(15.50 hodin)
(pokračuje Hüner)

A se co týká lithia a memoranda. Strategie státu při těžbě a využívání zdrojů lithia musí primárně vycházet z platné státní surovinové politiky. Ta jasně stanoví tezi, že domácí surovinové zdroje mají být přednostně využívány na území České republiky. Z tohoto pohledu je evidentní, že stát má zájem, aby byla v budoucnu získána surovina zpracovaná na našem teritoriu a ideálně v blízkosti ložiska, což je nejenom ekonomické, ale také ekologické. Stát dále deklaruje zájem, aby míra finalizace při zpracování českého lithia byla co nejvyšší, to znamená minimálně do podoby uhličitanu lithného, což je obchodovatelný produkt. V případě produkce lithné slídy z druhotných zdrojů, které jsou objemově omezené, a větší investici do kompletního opravárenského zpracování by firmy nezaplatily, lze akceptovat finalizaci do podoby koncentrátu, který je využíván v keramickém a sklářském průmyslu.

V rámci přípravy hlubinné těžby lithia, kde jsou dle dosavadních výsledků geologického průzkumu dostatečné zásoby rudy, stát deklaruje jasný zájem, aby finalizace získané suroviny probíhala právě na území českého státu do nejvyšší možné míry finalizace. V České republice je možné také konstatovat, že působí několik výrobních podniků, výrobců lithiových baterií. Výstavbu dalšího zpracovatelského závodu zvažuje rovněž korejský gigant SK Innovation.

Musíme si uvědomit, že nejsme zdaleka jedinou evropskou zemí, která by měla nadějné zdroje lithia. Samotné ložisko Cínovec leží zhruba ve dvou třetinách na našem území, jednou třetinou však leží také na území Německa. Německo těžbu a využití lithia připravuje. Těžbu tam připravuje německá společnost Deutsche Lithium.

V současné době se v České republice uvažuje o dvou typech projektů. Prvním typem je jakési přetěžení, či recyklace těžebních odpadů po někdejší těžbě cínu. (Předsedající upozorňuje na čas.) Druhým typem -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, omlouvám se, bohužel čas je vyčerpán. Táži se, jestli paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já jsem se bohužel nedozvěděla, pane ministře, co jsem požadovala, a to je hlavně, jestli děláte nějakou analýzu, kdy bude dokončena a jak to tedy vypadá s usnesením Poslanecké sněmovny o tom, že má být memorandum zrušeno. To znamená, že jsme se tady dozvěděli historii celé problematiky, informace o situaci nejen v České republice, ale i na území Evropské unie. Všichni víme, jak jsme na tom, že bychom samozřejmě chtěli, aby to bylo v Ústeckém kraji, možná i v kraji Karlovarském, aby se tam nejen těžilo, ale aby se i zpracovávalo. Ale z Ministerstva průmyslu jsem se nedozvěděla nic. Možná byste měl změnit styl práce svých lidí, protože do této doby pracují možná stejně jako v předchozích volebních obdobích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má pan ministr průmyslu Tomáš Hüner. Prosím, pane ministře, dvě minuty.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Bohužel vše, co jste teď chtěla vědět v rámci dotazu, bylo v tom, k čemu jsem se nestačil dostat. Omlouvám se, nesledoval jsem čas.

Nemyslím si, že bychom nepřipravili veškeré věci, které by vedly k tomu, abychom se korektně a seriózně byli schopni rozhodnout, jestli memorandum zrušíme, nebo ne a jaké z toho plynou České republice závazky. Chceme se chovat s péčí řádného hospodáře, vyhodnocení bude v brzké době. Jednáme a budeme o celé záležitosti jednat se zástupci australské firmy, budeme chtít znát jejich názor. V horizontu několika týdnů předložím vládě návrh a své rozhodnutí z úrovně Ministerstva průmyslu a obchodu, co s celou situací memoranda dále, s plným respektováním usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu. Omlouvá se pan poslanec Josef Kott dnes od 12.45 do 14.30. To je trošičku méně aktuální, přistálo mi to na stůl, tak to jenom čtu.

Nyní dávám slovo panu poslanci Radku Holomčíkovi ve věci těžby štěrkopísku na Uherskoostrožsku na pana ministra Richarda Brabce. Připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská a pan ministr Vojtěch Adam, který bude interpelován. Takže pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady minulý týden, když se projednávala důvěra vládě, přinesl téma, které považuji za důležité, a to je ochrana vody. Zeptal jsem se vlády, respektive ministra životního prostředí, jak vážně to s ochranou zdrojů pitné vody myslí, a ilustroval jsem to na příkladu konkrétní kauzy ohrožení jednoho významného vodního zdroje u nás na Hodonínsku. Bohužel jsem minulý týden odpověď nedostal, tak bych rád využil dnešní interpelace a položil dotaz znovu a malinko jinak.

Mě překvapilo, jakou odezvu vystoupení mělo. Přišla mi spousta esemesek, mailů, telefonátů, i na sociálních sítích to docela zarezonovalo. Já si z toho odvozuji, že téma není důležité jenom pro mě. Jenom ve stručnosti, protože opakování je matka moudrosti, připomenu, o co jde.

Ministerstvo životního prostředí chce povolit těžbu štěrkopísku mezi obcemi Uherský Ostroh a Moravský Písek na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby těžební prostor nebyl kousek od významného a strategického prameniště pitné vody pro téměř 150 tisíc lidí a tato těžba dle dostupných studií nepředstavovala jeho reálné ohrožení. V této chvíli je míček na straně Ministerstva životního prostředí. Obvodní báňský úřad přerušil probíhající řízení o stanovení těžebního prostoru a uložil právě ministerstvu skrze rozkladovou komisi celou věc znovu prozkoumat.

Já mám na základě toho tři dotazy. Jednak kdy dojde k jmenování rozkladové komise. Za druhé, jestli Ministerstvo životního prostředí bude brát toto rozhodnutí vážně, jako závazné. A třetí - poprosil bych pana ministra, jestli by mohl nějak vlastními slovy věc shrnout pro veřejnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za přesné dodržení času. Slovo má pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz, vážený pane kolego. I když radši řeknu, vážený pane poslanče, protože po včerejším jednání si nejsem jist, koho můžu nazvat kolegou, abych za to nedostal po čuni.

Mě trošku mrzelo vyjádření, které jste teď zmiňoval, v rámci jednání o důvěře vlády, protože vy jste tam, a nevyčítám vám to, protože chápu, že toto téma speciálně pro vás z této oblasti je živé, řekl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že ministerstvo podporuje tento záměr. Nechci slovíčkařit, ale problém je v tom, že proces EIA je proces naprosto odborný. On nemůže vzít do úvahy ani počet petic, ani počet nespokojených lidí, on prostě musí vzít do úvahy pouze holá fakta. Z tohoto případu osobně nemám vůbec žádnou radost, protože musím říct, že za celou dobu minulého funkčního období jsem se nesetkal s případem, který by vyvolával, řekněme, tolik vášní právě nad různými posudky.

Mám teď k dispozici čtyři posudky hydrogeologické, geologické, které jednoznačně říkají, že těžba nebude mít žádný negativní vliv na podzemní vody. Stačil by mi jeden v rámci procesu EIA, respektive ne mně, protože Brabec není ten, kdo vstupuje do procesu, to je jednoznačně odbor EIA, úředníci potom za to přirozeně nesou odpovědnost a já jim do toho nijak nevstupuji. My jsme udělali zcela nadstandardně další posudek, měli jsme dva, jeden základní, druhý oponentní a ještě jsme si udělali další oponentní posudek, který potvrdil naše stanovisko. V tu chvíli muselo být vydáno kladné stanovisko EIA v roce 2015, protože jsme neměli žádné jiné informace. Po vydání stanoviska EIA se najednou objevily nějaké další posudky, které byly původně iniciované Vodovody a kanalizacemi Hodonín, a potom další jednání. Proto jsme si nechali udělat další oponentní posudek na tento posudek a ten posudek znovu řekl, že to nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Takže já jsem se dostal jako politik do velmi těžké situace, protože vím, že tam je velká odezva, velké protesty, na druhou stranu mi určitě potvrdíte, že v oblasti se štěrkopísky těží několik desítek let a jsou velmi blízko jímacího území Bzenec. Nic se nestalo, nikdy to nebylo ohroženo. A najednou tam přišel konkurenční projekt, a teď ho vůbec nechci hodnotit, a objevily se tyhle problémy. Takže jsou na to různé názory.

Nicméně k tomu, co jste se ptal. Ještě mám dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP