(12.20 hodin)
(pokračuje Farský)

Pokud chcete - a teď tady udělám doporučení a určité promo - pokud chcete v registru smluv vyhledávat, ať už podle firem, podle vazeb, podle subjektů zveřejňujících, získat přehledy, získat napojení a skutečně vidět finanční toky, tak na to je aplikace, nebo stránka, která funguje velice spolehlivě, hlídač smluv cz. Přístup tam není zpoplatněný, tak si myslím, že si můžu dovolit i takto jmenovat.

Registr smluv je tedy věc, která nasvětluje do té doby komplikovaně dostupné informace. Jsem přesvědčený o tom, že je to pro ČR takto správně, stejně tak jako u zákona o svobodném přístupu k informacím. Proto toto otevření a tento tisk číslo 50 z dílny Pirátů hnutí Starostové a nezávislí podpoří do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Farskému. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Zástupce navrhovatelů, ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já už budu reagovat jenom velmi krátce. Některé výstupy mě trošku překvapily, protože pokud se dobře pamatuji, tak třeba lidovci měli v minulém volebním období ve volebním programu, že budou zveřejňovat, že zajistí zveřejňování smluv státem vlastněných organizací. Pak se ve výsledku zjistilo, že vlastně ani nevědí, že to mají v programu.

Jedna věc, která tady zazněla, která je nepravdivá, je, že tento návrh se týká akciových společností, které jsou nemocnice a které vlastní třeba kraje. Ne, takovéto instituce musí už na základě platných zákonů, pokud jsou stoprocentně vlastněny, musí zveřejňovat v registru smluv a musí i poskytovat informace na vyžádání.

A poslední, ale zdaleka nejlepší argument, který mi přišel proti schválení návrhu zákona, je, že pokud přikážeme ČEZu, aby zveřejňoval smlouvy, tak se nám nikdo nepřihlásí do dozorčí rady. Ten je opravdu nejlepší.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní závěrečné slovo zpravodaje. Má zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátce. Doporučuji propustit tento návrh do druhého čtení s tím, že samozřejmě tam bude prostor pro uplatnění všeho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Trochu jste si to zjednodušil, tak já to udělám za vás. Samozřejmě v rozpravě padlo několik návrhů. Jeden jsme procedurálně odhlasovali, to znamená, že jsme nesouhlasili s přerušením do rozhodnutí Ústavního soudu. A máme před sebou návrh na vrácení k přepracování, máme před sebou návrh na zamítnutí, který tady byl řečen, zopakován panem kolegou Výborným. Ale pan poslanec Výborný říkal na zamítnutí v rozpravě, v té faktické poznámce. Potom tady byl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů, pokud by ani jeden z těchto návrhů neprošel.

Takže budeme hlasovat nejdřív návrh na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovatelům k dopracování. Já vás všecky odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já zagonguji, protože jsem požádal diskutéry, aby diskutovali v předsálí, tak jim dám šanci, aby se vrátili... (Čeká se na příchod dalších poslanců do sálu.) Předpokládám, že ti, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, jsou přítomni.

 

Rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu zákona k dopracování v hlasování číslo 67, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67. Ze 159 přítomných pro 39, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní máme návrh na zamítnutí. O tom rozhodneme v hlasování číslo 68, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 68. Z přítomných 159 pro 30, proti 77. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Pan poslanec Michálek navrhuje jiný garanční výbor?

 

Poslanec Jakub Michálek: Já si myslím, že toto je věc registru smluv a poskytování informací patří do agendy Ministerstva vnitra. Garančním výborem by měl být výbor pro veřejnou správu, protože tak je to podle kompetenčního zákona. Takže navrhuji, aby tím garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozhodneme o protinávrhu. Výbor pro veřejnou správu jako výbor garanční.

Hlasujeme v hlasování číslo 69. Kdo je pro to, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 69. Z přítomných 160 pro 83, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání jiným výborům. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dále petičnímu výboru jako výboru dalšímu. Má někdo jiný návrh? Předpokládám, že pan poslanec Marek Benda bude navrhovat výbor ústavněprávní, který neprošel, ač byl navrhován jako garanční. A paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, předpokládáte správně. Organizační výbor navrhl ústavněprávní výbor jako výbor garanční, tato Sněmovna odhlasovala něco jiného. Já tomu rozumím, ale doporučuji, abychom návrh zákona přikázali i ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že tady i v té debatě zaznělo to, že tady některé záležitosti mohou mít vliv na bezpečnost ČR, respektive objektů, kterým se říká v bezpečnostní hantýrce "odosy". Proto si myslím, že by bylo namístě, kdyby se touto problematikou zabýval i výbor pro bezpečnost. Navrhuji, aby byl tedy tento návrh zákona postoupen bezpečnostnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Máme tedy před sebou... Ano, pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já si myslím, že by bylo správné tento návrh přikázat ještě hospodářskému výboru, protože to bude mít dopad do hospodaření mnoha firem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál? Nikdo další. Máme tedy před sebou čtyři návrhy, o kterých budeme postupně hlasovat.

 

Nejdříve ústavněprávní výbor a o tom rozhodneme v hlasování číslo 70, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 70. Z přítomných 161 poslance pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat o výboru petičním, a to v hlasování číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71. Z přítomných 162 poslanců pro 94, proti 21. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP