(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Poprosím, aby se u stolku zpravodajů usadil pan poslanec Martin Kolovratník a zpravodaj garančního výboru. Je zde omluven pan poslanec Adamec, poprosím tedy pana poslance Bauera, pro třetí čtení není nutné o tom hlasovat. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 76/8, který byl doručen den 1. června 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 76/9.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Mám zájem o velmi krátké slovo, děkuji za něj. Chtěl bych teď s předstihem, ještě před rozpravou, na kterou se těším a jsem připraven, poděkovat všem kolegům, kteří se se mnou nebo s námi společně účastnili příprav a postupného projednávání tady té novely. Připomenu, že není to vládní návrh, ale poslanecká iniciativa. My jsme ji dávali do systému 1. února letošního roku, takže téměř na den máme za sebou pět měsíců velmi intenzivní práce. Nakonec k těm 17 pozměňovacím návrhům odborně vydiskutovaným na garančním hospodářském výboru jsme přidali ještě další čtyři společně s ústavněprávním výborem, které jsme nakonec pozitivně tedy na garančním hospodářském výboru vydiskutovali a věřím, že v tuto chvíli s velmi vysokou pravděpodobností v Poslanecké sněmovně najdeme shodu pro podporu těch návrhů právě tak, jak to plénu navrhl garanční hospodářský výbor. Pokud vše dobře dopadne, je předjednáno, že by se tento zákon měl stihnout projednat v Senátů zhruba do 14 dnů během července, takže po podpisu prezidenta počítáme od září, že nabude účinnosti. Už jsem řekl několikrát, předpoklad je, že by mohl těm nejvýznamnějším dopravním stavbám pomoci zrychlit v průměru o tři až pět let.

A ještě jednou chci poděkovat vám všem za důvěru, protože tohle je opravdu unikátní okamžik, kdy všechny poslanecké kluby tomu návrhu daly svoji podporu a podporují i ty jednotlivé poslanecké návrhy. Takže děkuji a těším se na rozpravu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. A jako první se hlásí pan zpravodaj do obecné rozpravy - nebo rozpravy. Není obecná, je třetí čtení, pouze rozprava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako nově ustanovený zpravodaj tohoto sněmovního tisku vám, ale i hlavně panu předsedajícímu shrnul hlavní body, tak jak procházel tento poslanecký návrh celým legislativním procesem. Bylo řečeno, že se jedná o sněmovní tisk číslo 76. Je to novela zákona číslo 416 o urychlení výstavby, velice zkráceně řečeno. Jedná se o případ, kdy předkladatelem je skupina poslanců, musím říci, že napříč celým politickým spektrem této Poslanecké sněmovny. Důležitá informace je, že vláda s tímto návrhem vyslovila souhlas.

Dne 6. března na 7. schůzi proběhlo první čtení a tento sněmovní tisk byl přikázán jako garančnímu výboru hospodářskému a následně taktéž jako dalšímu výboru ústavněprávnímu. Jak tady řekl můj předřečník, tato poslanecká novela byla řádně projednána po prvním čtení na hospodářském výboru a ústavněprávním výboru. Důležitá informace je, že 30. 5. proběhlo druhé čtení, a vážený pane předsedo, nebyl podán návrh na zamítnutí, což je důležitá informace.

A konečně k pozměňujícím návrhům, které se týkají samotné novely. V souboru pozměňovacích návrhů máme tyto typy pozměňovacích návrhů: je to soubor pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, které jsou vedeny pod písmenem A, dále jsou zde pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které jsou vedeny pod písmenem B. A dále mi dovolte, abych vás informoval, že máme další pozměňovací návrhy, které byly podané ve druhém čtení, a to pozměňovací návrhy pod písmenem C pana kolegy poslance Zahradníka, dále pozměňovací návrhy pod písmenem D pana poslance Ferjenčíka, následně pozměňovací návrhy vedené pod písmenem E pana kolegy poslance Grospiče, v předposlední řadě pozměňovací návrhy pod písmenem F, které byly podány prostřednictvím pana poslance Kolovratníka, a naposledy pozměňovací návrhy pod písmenem G, což jsou návrhy, které byly podány prostřednictvím paní kolegyně poslankyně Balcarové a pana poslance Čižinského.

Takže děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá od 12.30 hodin z osobních důvodů.

Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, svoje vystoupení jsem rozdělil na dvě části. První spočívá v tom, že splním výzvu z legislativního odboru Sněmovny, který mě vyzval, abych přečetl a seznámil vás s legislativně technickou úpravou k svému pozměňovacímu návrhu, který je evidovaný ve sněmovním tisku jako C1 a C2. Ta legislativně technická úprava zní: V pozměňovacím návrhu pana poslance Zahradníka se v bodě prvním, text 1/49 dává do uvozovek. Takže tím plním povinnost načtení té legislativně technické úpravy.

Připomínám, že mé návrhy jsou vedeny, jak už jsem řekl, pod písmenem C. Spočívají v tom, že navrhuji doplnit mezi ty vybrané komunikace také silnice 1013, 1020, 1/34 a 1/37, tvořící takový okruh kolem republiky a propojující osm krajských měst. Já vím, že je tady nějaká dohoda. Já nechci tu dohodu bourat. Žádám vás o podporu a největší argument pro tu podporu bych našel možná na místě, v které bych úplně nedoufal.

Tady na setkání lídrů českého stavebnictví 4. května tohoto roku předseda vlády, tehdy v demisi myslím, Andrej Babiš řekl doslova - teď budu citovat jeho vystoupení: "Teďka je tam ta čtyřistašestnáctka ve Sněmovně. Určitě já budu podporovat, když tam poslanci načtou ty obchvaty. My chodíme se dívat na ty obchvaty. Břeclav, Přerov, Frýdek-Místek a další věci, Havlíčkův Brod, Rakovník. Už to umím nazpaměť všechno. To je ta brzda," říká pan premiér, "pro normální život lidí i pro investice. Kdyby byl Přerov hotový, tak ta automobilka nebyla na Slovensku, ale na letišti v Přerově. Toto je první krok. Ta čtyřistašestnáctka. Je samozřejmě dobře, že to předložili poslanci všech stran a hnutí ve Sněmovně, a určitě to pomůže, ale není to to zásadní řešení. Zásadní řešení je samozřejmě stavební zákon," říká pan premiér ve svém vystoupení.

Tak já bych netušil někdy, že budu tak důrazně plnit jeho přání. V mém návrhu, který jsem předložil, je vlastně zahrnuto celkem 43 obchvatů měst, obcí a osad na zmíněných silnicích. Tím pádem bych si dovolil požádat Sněmovnu o podporu tohoto mého návrhu, který, jak je vidět, má i podporu lídra hnutí ANO, což bývá obvykle signál, že poslanci tohoto hnutí jeho přání vyslyší a podle jeho pokynu budou hlasovat. Předem tedy děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášená paní poslankyně Dana Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych tady chtěla mluvit o svém pozměňovacím návrhu, tedy nejenom mém, ale podali jsme ho společně s panem poslancem Čižinským, a jedná se o výstavbu jezu u Děčína. Tato stavba původně v seznamu dopravních staveb u novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebyla a byla tam vložena pomocí pozměňovacího návrhu pana poslance Foldyny a paní poslankyně Matušovské.

Vlastně mám k tomu několik důvodů, proč jsme ten pozměňovací návrh podali. My jsme minulý týden ve výboru pro životní prostředí měli kulatý stůl právě k výstavbě jezu u Děčína a tam se mluvilo nejenom o ekonomických dopadech, ale také o dopadech na životní prostředí a vůbec na efektivitu té případné investice. Ale já se budu držet životního prostředí, protože to je moje pozice jako předsedkyně životního prostřední v Poslanecké sněmovně. (Veliký hluk v sále.)

Výstavba jezu u Děčína by významně poškodila životní prostředí. Jde tam hlavně o Naturu, území -***
Přihlásit/registrovat se do ISP