(12.00 hodin)
(pokračuje Adamec)

A mimochodem rozhodování na úřadech, těch pověřených úřadech ve správních řízeních, přece není konečná instance. Další instance je na krajích. A chcete mi říct, že Královéhradecký kraj nemůže rozhodnout v druhé instanci o problému přestupkového řízení v Trutnově? Samozřejmě může. On to někdy dělá šalamounsky, ale to je na jinou debatu.

Takže nalijme si čistého vína a řekněme si, že tady možná některé zádrhele jsou, ale to je všude, v každé lidské činnosti si vždycky najdete to ale. A tady je to přece úplně jasné. Všechna správní řízení, přestupková řízení - starostové, radní, zastupitelé moc dobře vědí, co je čeká, kdyby se zjistilo, že ovlivnili dotyčného úředníka, který je pověřen výkonem státní moci, státní správy. Tak to nedramatizujme. Tohle je skutečně překážka, aby to dělaly okolní obce, které mají pověřené úřady státního typu jako my, protože je to jenom zdržování. (Předsedající upozorňuje na čas.) Poslední větu. Stavební řízení vždycky trvá rok a půl, takhle to bude trvat dva roky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nenuťte mě, pane poslanče, porušovat jednací řád a usnesení Poslanecké sněmovny. Je 12 hodin. Dvě minuty jsem vám nechal celé, pane kolego.

Přerušuji bod 18, dobu přerušení chci v podstatě vědět od pana předsedy volební komise, kterého zvu k jednacímu pultu. Budeme se zabývat druhým kolem druhé volby předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS.

 

54.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Pane předsedo Kolovratníku, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Snad i omluva panu hejtmanovi Netolickému, musí být trpělivý, ale dohodli jsme se, že teď přerušíme program schůze k provedení druhého kola. Bude to tedy opět jeden hlasovací lístek, takže čas nebude tak dlouhý.

Já jsem teď povinen zopakovat výsledky prvního kola. Budeme tedy vybírat ze dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Do druhého kola postoupila paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková s 32 hlasy z prvního kola a pan poslanec Zdeněk Ondráček se 74 hlasy. Budeme tedy vybírat ze dvou kandidátů.

Znovu a důrazně vás, kolegyně a kolegové, prosím. V prvním kole jsme opět měli šest neplatných hlasovacích lístků. Z důvodu, že výsledky jsou opravdu velmi těsné, tak vás moc, moc prosím, abyste vyplňovali pečlivě. Je potřeba jednoho kandidáta označit kolečkem - číslo před jeho jménem, druhého křížkem. Samozřejmě v případě, že byste se nerozhodli pro žádného, pak buď je lístek neplatný, nebo jsou křížky dva. Ale pokud ať pro toho nebo onoho hlasujete, musí být označena obě jména - jedno jméno kolečkem a druhé křížkem.

Na vydávání hlasovacích lístků a provedení volby prosím deset minut, na samotné sčítání také deset minut, takže to zaokrouhleme a prosím o přerušení do 12.25 hodin, kdy oznámím výsledky volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přerušuji schůzi na provedení druhého kola druhé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS do 12.25. Vyhlásíme výsledek voleb a samozřejmě budeme pokračovat v přerušeném bodu č. 18, takže pana hejtmana Netolického úplně na dlouho nepropouštíme.

 

(Jednání přerušeno ve 12.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP