(12.40 hodin)
(pokračuje Šmíd)

Rozpočet na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 65 milionů. Jenom možná pro zajímavost, z pronájmů je to 32 milionů, nedaňové příjmy, to jsou ty odúmrtě 4,5 milionu, Česká televize 26,5 milionu. Výdaje jsou počítány ve výši 57 480 000. Z toho na kulturní projekty rozdělujeme 28 milionů. A asi je důležité říci, že ještě máme - dům U Hybernů je pronajat společnosti, která tam provozuje známé muzikálové divadlo. Ten pronájem, který je ročně ve výši 13,5 milionu, se započítává - je to jakoby zápočet za investice, které dali do rekonstrukce toho domu U Hybernů. Ještě chybí splatit asi 40 milionu, takže během tří let všechny peníze z pronájmů budou již ve fondu. Čili v tom rozpočtu, ve výdajích, vedle těch 28 milionů jsou ještě kapitálové výdaje na nějaké opravy, třeba domu na Vinohradech, ve výši 15,4 milionu, energie 1,6 milionu, opravy a udržování 7 milionů, služby 2,5 milionu.

Ten fond je docela funkční a využívaný různými kulturními subjekty. V roce 2017 bylo přijato 440 projektů a z toho 414 jich bylo podpořeno. Nejvyšší dotace je 150 tisíc, průměrná dotace je 60 tisíc, nejnižší 10 tisíc. Čili jsou to částky spíš na takové menší projekty, které podporují zejména regionální kulturu, a to úplně ve všech uměleckých oborech. Proto se také členové rady skládají z odborníků z nejrůznějších uměleckých oborů. Statut rady nedává přesně klíč, jak mají být jednotlivé obory rozděleny, ale v zásadě se těch 13 členů dělí do pěti oborů uměleckých kulturních a jedna skupina - dva členové jsou tam zařazeni jako ekonomové, ti, kteří rozumějí rozpočtům.

Chtěl bych říci, že členy rady - jednak tedy to, co už tady bylo řečeno - volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy podává ministr kultury, což dnes máme před sebou.

Členství v radě je veřejnou funkcí a chtěl bych zdůraznit, že je čestné, není honorováno a je nezastupitelné. Já osobně považuji tuto záležitost za nepříliš dobrou. Všechno, co je zadarmo a není honorováno, je trochu podezřelé. Navíc musím říci, že členové rady, a máte ta jména před sebou, jsou velmi úctyhodní a velmi zasloužilí členové kulturní obce a mně připadá opravdu nefér a nesprávné, že jejich práce - a vezměte si 440 projektů, to je tedy velká síla - je vlastně práce zadarmo. Dokonce jim prý nemůžeme proplatit ani cestu, což je úplně neuvěřitelné. Ale mají u nás dobrý oběd v závodní jídelně.

Ještě bych chtěl říci, že členství v radě je samozřejmě neslučitelné s funkcí - to je krásně vyjmenováno - prezidenta, poslance, předsedy, místopředsedy vlády a tak dále, a tak dále. Ale je to funkční období tříleté a funkční období stávající rady končí 31. března 2018, proto dnes musíme volit.

Já jsem dostal, respektive Ministerstvo kultury dostalo z různých kulturních institucí návrhy na 24 kandidátů. Ty máte před sebou. Já bych chtěl říct, že opravdu, jak jsem si pročítal životopisy těchto kandidátů, jsou to osobnosti významné, výrazné, které v kultuře mají opravdu zkušenosti. Byl bych velmi rád, kdyby všichni mohli být členy té rady, proto pro mě bylo velmi obtížné doporučit vám 13 jmen. Já jsem to udělal, ale samozřejmě je vaším plným právem, abyste se eventuálně rozhodli jinak. Mám připravené životopisy, jsem připraven k některým členům, pokud se budete ptát, vám dát informace. Ještě stručně ty obory. Jsou to divadlo, literatura, hudba klasická a alternativní - tam jsem navrhl tři členy, protože přece jenom těch hudebních, a to jak alternativních, tak nealternativních hudebních projektů je velká část - výtvarné umění, architektura, muzejnictví a ten šestý obor, jak jsem říkal, je ekonomie ostatní.

Máte tedy před sebou třináct jmen. Já vám přeji šťastnou volbu a jsem připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Mohu rozpravu ukončit. V tom případě požádám pana předsedu volební komise, aby nám sdělil, jaké budou další kroky volební komise po přerušení tohoto bodu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Konstatuji, že v rozpravě nebyly podány žádné návrhy. V souladu s jednacím řádem Sněmovny musíme rozhodnout hlasováním o tom, že volba bude provedena tajných způsobem. Takže nejdříve, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o té tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 75, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 75. Ze 164 je 102 pro, 5 proti. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v tajné volbě.

 

Pane předsedo, teď ty lhůty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ke lhůtám. Ten lístek bude složitější, delší na vyplnění. Takže dám na vydávání lístků 20 minut. A poprosím tedy o přerušení bodu a lhůtu k provedení voleb ve Státních aktech do 13.05 hodin. Protože předpokládám, že ve 14.30 začne ona mimořádná schůze, tak nebudu ve 14.30 vyhlašovat výsledky voleb, protože budeme v jiné schůzi, ale vyhlásil bych je, až se vrátíme, tedy v souladu s jednacím řádem, do té stávající schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Tak já přeruším tento bod 53 pro provedení tajné volby. Bod 52 je také přerušen. Dovolte mi, abych také zároveň s tím oznámil, že přerušuji 7. schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že v ní budeme pokračovat 10 minut po skončení, případném přerušení 9. schůze Poslanecké sněmovny, která začne ve 14.30. Proto tedy nebudeme ve 14.30 zahajovat stanoviskem volební komise, ale budeme tak činit, až se vrátíme k 7. schůzi. Přerušuji tedy 7. schůzi tak, jak jsem řekl, na deset minut po skončení schůze deváté.

Vyhlašuji čas na volby, dvacet minut máte na volební akt. A organizační výbor svolávám na 13. hodinu? (Poslanci se dohadují mimo mikrofon.) Dobře - tak za pět minut jedna - stihneme členové organizačního výboru? Tak ve 13. hodin se sejde organizační výbor. Děkuji.

 

(Schůze přerušena ve 12.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP