(11.00 hodin)
(pokračuje Žáček)

V této souvislosti je nutné říci, že to období, o kterém se zde bavíme, to znamená léta 1988/1989, kdy již napětí v československé společnosti bylo takové, že bylo nutné nasazovat proti demonstrantům, zejména v Praze, pohotovostní pluk a další oddíly, jako školní pohotovostní oddíl městské správy Veřejné bezpečnosti atd., tak z té doby máme několik stovek osob, demonstrantů, kteří se podíleli na tom, že my zde takhle svobodně sedíme. Já jsem pyšný na to, že jsem byl mezi těmito demonstranty jako student, 1988/1989, na těch několika demonstracích, které natolik rozkolísaly totalitní režim, že padl, a v jeho důsledku tady všichni jsme. Je několik set zraněných, a to zraněných doživotně, kteří měli problémy od československého či českého státu získat nějakou finanční satisfakci, byť jejich jména byla uvedena v těch komisích včetně komise zdravotnické, které zasedaly po roce 1989 a snažily se dobrat výsledku. A těm se nikdo z nich neomluvil. Z těchto zasahujících složek se nikdo nikdy neomluvil.

Dneska jsme slyšeli pana kolegu Ondráčka a zase tam byla omluva za něco, co dělal po roce 1989. Taková omluva v uvozovkách. Já bych prosil omluvu všem těm, které příslušníci pohotovostního pluku, proti kterým zasahovali a kterým způsobili trvalé následky, ze kterých se léčí dodnes a mnozí se do smrti nevyléčí. Toto je nutné připomínat. Stejně tak jako ostatní oběti komunistického režimu. Není možné, abychom relativizovali to, co se zde dělo. Máme zde příliš mnoho mrtvých a příliš mnoho zničených osudů.

Kdybych mohl komentovat ta slova - pan ministr Stropnický zmínil sto let vzniku republiky. Ale přece tady máme únor 1948, 70 let. O čem, nebo jak začal únor 1948? Soubojem o vedení bezpečnostních složek v rámci Sboru národní bezpečnosti. To byl ostrý souboj, který demokraté prohráli. Dneska jde také o ty, jak víme, ředitele bezpečnostních složek. Pan premiér a jeho nevybíravý útok na ředitele GIBS a pár dní nato řešíme, že kandidát KSČM má být tím kontrolním orgánem nad GIBS. Není zde nějaká souvislost? Já si myslím, že je to naprosto relevantní i v kontextu těch 70 let a toho, že začátek konce československé demokracie v roce 1948 začal touto cestou.

K těm přísahám. Pan kolega Ondráček zmínil, že přísahal čtyřikrát. Podepsal tu přísahu. Ta první přísaha byla přísaha nikoliv primárně lidu Československa nebo Československé socialistické republice, ale komunistickému režimu. Ba dokonce Sovětskému svazu. Mohu se ho zeptat zcela vážně, které přísaze dává přednost. Já bych řekl, že se přísahá v životě takhle závažně jenom jednou. Ale ta poslední přísaha musela být České republice. Takže které přísaze dnes slouží, resp. jak se zbavil těch předchozích přísah, že padne, že položí život jako příslušník Sboru národní bezpečnosti za komunistický režim.

A teď odbočím od toho tématu. Můžete si najít ten portál minulost.cz, uvidíte veškeré podrobnosti o působení pohotovostního pluku, a proč je tedy závažné spojovat a proč neumíme vybrat do vedení tohoto orgánu někoho, kdo nemá tuto minulost. Zmínil bych jednu věc. V této diskusi je vidět, že se musíme k té minulosti vracet. Je to diskuse o povaze demokratického systému, parlamentního systému v České republice. Je to o tom, co z nás zůstává, z té komunistické ideologie, totalitní ideologie a co se zde vznáší a čemu se musíme postavit, abychom se neocitli v nějaké podobné situaci jako naši předkové. Mohl bych vyvracet ty nepravdy, lži, které mají tu historickou konotaci, kdy kolegové komunisté nás vyzývají, abychom nemoralizovali nebo neideologizovali, a pak uvádějí naprosto nepravdivé informace. Například už ta informace o tom, spojená s utrpením komunistů za nacismu, že byli prvními oběťmi koncentračních táborů. Tak si položme otázku, doplňme toto expozé tím - kde vznikly koncentrační tábory? Kde vznikly tyto likvidační tábory tohoto typu? No v Sovětském svazu! Byly to gulagy v bolševickém Sovětském svazu. Od nich se nacisté učili. Od nich se gestapo učilo. Stejně jako němečtí důstojníci cvičili za Uralem ve třicátých letech, tak německé bezpečnostní složky se učily od gestapa. A koncentrační tábory jsou německou či nacistickou podobou sovětských gulagů.

Takto bych mohl pokračovat. Mohl bych vyčerpat dnešní jednání, kdybych vyvracel všechny tyto lži a nepravdy. Nicméně je vidět z této diskuse, že se k nim musíme vracet a že minulost mrtvá není, a je to o demokratických hodnotách a o hodnotách totalitních, ke kterým se musíme jednoznačně postavit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Žáček. Faktická poznámka pana předsedy Kováčika. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já doufám, že už konečně půjdeme hlasovat, paní a pánové. Nicméně to posunutí, jak se co hodí, je evidentní i z posledního projevu. Koncentrační tábory totiž nejsou vynálezem, jak zde řečník řekl. Vznikly už za búrské války v jižní Africe a jsou vynálezem Britů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak já rozpravu ukončím a požádám pana předsedu volební komise, aby řekl pokyny k volbě, a můžeme pokročit. Prosím, pane předsedo, zopakujte návrhy na hlasování. To je naše povinnost před volbou a řekněte časy na volbu. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Už jsem přítomen. Omlouvám se. Předával jsem ještě jeden dokument paní kolegyni. Já tedy po té rozpravě mohu konstatovat, že technicky je vše připraveno v souladu s jednacím řádem.

Zopakuji návrh na volbu, který je v souladu s usnesením per rollam číslo 57 volební komise ze dne 28. února. Volit budeme z návrhů, které daly poslanecké kluby ve stanovené lhůtě. Piráti navrhli pana Mikuláše Ferjenčíka, ODS paní poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou a KSČM pana poslance Zdeňka Ondráčka.

Na vydávání lístků a označení lístků, je to jedna volba jediná, stačí 10 minut, takže poprosím o stanovení času na vydávání lístků na provedení volby do 11.20, na sečtení lístků stačí 10 minut, takže prosím o přerušení schůze do 11.30 hodin, kdy oznámím výsledek této volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přerušuji schůzi na provedení volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP