(11.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ne. Přistoupíme k hlasování.

 

Ještě jednou zopakuji - organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování 63. Přihlášeno 161 poslanců, pro 158, proti nula, zdrželo se 3. Výsledek byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tímto můžeme tento bod ukončit. Já ho tedy ukončuji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

 

16.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka,
Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 42/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Dovolte mi, abych vás informoval, že jsem obdržel veto a je to veto 65 poslanců, jejichž podpisové archy mám zde k dispozici. Budeme pokračovat ve standardním projednávání.

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 42/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, o tom, jak funguje na Hradě pan kancléř Mynář, už v minulosti mluvilo kriticky hodně z nás. A zřejmě se to bude opakovat, protože kolem pana kancléře vznikají nové a nové aféry. Přestože se pan Mynář snaží vzbudit dojem přičinlivého, leč jinak nezajímavého úředníka, jehož nejzávažnějším úkolem je zajistit, aby bylo na Pražském hradě pěkně uklizeno a květiny řádně zality, skutečnost je jiná. Tu Mynář vytváří nátlak na ministra Pelikána ve věci vydání ruského hackera Nikulina, tu dohlíží nad rozdělováním veřejných zakázek sponzorům pana prezidenta v organizacích podřízených Kanceláři prezidenta republiky, onde píše poněkud podivné doporučující dopisy firmě Liglass, aby získala veřejnou zakázku v Kyrgyzstánu. A to jsou jen kauzy z poslední doby.

Bohužel jak se v uplynulých letech jasně ukázalo, kritika nestačí. Je vůči ní odolný pan Mynář i pan prezident. (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon. Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím o klid, aby se paní poslankyně Kovářová mohla v klidu vyjádřit. Prosím, paní poslankyně.

Tak ještě jednou prosím o klid, prosím vás. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Má proto parlament mlčet? Rozhodně nemá. Je ale zřejmé, že jen upozorňovat na kancléřovy přešlapy je málo. A parlament má i jiné možnosti. Může třeba zřídit vyšetřovací komisi anebo změnit zákon, který chod Kanceláře prezidenta republiky upravuje. A přesně o to se snaží naše předloha.

Navrhujeme, aby kancléř prezidenta republiky musel být držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné. Odpovídá to významu funkce a srovnání s jinými kancléři je při vší úctě absolutně mimoběžné. Odpovídá to také starším výrokům prezidenta Zemana i pana Mynáře. Ten si o tento stupeň prověrky dokonce zažádal.

Pojistkou našeho návrhu je ustanovení, které říká, že pokud kancléř do roku prověrku nezíská, jako kancléř končí. Jednoduché, prosté. A navíc zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Dovolím si předpokládat, že kancléř disponující vyšším stupněm bezpečnostní prověrky by na Hradě nestrpěl člověka, jako je pan Nejedlý. Takže pokud má někdo potřebu pojmenovávat tento zákon jako lex Mynář, měl by název rozšířit na lex Mynář a Nejedlý. Tito pánové nedělají prezidentu republiky dobrou službu. Ví to i pan premiér Babiš, který se před časem nechal slyšet, že - cituji: "Zeman má kolem sebe, slušně řečeno, pány Nejedlého a Mynáře, kteří dělají byznys na jeho hlavu, Kellner, Čína a tohle." Konec citace. Je očividné, že ta podezření, která navíc zazněla i z úst pana premiéra, jsou velmi vážná a že se situací na Hradě je potřeba něco dělat. Náš návrh se o to pokouší a já vás žádám o jeho podporu. (Hluk v sále trvá.)

Za předkladatele chci na tomto místě ještě dodat, že některé technické připomínky, které se objevily ve vládním stanovisku, považuji za relevantní a budu ráda, pokud jsem tedy zaznamenala, že devadesátka, tedy přijetí schválení tohoto návrhu v prvním čtení, byla vetována. Význam tohoto problému je takový, že musí být diskutován ve výborech Poslanecké sněmovny a já vás prosím, abyste náš návrh do těchto výborů poslali. Jedině tak zabráníme tomu, řečeno slovy pana premiéra, aby pánové Mynář a Nejedlý i nadále dělali byznys na prezidentovu hlavu. Je to prostě ostuda, se kterou se musí něco dělat, se kterou musíme dělat něco my jako zákonodárci a já vám předem děkuji za spolupráci na jejím zmírnění a také za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji navrhovatelce paní poslankyni Věře Kovářová a já vás znovu prosím o klid. Buďme gentlemani vůči dámám. Skutečně tady nahoře skoro neslyším, co paní navrhovatelka říkala.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Jana Levová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, krátce připomenu, že skupina poslanců Kovářová, Farský, Rakušan, Gazdík, Pávek a Krutáková předložila tento návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb, o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 12. 2017. Návrh byl rozeslán poslancům jako tisk 42 dne 27. 12. 2017. Dne 29. 12. 2017 byl návrh odeslán vládě, která dne 25. 1. 2018 vyslovila s návrhem nesouhlas.

Navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona podle § 90 odst. 2 zák. č. 90/1992 Sb.

Cílem návrhu zákona je doplnit právní úpravu pro jmenování vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, který by musel být plně svéprávným a bezúhonným občanem České republiky a současně by musel za účelem přístupu k utajovaným informacím disponovat osvědčením fyzické osoby na stupeň přísně tajné. Dle přílohy 13 nařízení vlády č. 522/2005 Sb. pracuje Kancelář prezidenta republiky pouze s informacemi podléhajícími stupni tajný vyhrazené nebo důvěrné. Není proto nutné, aby vedoucí Kanceláře prezidenta republiky disponoval osvědčením na stupeň přísně tajné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP