(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Vildumetzová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se jako zpravodajka vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1990 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Tento vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR schválila vláda na své schůzi konané dne 10. ledna. Sněmovně byl návrh zákona předložen dne 22. ledna. Organizační výbor doporučil návrh zákona dne 24. ledna. Garančním výborem byl navržen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Návrh, tak jak bylo řečeno, představuje pouze technickou změnu reagující na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Novela se týká pouze přílohy č. 3 zákona obsahující seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla.

Cílem je změna vymezení těch volebních obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení obyvatel pod, resp. nad zákonem stanovenou hranici. Návrh vychází z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2017, kdy byl počet obyvatel 10 578 820 obyvatel, kdy tedy průměrný počet obyvatel na jeden volební obvod činí 130 603 obyvatel. Dolní hranice tedy počtu obyvatel připadající na tento jeden mandát, protože tam je odchylka 15 %, tak nesmí se ten volební obvod dostat pod hranici 111 013 obyvatel a nesmí se dostat nad hranici 150 193 obyvatel.

Na základě tohoto k rozhodné změně počtu obyvatel došlo v osmi volebních obvodech, a to v č. 2 - sídlo Sokolov, č. 16 - sídlo Beroun, č. 28 - sídlo Mělník, č. 30 - sídlo Kladno, č. 41 - sídlo Benešov, č. 42 - sídlo Kolín, č. 64 - sídlo Bruntál a č. 75 - sídlo Karviná. Změny území se pak týkají těchto osmi a dalších devíti sousedních volebních obvodů. Všichni víte, že v roce 2018 proběhnou senátní volby, a v těch obvodech, v kterých proběhnou v tom roce 2018, se to týká volebního obvodu Sokolov, Rokycany, Mladá Boleslav, Benešov a Opava.

Z důvodu řádného zabezpečení voleb na podzim tohoto roku bychom byli rádi, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. S ohledem čistě na technickou povahu návrhu zákona a zmíněnou nutnost schválit změnu vymezení volebních obvodů v dostatečném předstihu před volbami do Senátu na podzim tohoto roku tento procesní návrh podporuji a o podporu bych chtěla požádat i všechny ostatní poslance.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přeji hezké odpoledne. Děkuji paní zpravodajce Jane Vildumetzové a otvírám tímto obecnou rozpravu, do které... Ano, takže paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se budu snažit být maximálně stručná. Já tomu návrhu rozumím. Ten návrh podpořím. Na druhou stranu bych chtěla navrhovatele poprosit, jestli by skutečně nebylo možné vymyslet v budoucnu nějaké jiné řešení, protože někteří obyvatelé ČR mají to štěstí, nebo to smůlu, podle úhlu pohledu, že volí během šesti let třeba i třikrát. Každé dva roky, tak jak v pravidelných cyklech máme senátní volby. Nebo dvakrát. Dělo se to v minulosti i v našem hlavním městě. Tuším, že to byla někde oblast kolem Prahy 9, kde jsem právě poukazovala na to, že tam skutečně ti lidé volí co dva roky. Takže najít nějaké systémové řešení, jestli zvednout, snížit počty těch obyvatel. Nevím.

Já tady teď nevystupuji proto, abych něco navrhovala. Spíš prostě abych poprosila kolegy z rezortu Ministerstva vnitra i paní hejtmanku a zpravodajku, aby nad tím přemýšleli, protože pokud chceme, a ta diskuse tady probíhala i včera, pokud chceme, aby se lidé účastnili voleb v co možná největším počtu, tak aby skutečně ty volby měly nějakou relevanci, výsledky těch voleb měly nějakou relevanci, tak jim to nekomplikujme a nechme je volit si opravdu toho svého (s důrazem na svého) senátora na celých šest let. Ne že si každé dva roky budou volit někoho jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Černochové. Další přihlášený do obecné rozpravy z místa pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já také nebudu zpochybňovat, že tuto technickou normu schválíme v jednom čtení. Rozumím tomu, že se mění volební obvody. Ale současně bych chtěl upozornit na fakt, že někde mezi námi a Senátem cestuje návrh, který říká, že by bylo dobré prodloužit lhůtu mezi prvním a druhým kolem voleb z týdne na 14 dní. Že ho tady možná budeme mít někdy na pořadu. Uvidíme, co s tím. A bylo by trochu nešťastné, kdyby se tak stalo někdy začátkem léta. Mám pocit, že tady jako dochází k jisté dyskoordinaci, že jsme tady minimálně měli mít zařazen vzápětí ten senátní návrh zákona, který navrhuje prodloužení lhůty, a říct si jako uděláme pro tyto volby obojí, nebo jenom jedno, nebo druhé.

A současně, a to je zase spíš prosba na Ministerstvo vnitra, ale tak trochu na nás na všechny, já myslím, že je velmi nešťastné, že ty volby se stále sunou víc a víc dopředu, víc a víc k prázdninám. Máme tak ještě tři volební období před sebou, a už budeme volit v srpnu. A to nejenom senátní volby, ale komunální volby, krajské volby. Podle mě je tento model neudržitelný. V Poslanecké sněmovně je to trochu jinak, protože tím, že se občas rozpustíme, tak se to nařeďuje a vznikají z toho jiné problémy, ale tam, kde se zastupitelstva nerozpouštějí, to směřování blíž k prázdninám samozřejmě zkracuje volební kampaň. Samozřejmě zkracuje šanci se nějakým způsobem odprezentovat. A myslím, že by mělo být zájmem nás všech společně se domluvit na tom, že řekneme, tak jako to mají třeba Spojené státy - jeden pevný termín. Volí se druhé úterý, nebo druhou sobotu, neděli, v listopadu. A volí se takhle navždycky a navěky. A myslím, že by toto mělo být zájmem nás všech.

Když už máme otevřené senátní volby, tak na to upozorňuji, protože si myslím, že touto cestou bychom se měli vydat. Že to posouvání dopředu a dopředu, ještě navíc s tím, jak do toho vstupuje prezident. Někdy to vyhlašuje později, někdy to vyhlašuje dřív. Vlastně nevíme ty důvody. Je to takové jako lehce na náhodu. Že bychom opravdu měli směřovat k tomu, abychom ve volbách dlouhodobě, zejména v těchto, které jsou, jsou pevné a nijak se nemění. Mimochodem prezidentské volby jsou stejný příběh. Ještě dvoje přímé prezidentské volby, a volíme na Vánoce, což bude pak mimořádně, mimořádně zábavné a záživné.

Takže bych doporučoval, abychom ve všech volbách, které se konají bez rozpouštění, to směřovali k nějakému pevnému datu a pokusili se tady na tom shodnout. Není to návrh k tomuto. Nevetuji. Jenom jsem chtěl při té příležitosti upozornit na tyto skutečnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, panu poslanci Bendovi. A podívám se, zdali tedy je někdo přihlášen do obecné rozpravy. Na displeji také nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, jestli je případně zájem o závěrečná slova... Ano. Závěrečná slova v obecné rozpravě. Takže pan ministr Metnar. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Samozřejmě já děkuji za ty naprosto legitimní připomínky, co se týče přípravy těch stálých volebních obvodů. Samozřejmě rovněž tak, co se týče těch lhůt. Ministerstvo vnitra se samozřejmě nad těmito návrhy již zamýšlí.

Co se týče posunu těch termínů, to Ministerstvo vnitra neovlivní, to je na Poslanecké sněmovně, to je jasné. Přesto děkuji vám za ty připomínky a samozřejmě Ministerstvo vnitra nadále na těchto připomínkách pracuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji. Paní zpravodajka má také zájem. Já ještě mezitím přečtu jednu omluvu. Omlouvám poslance pana Mariana Bojka z dnešního jednání, a to od 13.30 ze zdravotních důvodů.

Tak, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP