(12.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu, aby vás seznámil s návrhy kandidátů na volbu třech členů Rady ČTK. Pavel Foltán, navržen klubem ANO, Jana Gáborová, navržena SPD, Michal Pehr, navržen KDU-ČSL, Václav Snopek, navržen KSČM, Zdeňka Štěpánková, navržena ODS, Jiří Táborský, navržen Piráty, a Petr Žantovský navržen hnutím ANO

II s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, u tohoto druhu voleb vždy hlasujeme volbou tajnou dvoukolovou,

III zvoleným členům v souladu se zákonem započne jejich pětileté funkční období dnem volby.

Jak jsem řekl, zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. A nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby. Po rozpravě poprosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, že chceme volit tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku k faktické poznámce. Beru to, jako že to bude řádná přihláška pana poslance Tomáše Martínka, který se přihlásil elektronicky, ale protože není možné se fakticky zatím vyjádřit, tak to beru jako přihlášku do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych vás chtěl jenom informovat a případně požádat, samozřejmě všechny jsem vás informoval e-mailem. Poslal jsem životopis na nominanta pana Jiřího Táborského, kterého jsme vybrali otevřeným výběrovým řízením jako klub Pirátů společně se Starosty, a dokonce nezávislou iniciativou podpořenou Syndikátem novinářů, takže se domníváme, že to je vhodný kandidát, ideální kandidát. A samozřejmě budeme rádi, když v rámci toho, že náš klub nemá zatím žádného nominanta prosazeného v dané radě a je jeden z největších klubů tady, takže budete pro něj hlasovat. Předem děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Byla navržena tajná volba, tu musíme odhlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 22. Kdo souhlasí s tajnou volbou, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22. Z přítomných 171 poslance pro 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přeruším tedy bod číslo 52 do provedení tajné volby a mezitím otevřu bod číslo

 

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Na lavice vám k tomuto bodu bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 51 ze 14. února tohoto roku. Pane předsedo, máte slovo k úvodnímu vyjádření.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U Rady státního fondu kultury České republiky mohu konstatovat, že Sněmovna volí z nominací, z návrhů, které nám zasílá ministr kultury. Teď aktuální návrh od současného pana ministra Ilji Šmída jsme obdrželi 24. ledna 2018. Ta rada v současné době, nebo ještě donedávna měla 12 členů, ze zákona může být maximálně třináctičlenná. 16. prosince 2017 skončily mandáty dvěma členům, takže v tuto chvíli je desetičlenná. Dalším dvěma členům skončí mandát za krátkou dobu, 11. března 2018, a dalším osmi na začátku dubna, 1. dubna 2018. Takže od 1. dubna by tento orgán byl bez jediného člena. Proto jsme se i na volební komisi dohodli, že volbu připravíme už na tuto schůzi Poslanecké sněmovny a s tím, že i do usnesení číslo 51, které bylo zmíněno, volební komise navrhuje, konstatuje, že zvoleným členům, pokud tedy budou v těchto dnech zvoleni, započne jejich tříleté funkční období dnem 2. dubna 2018.

V usnesení per rollam číslo 51 volební komise ze 14. února 2018 je připraveno pro Sněmovnu 24 návrhů tak, jak nám je předložil ministr kultury. Moc se omlouvám, vím, že za to od vás občas sklidím kritiku, ale musím pro stenozáznam rychle ta jména přečíst, aby pro případnou kontrolu byla zaznamenána. Jsou to návrhy v abecedním pořadí: Stanislav Barek, Luděk Beneš, Ondřej Cihlář, Jiří Dědeček, Stanislav Doubrava, Roman Giebisch, Markéta Hejkalová, Břetislav Holásek, Miloš Horanský, Irena Chovančíková, Dana Kalinová, Karel Král, Jiří Králík, Aleš Krejčů, Radek Křižanovský, René Levínský, Jiří Merger, Jana Mertinová, Roman Michálek, Jan Muchow, Terezie Nekvindová, Marta Smolíková, Marcela Stránská a Jan Vičar.

Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, i tady volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Jak jsem řekl, funkční období případně zvoleným členům začne 2. dubna 2018.

A pro vás, kolegyně, kolegové, na volebním lístku budete mít těch 24 zmíněných jmen. Měli bychom vybrat nebo označit maximálně 13 z nich. A snad pro formu tedy připomenu: Ta ostatní jména, je to trochu nepříjemné, je to možná důvod k diskusi o elektronické volbě, ale aby ty lístky byly platné, ta zbývající jména na lístku musíte označit křížkem. To znamená, mělo by být maximálně 13 kroužků a zbylá jména označená křížkem, jinak bychom museli na volební komisi ty lístky považovat za neplatné.

Nyní tedy, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy ke kandidátům i k návrhu na způsob volby a poté opět prosím, abychom hlasováním rozhodli o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, vidím přihlášku předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Se způsobem volby samozřejmě souhlasím, nicméně ať se dívám jak se dívám, ani nevím přesně, která lavice je jeho, že tady snad ještě nebyl, nebo možná jednou - kde je ministr kultury, který navrhuje? V předchozích volebních bodech navrhovaly poslanecké kluby, rozumím, že tady člen vlády na to nemá (nesrozumitelné). Tady navrhuje ministru kultury, aby nám to zjednodušil, tak na 13 pozic nám dá 24 jmen. A já jsem se ho chtěl ptát třeba na jeho doporučení. Nebo je mu to úplně jedno? Jak je vysoce pravděpodobné, že se shodneme v prvním kole volby, když máme 24 poměrně úctyhodných jmen a máme vybrat 13? Bez preference ministra kultury. Kde je? Je mu to úplně jedno. No je mu to jedno, když tady není. Je to o prioritách. Omluven, já tomu rozumím.

Tak já tedy navrhuji, abychom volili, až tady bude. Do 2. dubna 2018 máme ještě nějaký čas. Je 28. února. Já to považuji za pohrdání Sněmovnou. Ten, který nominuje všechny kandidáty, z kterých máme vybírat, se ani neobtěžuje přijít a případně nám říct: Tady mám 24 jmen, já jako ministr vás žádám, podpořte těchto 13 nebo z těchto 15. Je to složitá volba, mám zájem... Takhle nezvolíme nikoho, pravděpodobně, a kdo za to bude moct? No zase Sněmovna nezvolila, máme tam neobsazené funkce. Já tedy říkám za nás, že my si to tedy nechceme nechat líbit, navrhuji, abychom ten bod odročili o týden. Pokud příští týden se pan ministr uráčí přijít do Poslanecké sněmovny, můžeme volit příští středu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A děkuji za upřesnění. Podle § 63 odst. 1 bod 1a) je takový návrh hlasovatelný bez rozpravy. To znamená, že tento bod bychom odročili na příští týden, středu 7. března 2018, jestli se nepletu. A podmínkou by byla přítomnost pana ministra. Já vás samozřejmě nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Ještě zagonguji, aby se ti, kteří byli případně v předsálí, mohli dostavit. Počkám, až se ustálí počet přihlášených poslanců.

 

Návrh na odročení rozhodneme v hlasování číslo 23, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro odročení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 156 pro 93, proti 59. Návrh byl přijat. To znamená, že dnes nebudeme dokončovat jednání bodu číslo 53 a tento bod přijde na řadu ve středu 7. března 2018. Tím také bod 53 pro tuto chvíli končím.

 

Zbývá nám přerušený bod číslo k provedení tajné volby. Je tomu tak, pane předsedo volební komise?***




Přihlásit/registrovat se do ISP