(Jednání pokračovalo v 15.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.48 a budeme pokračovat. Schůze byla přerušena před hlasováním o návrhu pana poslance Farského a to byl návrh na bod 27, tisk 105 zařadit na středu 30. 5. ve 14.30 jako první bod. Pana poslance tady nevidím, tak předpokládám, že je to tak správně.

Ještě přivolám kolegy z předsálí. (Chvilku čeká.)

 

Budeme hlasovat. Jedná se tedy o bod 27, tisk 105, pevně na 30. 5. ve 14.30.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno 181, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Správně: Nebyl přijat.)

 

A poslední hlasování je pan poslanec Kaňkovský - body 3 a 72, což je druhé a třetí čtení tisku 22, vyřadit.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 185, pro 146, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly k pořadu schůze. Pokud není námitek, tak v tomto případě bych nechal hlasovat o návrhu k pořadu schůze... Ještě pan poslanec Vácha. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl zopakovat stanovisko klubu TOP 09. My nepodpoříme program této schůze z toho důvodu, že jste nehlasovali pro první bod. Zároveň bych chtěl navrhnout panu předsedovi výboru pro bezpečnost, protože pravděpodobně dojde ke svolání mimořádné schůze k novičoku, aby svolal mimořádné jednání výboru pro bezpečnost tak, abychom se potkali ještě před tím mimořádným jednáním Sněmovny, a pozval na jednání příslušné orgány, tak abychom mohli tu kauzu na výboru pro bezpečnost projednat, protože už to tu bylo jednou zmíněno, že ho projednával zahraniční výbor, který nemá kompetenci. Tu kompetenci by měl mít bezpečnostní výbor.

Takže děkuji panu předsedovi, jestli se tohohle... že se tady toho zhostí.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jenom upozorňuji, že jsme v rozpravě nebo v diskusi k pořadu schůze, takže by měl padnout nějaký návrh, ale já to respektuji.

Fakticky pan poslanec Ferjenčík. Já jenom upozorňuji, že platí... Ten stahuje. Teď s přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jestli jste si, kolegyně a kolegové mysleli, že se kauze novičok vyhnete, tak ne. Já zde mám podpisy deseti poslanců KDU-ČSL, kteří se připojují ke svolání mimořádné schůze na kauzu novičok. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP