(12.20 hodin)
(pokračuje Bauer)

Tato novela je o chaosu, o diletantství, o velmi špatné práci bývalého Ministerstva práce a sociálních věcí. To si řekněme na rovinu. A možná ke cti současné paní ministryně platí, že se snaží to neumětelství, které tady probíhalo, a ten chaos napravit touto novelou. Nicméně děje se to prostřednictvím § 90 odst. 2 a to všichni dobře víme, že by to měl být paragraf, kterého se používá jako šafránu. Je to mimořádná záležitost. A já se přiznám, že nechci být nějaká hlasovací mašina, kdy odsouhlasím prakticky vše, co se objeví tady na plénu Poslanecké sněmovny, aniž by se to řádně projednalo ve výborech nebo podvýborech. Myslím, že do této pozice se nechce dostat žádný poslanec ani poslanecká frakce.

Já bych chtěl spíše slyšet, když už jsme u tohoto bodu, názor paní ministryně, co všechno a jaké změny provede na Ministerstvu práce a sociálních věcí, abychom se opět do budoucna nedočkali tohoto šlendriánu, který podle vašeho názoru musíme napravovat prostřednictvím § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Námitka proti postupu podle § 90 odst. 2 nebyla podána, a proto budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu o pokračování projednávání tohoto návrhu ke schválení v prvním čtení.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 90 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Rozhodneme v hlasování číslo 118, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118. Ze 168 přítomných, pro 118, proti 28. Návrh byl schválen. Budeme tedy pokračovat podle § 90 odst. 3.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. V této podrobné rozpravě nelze dát pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti. Pokud se nikdo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - paní ministryně, máte zájem? (Nemám.) Ne. Paní zpravodajka? (Nemám.) Nemá zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona, protože změna účinnosti, která mohla být podle tohoto postupu schválena, nebyla předložena. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 90."

Rozhodneme v hlasování 119, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 119. Z přítomných 168, pro 144. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím projednávání končím. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod č. 31.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvém čtení, ale vláda navrhuje, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tedy že je navržen postup, abychom se zákonem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Paní ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová je připravena, ale požádám paní poslankyni Gajdůškovou - která se ovšem omluvila. Mám tady písemnou omluvu od paní poslankyně Gajdůškové, takže budeme měnit zpravodaje. Paní kolegyně Radka Maxová je připravena na zpravodajskou zprávu. Takže požádám sněmovnu o to, abychom vyslovili souhlas se změnou zpravodaje... (K řečnickému pultu přichází poslankyně Maxová.)

 

Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom chtěla avizovat, že zpravodajem by byl pan poslanec Bohuslav Sobotka po domluvě s paní Gajdůškovou, jestli bychom mohli odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže pan poslanec Bohuslav Sobotka bude navržen jako zpravodaj pro tisk číslo 91.

Rozhodneme v hlasování číslo 120, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Aby místo paní Aleny Gajdůškové byl pan poslanec Bohuslav Sobotka zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 120. Z přítomných 166, pro 126. Návrh byl přijat.

 

Požádám tedy pana poslance Bohuslava Sobotku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy požádám paní ministryni práce a sociálních věcí paní Jaroslavu Němcovou, aby předložený návrh uvedla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený vládní návrh zákona byl vypracován jako dopřesnění a reakce na návrh poslanců pana Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, který zpřesňuje výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnancům, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, kterým v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vznikla škoda, to znamená ztráta na výdělku podle zákoníku práce. Tento poslanecký návrh projednaný jako sněmovní tisk číslo 22 však není komplexní a vykazuje některé dílčí nedostatky, neboť neupravuje předmětný výpočet obdobné náhrady, která přísluší vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů. Proto k němu vláda zaujala negativní stanovisko.

Vládní návrh zákona uvedené nedostatky odstraňuje s tím, že po jeho přijetí již nebude docházet u poškozených zaměstnanců, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou po skončení pracovního nebo služebního poměru vedeni jako uchazeči o zaměstnání, to znamená že v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přišli o zaměstnání, k tomu, aby se jim při každém zvýšení minimální mzdy snížila poskytovaná náhradu za ztrátu na výdělku nebo na služebním příjmu, neboť se za dosahovaný výdělek u takových lidí bude považovat minimální mzda platná v den jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nikoliv minimální mzda platná po každém jejím navýšení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda navrhuje projednání tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou v jediném čtení, neboť je žádoucí, aby úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Máme tedy návrh, který má za cíl napravit nespravedlnost, která spočívá zejména v nerovném přístupu dvou konkrétních pojišťoven. Toto nerovné postavení má reálný dopad právě nyní, a to mimo jiné například na početnou skupinu horníků, a je tak klíčové tuto parametrickou změnu schválit ideálně co nejdříve. Věřím, že půjde politikaření stranou v tomto případě a společně přijmeme rozumné řešení pro lidi, kteří se do této situace dostali ne vlastní vinou. Proto mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Sobotka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku, jak zde již bylo uvedeno ze strany paní ministryně, by započítávání aktuální výše zvyšující se minimální mzdy znamenalo snížení poskytované náhrady. Navrhovaná úprava je pro lidi, kteří jsou poškození pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jednoznačně výhodnější. Jak zde již také zaznělo, obdobný návrh byl již podán jako poslanecký návrh z iniciativy Národní rady zdravotně postižených poslanci Kaňkovským a Nacherem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP