(12.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Za druhé, k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Já nevím, do jaké míry si předkladatelé uvědomili, že když mezi povinné subjekty zařazují všechny právnické osoby, ve kterých jsou samosprávné celky většinovými společníky, že tam spadnou také právě - a znovu to opakuji - nemocnice, které jsou v některých krajích zakládány jako akciové společnosti stoprocentně vlastněné kraji. A tyto nemocnice disponují mnoha informacemi, které jsou minimálně velmi citlivé a které by podle mého názoru neměly být na trhu volného sdělování informací.

To je důvod, proč já tento zákon odmítám, a věřím, že bude zamítnut. Pokud by prošel do druhého čtení, budu se snažit nějakými pozměňovacími návrhy jeho podobu pozměnit a upravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou. Další faktická poznámka je od pana poslance Marka Výborného. Máte slovo, pane poslanče. (V sále je stále hlučno.)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, kolega Michálek mě vyprovokoval. Já to řeknu takhle. Jako každý správný starosta se každoročně dívám na výroční zprávy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám změřím znovu čas, pane poslanče, ale já znovu požádám sněmovnu o klid. Kolegy, kteří diskutují něco jiného, než je svobodný přístup k informacím, žádám, aby své diskuse přesunuli do předsálí, aby tady byl dostatečný klid.

Já vám to znovu změřím. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já klidně přitvrdím, pane předsedající. Děkuji, jste laskavost sama.

Já zopakuji, nechal jsem se vyprovokovat k této faktické poznámce panem kolegou Michálkem. Já totiž jako každý správný starosta sleduji výroční zprávu o tom, jak vlastně ty žádosti probíhají podle zákona č. 106, a musím říci, že mám naprosto jiné zkušenosti, ale omlouvám se, v té své hrubé statistice jsem udělal chybu. Ono tam ještě část procent, a to záleží na tom, jak kdy a jak kde je to potřeba, tvoří aktivisté, kteří to nedělají vůbec z veřejných zájmů, ale většinou pro své sebeprosazení. Takže ten mix jsou: konkurenční boj, ten je tam nejvíc, pak je to občas nějaký občan, možná je to někdy více, ale to ukazuje na to, že ta radnice případně ty dokumenty prostě nedává veřejnosti běžně. Tam, kde to je běžné, kde je třeba najdou na internetu nebo na úřední desce, tak to žádný problém není. A zbytek jsou aktivisté. Takže to je výsledek.

Ale já proti stošestce nic nemám, já svým způsobem mohu konstatovat, že takové vážné problémy, jako jsou v justici, nám tento zákon nepřináší.

A teď k těm společnostem. Víte, proč stát má některé společnosti, které by měl teď ale hájit? Protože - už to tady padlo - ony dělají obchodní činnost, mají tam různé know-how, nechtějí prostě být znevýhodněny na trhu. No tak jedna cesta je ta, že by stát takové podniky mít neměl. Položme si otázku, jestli budějovický Budvar je správně vlastněn státem. Ale to je diskuse na úplně jiné téma v tuto chvíli.

A když se bavíme o tom ČEZu, tak si to řekněme také na rovinu! Tak má vlastnit stát ČEZ? Já vám odpovím. Má! Protože jinak by cena elektřiny byla tržní a byla by někde úplně jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou. Další přihlášení do rozpravy s faktickými poznámkami jsou pan poslanec Jan Bauer a paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, vidíme a slyšíme, že ta věc tady skutečně není jednoduchá. Definice veřejného zájmu v tuto chvíli podléhá i rozhodnutí nálezu Ústavního soudu, a pokud Sněmovna zamítla procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, což jsme považovali za logické právě proto, abychom mohli rozhodovat už s vědomím zveřejněného nálezu Ústavního soudu, tak pak by asi bylo rozumné podpořit návrh na zamítnutí celého návrhu. Protože přijímat zde něco, co budeme muset i na základě rozhodnutí Ústavního soudu posléze měnit, mi přijde jako ne úplně šťastné.

Takže k tomuto návrhu se jako poslanecký klub KDU-ČSL připojujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní pan poslanec Jan Bauer, připraví se paní kolegyně Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, poslanci opozičních stran tady vedou podle mého názoru odbornou a velmi seriózní diskusi a já se ptám, co na to vláda. Já jsem tady asi před hodinou vznesl pokorně a velmi slušně, ostatně tak jak je mi vlastní, dotaz, jestli by mohl nějaký kompetentní člen vlády vystoupit a říci své stanovisko a odpovědět na otázky, které jsem tady přednesl. Uběhla hodina a jsou v podstatě jenom tři možnosti: buď tato vláda žádného kompetentního ministra nemá, což si myslím, že je špatná zpráva, a vláda se rozhodla promlčet se celým svým volebním obdobím, nebo tady žádný kompetentní ministr momentálně není přítomen, což v návalu prohlášení, že se má chodit do práce, jak jsme to slyšeli v posledních dnech, je také špatná informace. A ta třetí možnost je úplně nejhorší - že je jim to úplně ukradené, což si myslím, že je špatná zpráva pro občany České republiky.

Já bych chtěl opravdu velmi slušně opětovně a pokorně požádat, jestli by mohl nějaký kompetentní člen vlády odpovědět na mé dotazy, případně se k této věci vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi za jeho vystoupení v rozpravě. Nyní paní poslankyně Richterová také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu velice stručně. Byla tady značná diskuse o tom, jak je to s občany a aktivisty. Myslím, že ta hranice je proměnlivá. Často se člověk může cítit jako občan, který se snaží něco zjistit a ostatními je označován jinak.

Ale co je úplně nejpodstatnější, může to býti tak, že ČEZ, pokud by zveřejňoval ty smlouvy a samozřejmě za možnosti nezveřejnit strategické údaje atd., jak to dnes samozřejmě je, tak že by potom ve finále toto zveřejňování vedlo k levnějšímu proudu pro všechny. To je potřeba zdůraznit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. (Poslanec Farský.) Omlouvám se, nebylo to elektronicky, ale mám to napsané. Pan poslanec Jan Farský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chvilku jsem si říkal, že by mi nevadilo, kdybyste zapomněl, protože těch informací k tomu tady zaznělo mnoho, ale myslím, že šly po povrchu a opustily ten základ.

Podle mě je transparentnost skutečně smysluplná, dává smysl tam, kde informace fungují. Jak zveřejňování smluv, takzvaný registr smluv, který plní zcela zásadní preventivní roli, tak u zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou to zákony, které ve funkcích mohou být obtížné, ale které kvalitativně skutečně dost výrazně pomohly kvalitě veřejné správy v České republice. Myslím si, že jsou také hrozně důležité v tom, že byť nám krátkodobě mohou být třeba i nepříjemné v tom, že musíme zveřejňovat informace, které bychom raději nedávali ven, tak ony ale fungují v tom, že dlouhodobě mají potenciál vracet důvěru v politiku, protože tam, kde je tma, kde je šero, to vždy vzbuzuje otázky, vždy to vzbuzuje dohady a dává obrovský prostor pro dezinformace, pro různé zkreslení reality.

Ve chvíli, kdy například zveřejňujete maximum smluv, tak samozřejmě jsou vidět finanční toky. A pořád to funguje tak, že finance a veřejné prostředky jsou spojeny s výkonem nějaké moci, a je dobře, když tok veřejných financí je dokumentován a je dohledatelný. Tím, že se smlouvy zveřejňují až po jejich uzavření, tak neohrožují podnikání, neohrožují to, že by nějakým způsobem zdeformovaly trh. Ony ale fungují tak, že ve chvíli, kdy někdo, kdo uzavírá smlouvu, ví, že ta smlouva bude veřejná a bude si ji moci zkontrolovat nejen opozice, nejen aktivisté, ale i konkurence, tak samozřejmě k té smlouvě je přístup daleko odpovědnější. To si myslím, že je pozitivum, které registr smluv přináší.

Mnozí si stěžují na to, že samotný registr smluv je neuvěřitelně nepřehledný. Myslím si, že částečně mají pravdu. Ano, ta aplikace nebo ta stránka, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, je nepřehledná, ale nebyl její úkol, aby byla přehledná ve smyslu toho, že v ní vyhledáte pohodlně všechny informace a můžete je nějakým způsobem porovnávat. To byla pouze... je to pouze stránka, na které se všechna data v otevřené podobě objeví. (V sále je stále hlučno.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP