(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážení kolegové, vážené kolegyně, je 9 hodin, takže zahajuji tuto schůzi a vítám vás zde. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Jaroslav Dvořák.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a tyto poslankyně: pan poslanec Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ivan Adamec z osobních důvodů, paní poslankyně Andrea Babišová z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Dana Balcarová do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Baxa bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Běhounek z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Bělobrádek z důvodu pracovní cesty, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jan Birke z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů, pan poslanec Petr Dolínek z rodinných důvodů, pan poslanec František Elfmark do 9.20 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Faltýnek do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Fridrich z osobních důvodů, pan poslanec Petr Gazdík z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Hájek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Tomáš Hanzel z rodinných důvodů, paní poslankyně Monika Jarošová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Martin Jiránek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marian Jurečka z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Juříček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Adam Kalous od 17.45 do 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Miroslav Kalousek do 13 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Kobza z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Kolovratník do 12.30 z rodinných důvodů, pan poslanec František Kopřiva z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Kováčik z dopoledního jednání z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Kytýr z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Helena Langšádlová z pracovních důvodů, paní poslankyně Ilona Mauritzová bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Mihola ze zdravotních důvodů, pan poslanec Patrik Nacher z pracovních důvodů, pan poslanec Roman Onderka z odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová do 10 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Staněk z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Karla Šlechtová od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Julius Špičák do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vlastimil Válek z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Valenta z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Helena Válková do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Veselý z rodinných důvodů, pan poslanec Radovan Vích do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula z rodinných důvodů, pan poslanec Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty a pan poslanec Radek Zlesák z důvodu zahraniční cesty.

Paní poslankyně Balaštíková bude hlasovat s náhradní kartou číslo 8, pan poslanec Bartoš s náhradní kartou číslo 7.

Paní poslankyně Balaštíková se nám omlouvá od 14.30 hodin z důvodu zahraniční cesty.

Dále se nám omlouvají tito členové vlády: pan premiér Andrej Babiš z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Richard Brabec do 10 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Taťána Malá do 14.30 z pracovních důvodů, pan ministr Antonín Staněk z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok do 16.30 z pracovních důvodů, pan ministr Miroslav Toman do 13 hodin z osobních důvodů.

Dále mi byly doručeny následující omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Kaňkovský z dnešního jednání mezi 9. a 11. hodinou z osobních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Martin Stropnický po celý den jednání z pracovních důvodů. To by byly omluvy.

Dnešní jednání zahájíme bodem 103, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme k projednání bodu

 

103.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 16. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy celkem čtyři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První je interpelace na ministryni financí. Paní ministryně Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věcí zveřejnění údajů o pochybení úředníků Ministerstva financí ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 184. Já děkuji a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážená druhá paní ministryně, vážený pane ministře, děkuji za zařazení této interpelace. Já jenom, abych to krátce uvedl - mě zajímalo, kolik vlastně stát z peněz daňových poplatníků doplácí na pochybení svých berních úředníků a úřadů, resp. konkrétně za nesprávný či neoprávněný postup správce daně. Upřesňuji, že mi jde o případy, kdy správce daně nesprávně rozhodl a tyto případy rozhodl soud ve prospěch daňového subjektu. Chápu, že Ministerstvo financí řeší spoustu případů státní správy, které ale nevznikly v resortu, takže mi jde skutečně pouze o ty případy, které vznikly prapůvodně v resortu Ministerstva financí.

V médiích jsem si v únoru přečetl, že chyby svých úředníků za rok 2017 přišly daňové poplatníky na 55 milionů korun. Překvapilo mě, že si Ministerstvo financí řeklo za přehled počtu žalob a žádostí o náhradu ve výši 80 tisíc korun. Zeptal jsem se tedy s důvěrou na to, že takové základní informace má mít přece Ministerstvo financí, resp. Generální finanční ředitelství k dispozici. Tyto informace přece jsou důležité a mají být důležité pro dobré manažerské řízení financí státu. Jaké bylo mé překvapení, když se i v odpovědi na moji interpelaci objevily následující odpovědi: Poskytovaná informace nemůže být poskytnuta ve lhůtě stanovené k vyřízení interpelace, protože evidence nerozlišuje roky, kdy byly spory zahájeny. Evidence neobsahuje kompletní údaje o vazbě na agendu GFŘ. Nebo: Celkový počet zahájených soudních řízení bude dodatečně zjištěn na odvolacím finančním ředitelství. Zpracování takového množství informací vyžaduje dle sdělení GFŘ delší časový úsek a nemohou být poskytnuty ve lhůtě stanovené k vyřízení interpelace. Měsíc tedy nestačil, věřím, že dva měsíce už aspoň na některé věci ano, tak věřím, že mi paní ministryně některé věci doplní, případně vysvětlí celou situaci.

Dovolte mi tedy poznámku. Jak by asi dopadl podnikatel, který by Finanční správě při kontrole říkal: Nevím, moje evidence to neobsahuje, neumí moje obchodní případy rozlišit v letech apod., nemůžu vám to dát. Takový podnikatel by asi dopadl hodně špatně. Pokuta by ho neminula, nebo by možná přišel zajišťovací příkaz, což byla druhá část mých otázek v interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP