(10.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže proto i v Evropské unii Čapí hnízdo bylo předmětem politického boje. Politického boje! Protože vyvoláváme dojem, že ten OLAF je takový objektivní. To je svatá pravda. To tady jelo, kampaň v Bakalových médiích, dlouho. První strana stále dokola. Ano. A samozřejmě ta paní Grössle do toho, která kritizovala, ale teď říká, to je strašný, ten Babiš, tam vůbec už nepatří, do té politiky.

Takže chci jenom říct, že je jednoznačné, že je to politická kauza. Že je to kauza, která má zásadním způsobem ovlivňovat naši politiku, poškozovat hnutí, poškozovat moje jméno, útočit na moji rodinu. Neuvěřitelná prasárna! Pokud chtějí likvidovat mě, tomu rozumím. Ale že mi sahají na rodinu, na děti, na manželku - neuvěřitelné! Vymyšlené sprosťárny!

Takže já chci jenom říct, že - a znovu to opakuji... Já vám jenom přeju všem, aby se vám to nestalo, aby si někdo neobjednal vaše stíhání, stíhání vaší rodiny a vašich dětí, protože je to neuvěřitelné. Neuvěřitelné. A proto znovu opakuji, že budu hlasovat pro vydání, a pevně věřím, že lidi slyšeli můj projev, vnímali ty argumenty. A my se určitě nevzdáme. Budeme bojovat za tu pravdu, protože to je vylhaná věc. A budeme bojovat.

A proto ten dopis šel i na předsedu Komise a na šéfa OLAFu. Jsem tedy zvědav, jak se k tomu vyjádří. A pevně věřím, že pravda zvítězí. Samozřejmě jde o to, abych byl poškozen. No tak Vitásková pět let chodila po těch soudech. Zničili jí život. Ano. A to je ten cíl. To je ten cíl - mě zlikvidovat, naše hnutí, zabránit mi, abych mohl vyjednávat jako premiér. Ano, to některé strany říkají, to nemůžeme s ním.

Takže vás chci jenom požádat, zkuste o tom přemýšlet, co jsem tady řekl. A to všechno, co jsem řekl, se dá dokázat. To jsou ta fakta. Ne ty věci, které jste četli v novinách a slyšeli v televizi. Děkuji. (Velký potlesk v lavicích poslanců hnutí ANO a ve vládní lavici.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu předsedovi a nyní, než se dostaneme k další písemné přihlášce s přednostním právem, tak tady mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Veselý. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Stihnu dvě minuty. Vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére, musím se přiznat, že budu hlasovat pro vydání. Ale pane premiére, neberte to nijak osobně. Já vás neznám, nemám k vám žádný emoční vztah. Vy mě asi skoro taky neznáte. A opravdu v tom není nic osobního. Já jsem profesí advokát. Běžně ve své profesi zastupuji osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu. V drtivé většině se oni cítí nevinní, stejně jako vy. A dobrá zpráva pro vás je, že ve velké většině případů skutečně orgány činné v trestním řízení vinu neprokážou a skončí to pro ně dobře. Ale pokud bych vás dneska nevydal, resp. já ne, mí kolegové, pokud bychom vás nevydali, tak budete stále po celou dobu nevydání podezřelý ze spáchání trestného činu. A já věřím, že to není nic, co si přejete. Vy určitě znáte ty věci od svých advokátů. Ale pokud budete vydán, může to skončit už u policie. Může to zastavit státní zástupce. Může to samozřejmě zastavit soud, což je nejčastější případ. A já věřím, že je i vaším zájmem, aby vaše jméno bylo očištěno, a proto v souladu s tím, co budete dělat vy, i já budu hlasovat pro vydání. A opravdu to není nic osobního a není to nic politického. Věřte mi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci a nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, milý předsedo hnutí ANO, váš projev byl, jako byste byl úplně nový v politice. Ale jestliže tady říkáte, že v této zemi je možné objednat si trestní stíhání - vy už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství a za soudnictví. Co jste tedy udělali pro to, aby toto nebylo možné? Nic. Dokonce ty resorty ovládáte pořád dál a máte opravdu tu odvahu tady říkat, že je u nás možné objednávat trestní stíhání. Ale čtyři roky jste tady neudělali nic pro to, přestože jste byli mnou často upozorňováni, že se dějí občas věci, které by se díti neměly.

Vy tady dnes říkáte jméno paní Vitáskové. No kdo vás upozorňoval opakovaně, že není normální, aby šlo dvacet policistů pro jeden papír na úřad? Že to celé trestní stíhání je prapodivné? No já. A kdo to zase tohle to celé dělal? No Vrchní státní zastupitelství v Olomouci si může udělat další čárku za to, že zničilo další život. Kdo je chránil celou tu dobu? Vaše hnutí! Protože Olomoučáci kromě jiného stíhali samozřejmě Nečasovou, Nečase i Nagyovou a mnohé další, a tak jste je nechávali řádit. Když necháte řádit jedny, tak ti ostatní se od nich budou pouze učit a tu hranici mohou čím dál tím víc dále překračovat.

K panu Komárkovi a citacím k tomu, co říkal. Pan Komárek, pokud se nepletu, to, co říkal u soudu, říkal jako obžalovaný, to znamená jinými slovy, mohl legálně nemluvit pravdu. To znamená, že citovat tady některé jeho výroky - nemají tu vypovídací hodnotu, jakou byste chtěli, aby to mělo. A s panem Komárkem jsem měl osobní zkušenost. Pan Komárek má až do morku kostí policejní myšlení javertovského typu. To znamená, že když on vidí dva lidi, jak se o něčem baví, tak určitě konají spiknutí. Kdyby mě pan Komárek viděl s panem Faltýnkem, tak naprosto klidně z toho usoudí, že jsme právě prodávali ČEZ nějakému našemu kámošovi. To je myšlení pana Komárka. Bohužel. (Upozornění na čas.) A musíme rozlišit mezi panem Šlachtou, který se opírá často o důkazy, a panem Komárkem, který důkazy nikdy k žádným mediálním tvrzením neměl. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní chtěla reagovat paní zpravodajka.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já protestuji proti útokům na státní zástupce a doufám, že nehodláte v tomto pokračovat, prostřednictvím předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, pan premiér Babiš tady zmínil jméno europoslance Tomáše Zdechovského. Rád bych zde uvedl ty pomluvy, které tady zazněly, na pravou míru, tak jak to je. Tomáš Zdechovský je členem kontrolního výboru Evropského parlamentu, a proto avizoval a vznesl dotaz na pana komisaře Günthera Oettingera právě v rámci jednání tohoto výboru. Tento výbor se sešel na svém jednání, které bylo naplánováno více než půl roku dopředu. Cituji: "Skutečně se nejedná o žádné zvláštní prosazení této kauzy na bod jednání výboru." A teď to podstatné - citoval jsem europoslankyni Martinu Dlabajovou za hnutí ANO. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. V souladu s jednacím řádem chci zareagovat na vystoupení paní zpravodajky.

Buďte konkrétní. Kdo útočil na státní zástupce a státní zastupitelství? Nebyl to premiér této země, který říkal, že v této zemi se dá objednat stíhání? Kolikrát jsme tady slyšeli a i jinde od právníků: pánem přípravného řízení je státní zástupce. Tak když si vezmete konkrétní případ, který zmínil pan předseda vlády, bývalé předsedkyně ERÚ, kdo byl pánem přípravného řízení? Kdo může za těch pět let, o kterých mluvil pan předseda vlády? A můj kolega pan poslanec Blažek jenom připomenul, že už to říkal dávno, že je to celé divné. A kdo byl ministrem spravedlnosti, který s tím neudělal vůbec nic? Nebyl to stávající ministr spravedlnosti? Nebyl z hnutí ANO?

Jak je možné, že šéf hnutí ANO řekne, že se tady dá objednat trestní stíhání, a už čtyři roky má stejného ministra spravedlnosti ze svého hnutí? Čekal bych, že proti tomu budete protestovat, ne proti tomu, když Pavel Blažek konstatuje, jak to vlastně bylo. (Potlesk poslanců ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP