(16.00 hodin)
(pokračuje Brabec)

Rozkladová komise je stanovena, je stálá, ta je jmenována stále, pouze se v rámci rozkladové komise třeba neúčastní všichni její členové, většinou tak řekněme 70 %, ale ti členové jsou jasní, jsou jmenovaní už čtyři roky, v některých případech ještě déle. Za druhé, stanovisko rozkladové komise podle informací, které mám, předpokládám, že bude vydáno nejpozději v průběhu března, letošního roku tedy zdůrazňuji, a budu se jím řídit, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože zatím nikdy se nestalo, že bych se neřídil stanoviskem své rozkladové komise.

Ujišťuji vás, že tu problematiku beru velmi vážně, protože si troufám říct, že toto vedení, nebo vedení Ministerstva životního prostředí, které jsem reprezentoval i v minulém období, vůbec přineslo problematiku sucha jako základní problém v ČR. A samozřejmě toto je jedním z těch bodů. To znamená, byl bych blázen a sám proti sobě, kdybych se nesnažil ze všech sil hájit zdroje pitné vody, v tomto případě velmi vzácné podzemní vody. Jenom v tomto případě prosím vezměte v úvahu, že do toho nevstupuje ministr tím, co chce, nebo nechce, ale že do toho vstupuje ryze odborný proces EIA. Nicméně ať to rozhodnutí rozkladové komise dopadne jakkoliv, tak je samozřejmě soudně přezkoumatelné, i ta EIA, a soudně přezkoumatelné je i rozhodnutí báňského úřadu o povolení dobývací činnosti. Tedy je tady ještě několik dalších opravných prostředků a já si myslím, že nakonec to téměř jistě skončí u soudu a soud si bude dělat další odborné posudky, zda má pravdu jedna, či druhá strana, ale já to budu hájit ze všech sil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance - nemáte doplňující otázku, takže nyní dávám slovo paní poslankyni Pavle Golasowské, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama ve věci nedostupnost vysoce inovativních léků, a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková a pan ministr Pelikán, který bude interpelován.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vysoce inovativní léky užívají v Česku tisíce lidí. Tyto léčivé přípravky jsou určeny pro boj s rakovinou, roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a řadou dalších nemocí. Tyto léky nemocným výrazně prodlužují život, zpomalují průběh chorob nebo je přímo léčí. Nicméně Ministerstvo zdravotnictví údajně připravilo novelu vyhlášky o veřejném zdravotním pojištění, která má rostoucí náklady na tyto léky omezit. Podle odborníků tato opatření omezí přístup pacientů k inovativním lékům, čímž se výrazně zhorší jejich dostupnost, která u řady nemocí již nyní není dobrá.

Vážený pane ministře, ptám se vás, zda se chystáte přijmout tuto novelu vyhlášky přesto, že její důsledky mohou mít negativní vliv na kvalitu života a zdravotní stav pacientů s výše zmíněnými nemocemi, a za další, zda budete jednat s pojišťovnami ve prospěch pacientů, a to zejména těch, kteří si z finančních důvodů nemohou nákladnou péči zajistit z vlastních prostředků, a pokud ano, tak v jakém termínu. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Dobrý podvečer všem a nyní má slovo pan ministr Vojtěch Adam.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážená paní poslankyně, k vaší otázce. Skutečně tato novela vyhlášky byla připravena na Ministerstvu zdravotnictví. Byla připravena za mého předchůdce, já jsem ji zdědil a zatím není přijata. Byla poslána do mezirezortního připomínkového řízení.

Já jsem se skutečně rozhodl tu vyhlášku stáhnout. Z mého pohledu není to - za prvé - ani systémové řešení, to, co ta vyhláška navrhuje. Ta změna skutečně z mého pohledu může vést k omezení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků, v tomto s vámi souhlasím. Takže skutečně jsem se rozhodl tu vyhlášku stáhnout.

Myslím si, že obecně problematika velmi drahých centrových léků i vysoce inovativních léčivých přípravků je velmi diskutovaná a problematická z hlediska růstu nákladů na tyto léky. My musíme řešit samozřejmě tzv. nákladovou efektivitu, to znamená, musíme skutečně posuzovat ty léky v kontextu toho, jaký přínos reálně mají pro pacienta, protože není možné asi hradit všechny léky, které jsou nové. Musí skutečně mít přínos odpovídající nákladům. U vysoce inovativních léčivých přípravků je ten problém, že nákladová efektivita není prokázána, a přiznává se tam tzv. dočasná úhrada po dobu tří let, kdy data jsou sbírána. Pokud bychom přijali tu vyhlášku, tak v zásadě by tato možnost byla ztracena pro pacienty, což může být například u pacientů se vzácnými onemocněními problém, kde skutečně ty léky jsou velmi drahé. Pro jednoho pacienta například stojí 20 milionů na rok apod., ale myslím si, že musíme pacientům toto umožnit.

Já jsem se o tom bavil i se zástupci pacientské rady, která je zřízena na Ministerstvu zdravotnictví. Ti z toho mají také obavu, stejně tak odborné společnosti. Takže po všech těchto podnětech a diskuzích jsem se rozhodl tuto vyhlášku stáhnout s tím, že na Ministerstvu zdravotnictví připravujeme komplexní revizi stanovování cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění, kde chceme právě řešit i otázku těchto tzv. VILPů, ale nejenom, je to i otázka tzv. paragrafu 16, to znamená úhrady léků ve výjimečných případech, ale obecně i stanování cen a úhrad léků v rámci správního řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde podle mého názoru úplně současný systém, který byl přijat někdy v roce 2008, to znamená, funguje aktuálně zhruba deset let, nefunguje dobře. I z hlediska nějakého mezinárodního srovnání se pacienti u nás dostávají pozdě k novým lékům, jsou překračovány zákonné lhůty pro posouzení nákladové efektivity.

Takže já se na to chci dívat systémově. Máme v legislativním plánu připravenu skutečně novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde provedeme komplexní revizi tohoto systému tak, aby se ty léky dostávaly snadněji k pacientům, rychleji než doposud. Takže to k tomuto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A chtěl bych se zeptat paní poslankyně, jestli má doplňující dotaz. Nemá, takže se posuneme dál. Nyní tedy prosím paní poslankyni Krutákovou, která bude interpelovat ministra Roberta Pelikána ve věci střetu zájmů a centrálního registru oznámení. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Dobré odpoledne všem. Vážený pane ministře, chci vás jako bývalá starostka, které je samospráva stále velmi blízká, interpelovat k zásadní úpravě aktuálního znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Tento zákon ve své současné podobě v řadě ohledů zasahuje do osobních práv a zejména práva na soukromí tisíců dotčených osob z řad starostů, místostarostů, členů obecních rad tak, že doslova destabilizuje uspořádání obecní samosprávy v ČR. Dle citovaného zákona byly v nedávné době výše uvedení veřejní funkcionáři donuceni se příznačně veřejně vysvléknout prostřednictvím registru oznámení, kam vkládali svá majetková přiznání. Uvedeným zákonem došlo k téměř absolutnímu zásahu nejen do jejich soukromí, ale i do soukromí třetích osob, standardně například manželek či manželů, kteří tento atak do soukromí museli strpět z titulu manželství, na jehož základě vzniká společné jmění manželů. Dochází ke zveřejnění informací o jejich osobním majetku, dokonce retroaktivně, tedy zahrnuje majetek nabytý před přijetím veřejné funkce bez časové a věcné souvislosti s jejím výkonem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP