(9.20 hodin)
(pokračuje Chvojka)

A je pravda, že součástí tohoto návrhu zákona, o kterém se diskutovalo velmi dlouho jak na úrovni pracovních komisí Legislativní rady vlády, tak na Legislativní radě vlády, tak poté ve vládě, tak součástí této materie byly změny v dávkách na bydlení, které byly ovšem načasované tak, aby platily až tehdy, až bude systém veřejného dostupného bydlení realizován.

Pravda také je, že tento návrh, byť to byl návrh vládní, byl kritizován bohužel tehdejším koaličním partnerem, hnutím ANO, zřejmě se záměrem, že si oni v příští vládě institut sociálního dostupného či jakého bydlení udělají sami a lépe. Jak je ale vidět, tak se tomu bohužel nestalo. Současné vedení Ministerstva práce a sociálních věcí navrhuje opatření, která velmi omezují dávky na bydlení. Úplná změna k lepšímu ale nemůže nastat právě bez vybudování systému veřejně dostupného bydlení ve spolupráci s těmi ať už malými, nebo velkými obcemi a městy.

My si zajisté všichni přejeme, aby byl v této zemi ukončen obchod s chudobou. A je také potřeba říci, že minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL velmi výrazně zpřísnila podmínky pro vyplácení dávek na ubytovny a snížila jejich výši. Bohužel ale navrhovaná současná reforma se nedotkne zdaleka jen sociálně vyloučených lidí na ubytovnách, ale postihla by velmi bolestně i chudší pracující, rodiny či seniory.

Ta připravovaná reforma, o které tady mluvíme, počítá se sloučením obou dávek na bydlení v jednu a já tam vidím tři rizikové prvky, kvůli kterým mohou o nárok na dávku přijít desítky tisíc domácností. Za prvé, u příspěvku na bydlení se zavádí test na majetek, který je dosud jen u doplatku na bydlení. Za druhé, příjemcům dávky na živobytí by zbylo jen jakési minimum, ale nesmělo by jim zbýt více a u příspěvku na bydlení by se omezily stávající normativy, které dnes rozlišují strop dávky podle velikosti obce, a zavedl by se strop na jeden metr čtvereční stejný pro celou zemi. A v době, kdy v České republice stále neexistuje, bohužel, jak jsem o tom mluvil, zákon o sociálním či veřejně dostupném bydlení, bude mít taková reforma katastrofální dopady, zejména na osamělé seniory či seniorky, samoživitelky či chudé pracující rodiny, u kterých dosud dávky na bydlení tvořily velmi podstatnou a důležitou část jejich rodinného rozpočtu. A zároveň tato opatření vytvoří enormní tlak na tak již dnes přetížené úřady práce a bez navýšení počtu pracovníků, resp. úředníků na úřadech práce cca o 800 lidí, vůbec nebude možné tento návrh realizovat. To je k té věcné části návrhu.

Myslím si, že z toho, co jsem říkal, vyplývá, že s takovouto "reformou" nesouhlasíme a ČSSD ji rozhodně nepodporuje, a pokud to dopadne tak, že budeme mít svého ministra práce a sociálních věcí - zítra se dozvíme výsledky referenda -, tak určitě takovýto návrh náš ministr stáhne.

A teď právě k té politické a legislativní rovině. Tento návrh, o kterém se tady dnes část poslanců chce oprávněně bavit, oprávněně bavit, je návrhem, který ještě do sněmovny nepřišel. Je to návrh, a já to jako bývalý ministr pro legislativu vím, který je někde v nějakém mezirezortu, teoreticky by ho čekalo, dejme tomu, ještě projednávání na pracovních komisích Legislativní rady vlády, na Legislativní radě vlády - ten návrh, o kterém se dnes bavíme, se teoreticky může ještě tisíckrát změnit. A já si myslím, že není úplně logické, abychom my jako politici rozšiřovali, nebo měnili bitevní pole v tom smyslu, že si nepočkáme, až ten zákon přijde sem v nějaké podobě, ale budeme se už i zabývat návrhy zákonů, které jsou někde v nějakém mezirezortu. To přece nemá žádnou logiku. Ten zákon se může ještě stokrát změnit, anebo sem ani nemusí přijít z různých důvodů. Legislativní rada vlády sezná, že je to totálně nedobrý zákon. Vláda ho prostě neschválí z nějakých důvodů. To se budeme bavit o všech možných věcech, které jsou teprve někde v mezirezortu? Budeme rozšiřovat bitevní pole, že se budeme bavit o věcech, které sem možná ani nepřijdou? Vždyť to nemá žádnou logiku. Budeme si hrát na nějakou další legislativní radu vlády, která posuzuje zákony, když přitom na ně máme čekat, až sem právě přijdou z té vlády? Logiku to nemá. Takže to je ta politická či legislativně technická, či možná logická rovina.

To znamená resumé. Za prvé, my nepodporujeme tento návrh a náš potenciální ministr práce a sociálních věcí ho stáhne, protože ten návrh je špatný, není domyšlený, není logický. A za druhé, z těch důvodů, které jsem řekl, nepodpoříme program této mimořádné schůze, protože věci, které se teprve vyskytují někde v nějakém mezirezortu, na plénum Poslanecké sněmovny podle mého názoru nepatří. Počkejme si na to, až ten případný návrh přijde z vlády přímo sem, tak jak to máme v jednacím řádu a Ústavě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje informace o omluvách. Tak jak avizoval pan předseda Kováčik, tak se omlouvá z osobních důvodů z dnešního jednání. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá z důvodu zahraniční pracovní cesty, pan poslanec Radek Koten z pracovních důvodů z dnešního jednacího dne, od 9.50 z pracovních důvodů pan poslanec Radek Holomčík a místopředseda Sněmovny Jan Hamáček z dnešního jednání z důvodu zahraniční pracovní cesty.

Následuje s přednostním právem vystoupení pana předsedy Bartoška, po něm pan předseda Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se na vás, kolegyně a kolegové, obracím s žádostí, abyste umožnili schválení tohoto programu, protože to považujeme za velice důležité, aby bylo možné diskutovat na toto téma. Z toho důvodu jsme také požádali o svolání této schůze. Jedná se o poměrně zásadní věc, která bude mít dopad do života lidí v řádu desetitisíců, a je pro nás důležité, abychom mohli diskutovat všichni, nikoliv na úrovni pouze přednostních práv. Samozřejmě v případě, že to umožněno nebude, budeme postupovat stejným způsobem a budeme vystupovat z pozice přednostních práv, ale považuji za férové, aby zvlášť z lokalit, jako je Ústecko, Ostravsko a další měli možnost se k tomu vyjádřit i poslankyně a poslanci, kterých se to týká.

Otázku bydlení považujeme za naprosto klíčovou. A byť rozumím tomu, co zde říkal kolega Chvojka, tak si myslím, že je důležité, aby Poslanecká sněmovna byla informována o tom, jaké kroky se chystají, protože jsou zcela zásadní, jak jsem říkal, a budou mít dopad do řady rodin a mohou je dohnat skutečně do sociální tísně. Řadu rodin, které řádně pracují a plní si povinnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré ráno kolegyně, kolegové. Já budu v tom stanovisku našeho klubu velmi stručný, přestože na našem klubu proběhla na tohle nesmírně důležité téma, v tom se asi všichni shodujeme, že to je problematika, které je potřeba se věnovat, tak proběhla velká debata, zejména proto, že část našich kolegů pochází právě z lokalit, které mají k této problematice velmi blízko, zejména ze severních Čech. Koneckonců i první místopředseda vlády pochází z ústeckého regionu, kde ten problém denně řeší. Nicméně náš klub se přiklání ke stejnému stanovisku, které tady zaznělo, poměrně dlouze vysvětleno panem předsedou Chvojkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP