(12.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vládní návrh z tohoto poslaneckého návrhu vychází, rozšiřuje ho o řešení stejné situace u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, které ten původní poslanecký návrh neobsahoval. Vzhledem k problematice, kterou návrh řeší, mohu jako zpravodaj doporučit projednání ve zrychleném režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se za klub KDU-ČSL vyjádřil k předložené vládní novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jak už tady zaznělo, problematiku stanovení náhrady za ztráty na výdělku v souvislosti s navyšováním minimální mzdy u osob poškozených pracovním úrazem nebo chorobou z povolání řešil náš poslanecký návrh, který jsem předložil do Sněmovny 1. 12. 2017 společně s kolegou panem Patrikem Nacherem. Jde o sněmovní tisk 22. Také zde zaznělo, že tento tisk je již ve výboru. Paní ministryně Němcová tady slíbila při projednávání sněmovního tisku 22, že předloží urychleně vládní návrh zákona. Oceňuji, že tak paní ministryně učinila. Je třeba říci, že ten vládní návrh vychází z našeho návrhu zákona, že vláda vlastně použila obdobné řešení, jaké jsme užili my, a rozšířila náš návrh o ozbrojené složky a příslušníky bezpečnostních sborů.

My cítíme potřebu jako klub KDU-ČSL, aby problematika, kterou tento návrh zákona řeší, byla urychleně vyřešena. Proto dnes tento zákon podpoříme. Je potřeba říci, že u osob poškozených pracovním úrazem nebo chorobou z povolání, skutečně u řady z nich dochází při každém navýšení minimální mzdy ke snížení jim vyplácené renty. A vzhledem k tomu, že se minimální mzda v posledních letech navyšuje opakovaně, a já sám to vítám, tak pro tyto lidi je to velmi demotivující.

Závěrem bych chtěl ještě apelovat na paní ministryni. Při rozhovorech s těmi poškozenými osobami, což byli zejména horníci, ale jsou to i další profesní skupiny, vyvstaly ještě některé další problémy, které tato novela neřeší. A já chci poprosit paní ministryni, aby zmonitorovala ty problémy, které v této oblasti ještě jsou, a připravila v urychlené době nebo v co nejkratším čase jejich legislativní řešení.

A na úplný závěr si dovolím jednu takovou osobní poznámku. Často jsou poslanecké novely brány jako zdržování a jako něco, co je nepatřičné. Tak já jsem rád, že touto poslaneckou novelou jsme s kolegou Nacherem dokázali vládu v dobrém slova smyslu vyburcovat k tomu, aby předložila vládní novelu, kterou zde můžeme dneska projednávat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi jenom uvést některé věci na pravou míru. Vláda v demisi dlouho nekonala, až muselo dojít na opozičně koaliční práci pana poslance Kaňkovského a kolegy Nachera, aby připravili poslaneckou iniciativu, kterou jsme probírali na sociálním výboru. Teď dokonce slyšíme z úst pana poslance Kaňkovského, že ani ta vládní novela, řekněme si na rovinu, která je doslovně opsaná od pánů Kaňkovského a Nachera, není úplně ideální.

Proto mi dovolte, abych tady zopakoval to, co jsem řekl před malou chvílí. Poslanecká sněmovna není hlasovací mašina pro žádnou vládu. Poslanecká sněmovna není hlasovací mašina pro žádnou vládu, natož tu, která je v demisi. To je prostě nemyslitelná věc. Vy nemáte žádnou důvěru. A já si myslím, že i mimo jiné z toho důvodu, že ten váš vládní návrh také není dokonalý, stejně jako není dokonalá ta poslanecká novela, kterou připravili moji dva kolegové, tak si myslím a jsem přesvědčen, že by bylo dobré, aby tento problém byl řádně prodiskutován v celém poslaneckém procesu minimálně na sociálním výboru. Z tohoto důvodu mi dovolte, abych prostřednictvím poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vznesl veto.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, eviduji veto, které znamená, že nebudeme projednávat podle § 90 tento návrh zákona.

V tuto chvíli mám jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Hájek, a z místa se přihlásila do obecné rozpravy paní poslankyně Babišová. Prosím pana poslance Hájka o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan Bauer zvedl tlak nejenom mně, ale i čtyřem tisícům horníků. My jsme tady, když jsme probírali ten poslanecký návrh, tak tady pan Stanjura říkal, že pokud bude připravena ministerstvem taková úprava, která bude jednoduchá, tak ji nebudou blokovat. A říkal: nedělejme to, neotevírejme tenhle bod, protože pokud otevíráme zákoník práce, otevíráme Pandořinu skříňku. A já si myslím, že ministerstvo připravilo velmi, velmi jednoduchou, je tam jeden odstavec. Takže tady neříkejme, že něco ministerstvo udělalo tak, že je tam něco v zákulisí. Je to jednoduché, jsou tam tři věci, jsou tam horníci, jsou tam vojáci a jsou tam policajti. Takže já si myslím, že jste skutečně podrazili nohy čtyřem tisícům horníků, postižených horníků, podrazili jste nohy vojákům, kteří měli výsluhu a jsou na úřadu práce, a podrazili jste nohy i policajtům, kteří jsou na úřadu práce. Mě to mrzí. A jestli neprojde ta novela kvůli tomu, že začnou ve výborech být dávány pozměňovací návrhy, tak jste to zavinili vy, kteří sedíte tady napravo. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Nacher, pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já jsem původně myslel, že k tomu nebudu hovořit, že to projde jako nůž máslem, protože všechny vlastně všechny procedury byly dodrženy. My jsme tady předložili poslanecký návrh a bylo přislíbeno ze strany vlády, že nás bude následovat, že to rozšíří o ty věci, které řekla dopředu, že to rozšíří, to není žádné překvapení, o ty policajty, horníky apod. A my dokonce, když jsme jednali s těmi horníky, tak oni měli dalších deset, dvacet připomínek, které s tím souvisí. A já jsem je uklidňoval s tím, že má-li projít aspoň toto, a vy jste mě tady všichni poučovali jako nového poslance, že když se otvírá tak velká norma, jako je zákoník práce, kvůli jedné větě o osmi slovíčkách, tak je to velmi nebezpečné, a proto by se měla použít ta devadesátka, aby se z toho nestala lidová tvořivost. Tím jsem uklidňoval ty horníky a myslel jsem skutečně, že tu devadesátku tady dneska dáme a že to projde, protože to je kompromisní návrh. Je to to minimum, co můžeme udělat, co můžeme udělat hned. Já jsem skutečně tím vývojem zklamán, nezlobte se na mě. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte, abych v souladu s jednacím řádem reagoval na vystoupení pana poslance Hájka, nejdřív obecně. Já myslím, že tím § 90 odst. 2 bychom měli skutečně šetřit. Kolik myslíte, že na této schůzi je vládních návrhů navržených v devadesátce, vlády bez důvěry? Čtyři. Čtyři na jedné schůzi. Za prvé.

Za druhé. Hlásím se k tomu - a my nebudeme podávat pozměňovací návrhy k jiným oblastem zákoníku práce, to platí. Já jsem upozorňoval na to, abychom v tomto návrhu zákona neřešili pružnou pracovní dobu, délku výpovědní lhůty, zpružnění pracovní doby, zpružnění pracovního práva, skutečně k tomu ta novela neslouží. Myslím, že ta argumentace není fér. Mohli jsme dávno pozměňovací návrh k tomu, co už je ve výborech, načíst a mohli jsme schvalovat už ve třetím čtení poslanecký návrh pana poslance Kaňkovského a pana poslance Nachera. Podívejte se na tu poměrně, řekl bych až komickou věc. Porovnejte důvodovou zprávu, text důvodové zprávy poslaneckého návrhu a vládního návrhu a zkuste tam najít pět rozdílů. Nenajdete. Takže vláda to opíše a pak říká dělejte, rychle to schvalte napoprvé. To za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP