(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.35 hodin, budeme pokračovat v jednání. Mám na vás na všechny jednu prosbu. Snad se závadu podařilo nějakým způsobem odstranit, ale potřebovali bychom zařízení vyzkoušet v plné zátěži. Tak vás poprosím, abychom se přihlásili, a uděláme zkušební hlasování, které samozřejmě je zmatečné. Nebo že bychom si vymysleli, že bychom o něčem hlasovali? Nic mě nenapadá. Takže zkusíme skutečně jenom zkušební hlasování. (Návrhy z pléna, o čem hlasovat: o rozpuštění Sněmovny, že je pátek aj.)

 

O rozpuštění Sněmovny. (Neklid a hluk v jednacím sále.) Tak, každý ať hlasuje nějak, něco zmáčkněte.

Zahajuji zkušební hlasování a poprosím, abyste ... (Neklid a hluk v jednacím sále.)

Je zajímavé, že zkušební hlasování dopadlo tak, že bylo zamítnuto. Tady ani zkušební hlasování neprojde. (Smích, neklid v jednacím sále.)

 

Tak, všechny vás odhlásím, poprosím, přihlaste se znovu. Čekám, jestli budu mít potvrzenou informaci, že to kolegům fungovalo. V případě, že by se nepodařilo odstranit závadu, museli bychom přerušit na nějaký delší časový úsek a požádal bych vás, abyste opustili sál. Takže ještě vydržte chviličku. (Vyčkávání na informaci, zda je závada odstraněna, hluk a neklid v jednacím sále.)

Takže zkušební hlasování proběhlo v pořádku, tak snad se s tím nějak vypořádáme. Přečtu ještě omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Ruthová od 12 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Ondráček od 12 hodin z osobních důvodů.

S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl jenom pro účely tedy zápisu konstatovat, že jsem prozkoušel ta zařízení, udělal jsem několik testů a skutečně se ukázalo, že přibližně asi ve třetině těch testů to zařízení nefungovalo, nedalo se z něj ani odhlásit, blblo. Takže nešlo opravdu o to, že by naši poslanci nebyli schopni zandavat kartičku do toho přístroje a vyndavat tu kartičku, jak tady zaznělo ve vašem předchozím projevu. Byl bych rád, aby tohleto bylo tedy uvedeno na pravou míru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem úplně ten příspěvek nepochopil, ale pojďme dále. (Smích v jednací síni.)

V tuto chvíli to tedy funguje a my budeme hlasovat o pořadu schůze.

 

Nejprve návrh pana předsedy Faltýnka, který navrhl zařadit tisk 97, bod 61, fiskální pakt, za dnes zařazený pevný bod 109, to jsou zahraniční mise.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 174: přihlášeno 169, pro 130, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Stanjury, který navrhuje zařadit nový bod. Je to sněmovní tisk 61, školský zákon, lhůty uplynuly, takže je to možné. Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu a poté o jeho pevném zařazení na 16 hodin úterý 12. 6. Takže nejprve zařazení nového bodu. Tisk 61, školský zákon.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 175: přihlášeno je 170, pro 170, proti nikdo. Návrh byl jednomyslně přijat.

 

Tedy budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu na úterý 12. 6. v 16 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 176: přihlášeno je 170 poslanců, pro 169, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat, bod byl pevně zařazen.***
Přihlásit/registrovat se do ISP