(14.40 hodin)
(pokračuje Dražilová)

Myslím si, že je třeba se zmínit i o tom, že by došlo k dalšímu zatížení úřadů práce, protože by si automaticky všichni klienti pobytových služeb s průkazkou ZTP nebo ZTP/P požádali o výplatu příspěvku na mobilitu. Jsem tedy přesvědčena, že stávající úprava podmínek pro přiznání příspěvku na mobilitu je opodstatněná a zcela přiměřená, a proto opakovaně navrhuji zamítnutí novely zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji paní poslankyni Lence Dražilové. A v rozpravě tedy nyní pan senátor Vladimír Plaček. Jsme v podrobné rozpravě. Prosím, nenahrazujme podrobnou rozpravu obecnou. Je potřeba se tedy vyjádřit k návrhu, který padl v podrobné rozpravě.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Já se samozřejmě k tomuto návrhu musím vyjádřit a musím se vyjádřit zcela nesouhlasně s vyjádřením, že doprava lidí, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb, je nahodilá a není v tak velké četnosti jako u osob, které žijí mimo pobytová zařízení sociálních služeb.

Jde o to, jak budeme nahlížet na dopravu, která má být pravidelná, a z jakých důvodů je lidem, kteří jsou v pobytových zařízeních sociálních služeb, odepírána anebo odnímána nebo vůbec nepřiznávána - ta účelovost, prosím, která je i tady v těchto rozhodnutích (ukazuje listiny), mám tady přímo i od prvoinstančního stupně i od druhoinstančního stupně jednoznačně důvod, proč tedy není přiznán ten příspěvek na mobilitu lidem z pobytových zařízeních sociálních služeb, že se jedná o cesty do zaměstnání, do školy nebo do zdravotnických zařízení, ještě s tím požadavkem, že by měli dokládat ještě potvrzení, že v tom zdravotnickém zařízení byli, což je naprosto nereálné, protože zdravotnická zařízení to vydávat nebudou. A pokud by je vydala, tak navíc ještě oproti poplatku.

Nicméně důvod pro zamítání je přesně ten, o čem hovořila paní kolegyně poslankyně, že se jedná o rodinnou soudržnost. A teď naopak tady říkala, že někomu je to přiznáváno - cesty na hřbitov, za rodinnými příslušníky. A tady já mám černé na bílém, že to prostě přiznáváno není. A já se obávám, že tou metodikou to řešitelné není. Že každý úřad práce postupuje prostě jinak. Někde to přiznají, někde to nepřiznají. Těch přiznaných příspěvků na mobilitu lidem z pobytových zařízeních jsou v řádech desítek a jenom v řádech stovek je mnoho pobytových zařízení sociálních služeb.

Takže já se moc přimlouvám k tomu, abyste se ztotožnili s doporučením výboru pro sociální politiku, který doporučuje tento náš senátní návrh schválit, a moc vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Žádný návrh, který bychom mohli hlasovat na konci druhého čtení, to znamená vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, případně zkrácení lhůty pro třetí čtení, aby se s ním garanční výbor nezabýval, jsem nezaznamenal a jediný návrh, který padl v podrobné rozpravě - návrh na zamítnutí se hlasuje na začátku třetích čtení. Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Končím bod 5. Děkuji pánům senátorům, děkuji zpravodajce a končím tento bod.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

 

16.
Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše,
Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob
do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu
a vlastnické politice státu (nominační zákon)
/sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Připomínám, že jsme v prvém čtení v přerušeném bodu. Přerušili jsme ho před závěrečným slovem zpravodaje. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali místo zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomáš Martínek, případně někdo další, zpravodajka pro prvé čtení paní Květa Matušovská.

Máme před sebou hlasování o návrzích - konstatuji na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ale ten v obecné rozpravě nebyl podán; na zamítnutí, v obecné rozpravě byl přednesen 30. 5. a hlasování o návrhu na zamítnutí může následovat.

Nyní se jím budeme zabývat, ale předtím vidím s přednostním právem přihlášku pana předsedy klubu Pirátů pana Michálka a já mu uděluji slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem tady k návrhu nominačního zákona vystupoval několikrát. Je to návrh, který by konečně zajistil, že do našich dozorčích rad státních podniků by byli nominováni lidé transparentním postupem. Je to tedy návrh proti politickým trafikám. Chtěl bych vás všechny požádat o jeho podporu. A chtěl bych připomenout, že jsem se tady naposledy v rozpravě ptal na několik otázek pana předsedy vlády, který nebyl přítomen. Dnes tedy máme jinou vládu a předseda vlády opět není přítomen.

Takže si dovolím připomenout, že ty otázky byly dvě. Jednak jsem se ptal, jak je to s tím panem Krejsou, což je tedy jiný člověk, než je poslanec Poslanecké sněmovny. Je to poradce pana předsedy Filipa a sedí v dozorčí radě České pošty a údajně má 160 tis. korun měsíčně. Tak to mi přišlo docela zvláštní a chtěl jsem se zeptat na vysvětlení, kolik takových členů nebo nominantů KSČM v těch dozorčích radách dneska sedí. A pak jsem se ptal ještě na jednu otázku, a to jak jsou upraveny ty koaliční dohody mezi hnutím ANO a KSČM. To znamená, kolik dozorčích rad má KSČM dostat.

Bohužel ani na jednu z těchto otázek pan premiér neodpověděl. Z dnešní rozpravy k nominačnímu zákonu utekl, takže já z toho mám spíš pocit, že si na toho bojovníka proti korupci jenom hraje, a když se skutečně má hlasovat o těch podstatných návrzích zákonů, které by zavedly konečně průhledné obsazování dozorčích rad, tak tady není.

V našem návrhu oproti vládnímu návrhu je výhoda v tom, že se týká obsazování dozorčích rad a jednak je v něm upravena také vlastnická politika, tak jak to mají vyspělé státy jako Švédsko, Finsko apod., tak, aby o těch zásadních otázkách, jako je třeba rozdělení ČEZu a další podobné strategické otázky, které budou mít dopad na dalších několik desítek let, rozhodoval, nebo aspoň o nich věděl a byly konzultovány s parlamentem, nikoliv aby si je řešila samotná vláda. To se nám potom také může stát, že stejně tak jako vláda prodala OKD, tak tímto způsobem může prodat část ČEZu, aniž by o tom vůbec parlament věděl. Takže proto je důležité, abychom dneska schválili ten návrh nominačního zákona. Myslím si, že to je pozitivní věc, která pomůže v boji proti korupci.

A byl bych rád, kdyby se k tomu některý člen vlády vyjádřil, protože jinak moc nerozumím tomu, proč tady vlastně sedí. Protože když se jich na něco zeptáme a oni mají tedy podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny odpovědět, tak se vlastně nikdo z nich nezvedne a na tu otázku neodpoví. Tak to mi přijde, že tady trošku popíráme ten jednací řád Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan předseda Michálek. Nyní pan předseda Faltýnek. Upozorňuji, že jsme mimo rozpravu, jsme před hlasováním, takže těžko mohu dát někomu jinému než tomu, kdo má přednostní právo, slovo. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já se moc omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. Já většinou, resp. téměř vůbec, když kolega Michálek vystupuje, tak ho neposlouchám, protože pro mě je to ztráta času. Nicméně teď mě tady poprosil kolega Milan Feranec, abych reagoval na vystoupení pana kolegy Michálka, který tady opět - jak to říct kultivovaně - povídá hlouposti. Žádná koaliční smlouva mezi ANO a KSČM není. Je smlouva o toleranci. To je rozdíl. Je koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD. To je pravda, ale s KSČM ne. A v této smlouvě o toleranci, o místech nebo počtech, jak říkáte, pane kolego, není ani slovo. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP