinností cítí chuť se účastnit na soudním rozhodování proto, aby se justice neuzavřela do sebe a nerozhodovala, jak se říká, kabinetně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP