(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Mám tady ještě jednu žádost do obecné rozpravy od pana poslance Romana Kubíčka, takže poprosím paní ministryni, protože předpokládám, že jste se domluvili, aby tedy řekla něco na mikrofon a otevřela nám rozpravu.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda navrhla otevření obecné rozpravy k bodu 33 a 34. Děkuji.

 


Sloučená rozprava k bodům 8 a 9
/sněmovní tisky 33 a 34/

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže je to sloučená rozprava, pokračujeme tedy ve sloučené rozpravě a prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, po poradě klubu ANO bych vás chtěl seznámit s jeho názorem. Klub ANO bude podporovat tisk číslo 33, návrh paní poslankyně Kovářové, a současně navrhujeme, aby tisk 34, návrh pana poslance Výborného, byl zamítnut v prvním čtení. Dále budeme podporovat lhůtu mezi projednáním na 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu poslanci Kubíčkovi a ptám se, jestli máme někoho dalšího do sloučené rozpravy. Nemáme. Takže já ukončuji sloučenou rozpravu a vrátíme se tedy k bodu

 

9.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Já to znova zrekapituluji. Máme tady návrh na přikázání dvěma výborům, garančnímu výboru ústavněprávnímu a výboru pro regionální rozvoj, a máme tady návrh na zkrácení lhůty na projednání na 20 dnů. (Z pléna se ozývají výkřiky: Zamítnutí.) A máme tady ještě návrh na zamítnutí. Takže jako první budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu.

Přistoupíme k hlasování. Máme návrh, jestli jsem to dobře slyšel od pana Kubíčka, návrh na zamítnutí bodu 34, mám to tady, je to tisk číslo 34, bod 9. Takže tady budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Vidíme žádost o odhlášení, takže moment, já vás všechny odhlásím. Pardon? Ano, já se ještě zeptám, už jsem se jednou ptal na závěrečná slova, nicméně tady byla ještě jednou otevřena rozprava. Máte zájem o závěrečné slovo? Máte. Tak já tedy ještě udělím závěrečné slovo panu poslanci Výbornému. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Tak já nevím. Asi je potřeba říct, že mně skutečně na prvním místě jde o ty komunální politiky, takže já jsem rád, že pozměňovací návrh, který mám připraven, bude alespoň k čemu načíst a budeme se k němu moci vrátit ve druhém čtení novely příslušného zákona. Já jsem opravdu rád, protože to je to, o co mně od začátku šlo, abychom pomohli komunálním politikům. Takže děkuji, pokud to takto alespoň dopadne. Ale bez toho, že bych si nějak stěžoval, tak je zvláštní, že dohody, které se uzavřou ústně za účasti vysokých ústavních činitelů, po 24 hodinách neplatí. To je k zamyšlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Marku Výbornému. A zeptám se, jestli zpravodaj... Nemáte zájem o závěrečné slovo. Tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování, máme tady návrh na zamítnutí tisku 34, bod 9.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 25. Přihlášeno 157 poslanců, pro zamítnutí 106, proti 42, zdržuje se 9. Výsledek: přijato.

 

Takže tím pádem už nebudeme o tomto bodu hlasovat a já tedy přistoupím k hlasování o bodu číslo 8, sněmovní tisk 33.

 

8.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tady si tedy dovolím zrekapitulovat, co tady máme za návrhy. Máme tady návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů a návrh na přikázání jinému výboru než garančnímu nemáme. (Z pléna znějí námitky, že máme.) Tak to bylo u tisku 34, bod 9. Tady jsme měli ÚPV a regionální rozvoj. A garanční výbor tady máme ústavněprávní, ale to už tady zaznělo. Já se ptám, jestli nějakému jinému než garančnímu výboru. To tady nepadlo. U obou to bylo, aha, já jsem si tady poznamenal, takže u obou tisků, i u toho druhého máme ještě návrh na výbor pro regionální rozvoj. Tak dobře.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený tisk k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Hlasování zahajuji teď. Kdo souhlasí, prosím zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 26. Přihlášeno 157 poslanců, pro 152, proti 1, zdržel se 4. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Jako další návrh tady mám, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj? Zahajuji hlasování, teď prosím. Zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 27. Přihlášeno 157 poslanců, pro 155, proti nula, zdrželi se 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro regionální rozvoj.

 

Žádný další návrh na přikázání dalším výborům tady nemáme, takže nyní budeme hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě na zkrácení lhůty. Mám tady tedy návrh, aby byla zkrácena lhůta na projednání na 20 dnů.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Zahajuji hlasování, teď prosím. Stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 28. Přihlášeno 157 poslanců, pro 123, proti 1, zdržuje se 33. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy končím projednávání tohoto bodu, nicméně mám tady žádosti o dvě faktické poznámky - ale rušíte je, dobře. Takže vás odmažu a budeme pokračovat k dalšímu bodu. Jako další bod tady máme vládní návrh zákona - prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP