(15.40 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Máme v současné době zprávy i ze Sdružení místních samospráv, že dochází k velkému počtu oznámení, která ovšem nepoukazují na reálně spáchaný přečin daných veřejných funkcionářů, ale jedná se především na malých obcích, kde si lidé doslova vidí do talíře, k řešení různých sousedských sporů či nějakých nevyřízených účtů s tím kterým daným voleným funkcionářem ve své obci.

Dávám na zvážení a poprosil bych vás o úvahu, pane ministře, zda stejně jako bylo ustoupeno u EET od těch takzvaných anonymních udání, jestli by to nebylo řešitelné i v rámci registru. Domnívám se, že by bylo opravdu žádoucí, abychom uvažovali o zavedení adresného přístupu oznamovatele podnětu, či nějakou jinou vhodnou formou upravit registr majetkových přiznání tak, aby skutečně vedl k řádnému evidování, ovšem aby byla v maximální možné míře eliminována možnost jeho zneužití. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem z toho trošku na rozpacích, protože tedy nevím, jaké je stanovisko STAN k anonymním podáním, protože třeba takové Čapí hnízdo začalo taky anonymním podáním. Nezdá se mi, že by vám to nějak zvlášť vadilo. (Pobavení poslanců ANO.) Ale v obecné rovině prostě... Ano, bývaly doby někdy před válkou, za Rakouska-Uherska policie automaticky odmítala veškerá anonymní podání třeba. Doba se změnila. Dnes jsou ta podání brána jako možný zdroj informací.

Mě překvapuje, že by organizace, o kterých hovoříte, měly nějaké rozsáhlé údaje o tom, kolik těch anonymních podání je, protože jim ta anonymní podání případně nejdou, ta jdou nám. Takže moc nevím, kde ty informace vzaly. A za nás vám mohu říci, že my prostě na ně nahlížíme jako na nějaké podněty a samozřejmě k nim a priori přistupujeme se značnou nedůvěrou, protože jsou to anonymy. To snižuje jejich důvěryhodnost. Ale pokud by v nich bylo něco mimořádně důvěryhodného svým obsahem, to se pozná prostě podle míry konkrétnosti těch informací atd., tak s takovou informací budeme pracovat, protože jako každý správní orgán jsme povinni prověřovat ty věci i z moci úřední bez ohledu na to, jak se podnět dozvíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance. Ano, pan poslanec Vít Rakušan má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane ministře, za vysvětlení. Už ve vaší řeči se objevila informace, že ty podněty neberete až tak příliš vážně. Proto zopakuji tu otázku, zda by nebylo lepší nastavit takový systém, kdy by ta oznámení skutečně byla adresná, a v té chvíli by jistě odpadalo mnoho spekulativních otázek. Ale nevím, do jaké míry vy znáte realitu jinou než pražskou z těch komunálních podmínek, kdy skutečně jsou mnozí komunální politici v této fázi demotivováni po těch různých občanských, sousedských sporech, které se odehrávají na této úrovni, se vůbec té komunální politiky účastnit. Myslím, že toho budeme svědky i na té nejlokálnější úrovni v komunálních volbách.

Ptám se tedy, zda je úřad připraven danou praxi změnit, nebo není. Tedy úplně jasnou odpověď na mou otázku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. Slovo má pan ministr Pelikán. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Zkuste nám více důvěřovat, pane kolego. Ten podnět je prostě podnět. A když to bude nějaký nesmyslný hanopis, tak ať bude podepsaný, nebo nebude podepsaný, skončí v koši. A když to bude něco, co bude uvádět zcela konkrétní podezření, tak my si to podezření prověříme. A buď bude reálné, nebo nebude reálné. A když bude reálné, tak je nám úplně jedno, že začalo něčím, co je anonymní. A když nebude reálné, tak se zase nic nestane. Nevidím důvod tu praxi měnit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo paní poslankyni Haně Jírovcové Aulické ve věci pokračování těžby lithia v České republice. Byla vylosována na sedmém místě. A připraví se pan poslanec Radek Holomčík, který bude mít interpelaci na pana ministra Richarda Brabce. Paní poslankyně, máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, na mimořádné schůzi dne 16. 10. 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh KSČM na zneplatnění memoranda o porozumění s australskou firmou EMH o těžbě a zpracování lithia, kterou těsně před volbami podepsal ministr obchodu a průmyslu Jiří Havlíček za ČSSD. Menšinový kabinet hnutí ANO, pro které se stala kauza lithium, která byla ovšem iniciovaná KSČM, velkým předvolebním tématem, vládne od prosince a zatím stále není vůbec jasné, jak bude v tomto případě dále postupovat. Podle posledních informací Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím neplánuje zrušení memoranda, protože připravuje analýzu, co by z hlediska penalizací nebo finančních postihů takový krok znamenal.

Proto se ptám, kdy bude analýza dokončena, případně kdy můžeme očekávat další postup v této věci ve smyslu přijatého usnesení Poslanecké sněmovny. Připomínám, že australská firma EMH má stále o těžbu zájem a je jenom na nás, za jakých podmínek se bude lithium jako strategický prvek dobývat a kde se bude dále zpracovávat.

A jenom mi dovolte malou poznámku. Vzhledem k jednostrannému vyjádření předsedy Senátu Milana Štěcha, který označil v Otázkách Václava Moravce dne 14. 1. 2018 problém těžby lithia za nafouknutou bublinu - podotýkám, že nejde jenom o lithium, ale minimálně i wolfram a cín - dokážete, pane ministře, toto národní bohatství chránit? A jak tedy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni a slovo má pan ministr průmyslu Tomáš Hüner. Prosím, pane ministře, máte pět minut na odpověď.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k dotazu ve věci těžby lithia ve smyslu memoranda bych rád uvedl, že této záležitosti věnuji mimořádnou pozornost a péči od samotného vstupu na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Využívání domácích nerostných surovin s maximálním možným prospěchem pro Českou republiku je jednou nejenom z mých, ale i vládních priorit.

Jednou z nadějných nerostných komodit je bezesporu lithium, které se následně využívá a bude stále více využívat v oblasti moderní energetické technologie s vazbou především na užívání free e-mobility a záležitosti moderních sítí, které v sobě budou zahrnovat i sklady elektrické energie, v tomto smyslu tzv. siestorage, baterie pro uskladnění této elektrické energie. Specifický zájem o získání průzkumu práv v ložisku lithia akceleroval v posledních zhruba pěti letech, kdy se dostalo do obecného povědomí možné perspektivní využití suroviny v moderních technologiích, a to i s vazbou především na užití této komodity na území České republiky, s vazbou na plánovanou, nebo možnou výstavbu některých nových automobilových výroben, mám na mysli především Teslu.

Během minulého období v souladu s platnými právními předpisy požádaly a získaly průzkum na území celkem čtyři soukromé firmy na Cínovecku - Cínovecká deponie, Geomet, KMK Granit Krásno a GET s.r.o. Praha - celkem na devíti lokalitách. Průzkum území uděluje Ministerstvo životního prostředí a při udělování průzkumných území je postupováno vždy dle platného zákona, v tomto případě zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu. Příjem žádosti, která se týká průzkumu ložiska nalezeného za prostředky ze státního rozpočtu, oznámí ministerstvo v Obchodním věstníku.

Přestože ten proces udělování průzkumných území je transparentní, přijala vláda České republiky dne 11. října 2017 ve snaze posílit pozici státu při nakládání s nerostným bohatstvím materiál Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin, který stanoví, že u vybraných strategických surovin bude mít přednostní právo provádět geologický průzkum stát prostřednictvím státní firmy Diamo s využitím kapacit geologické služby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP