(9.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, chtěl jsem jen krátce zareagovat na kolegu Ferjenčíka, na ty obavy kolem fikce souhlasu. Já pokládám fikci souhlasu, a nejen v tomto návrhu, naopak tady jsem říkal, že bych ji pokládal za rozumné vyzkoušet. Jestli to udělá nějaké zásadní problémy, jestli to povede k nějakým zásadním problémům. A jinak si myslím, že to je věc, kterou bychom měli posléze promítnout do celé veřejné moci. Veřejná moc musí rozhodovat a nemůže si ponechávat nekonečné časy na to, aby všechny zdržovala a říkala: my ještě přemýšlíme, my ještě dumáme, my si ještě necháváme zpracovávat to či ono.

Když se podíváte, jak dlouho se v Čechách staví cokoli, kolik na to potřebuji razítek, kolik na to potřebuji vyjádření, a ještě na ně všichni mají nekonečně dlouhý čas, tak přece vidím, že mně to jako ekonomiku celkovou neuvěřitelně poškozuje, a měli bychom se tomu bránit.

A pokud se tady mluví o nějaké korupci. Ústava České republiky v jednom z nejdůležitějších zásahů veřejné moci zná fikci souhlasu. K návrhu zákona, který je předložen poslanci, senátory nebo kraji, má vláda přesně 30 dní na to, aby se vyjádřila. A platí, že pokud se nevyjádří, a řekl bych, že návrh zákona je opravdu důležitější věc než nějaké stanovisko nějakého dotčeného orgánu veřejné moci, platí, že když se do 30 dnů nevyjádří, souhlasila. Je to věc, kterou zná náš ústavní systém, a myslím si, že bychom naopak ji měli zavádět velmi striktně do všech řízení před státem.

A tady je to právě jenom pokus, protože se jedná o podstatné věci, o věci ve veřejném zájmu, věci vymezené přímo zákonem, zkusit, jestli to bude fungovat. Pokud zjistíme, že to fungovat bude, a já věřím, že to fungovat bude, že to prostě donutí ty úřady, aby si na všechno nedávaly nekonečné časy, tak pak říct: ano, toto platí pro každé řízení, každé stavební řízení. Nemůžeme zdržovat jenom proto, že orgány veřejné moci jsou neefektivní, nebo dokonce někdy záměrně nečinné nebo pod nějakým tlakem nečinné.

A to, co bylo řečeno o korupci, to mohu říci naprosto stejným způsobem obráceně. Ano, může někdy být někdo donucen nebo nucen nebo přemlouván nebo podplacen k tomu, aby rozhodnutí nevydal. Stejně tak, a děje se to dnes a denně, minimálně veřejným tlakem jsou mnozí nuceni k tomu, aby rozhodnutí resp. stanovisko zdržovali, ještě to posuzovali, ještě... To všechno stojí peníze. A všechno stojí peníze ty stavebníky. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Kalousek bude muset ještě chvíli vyčkat, máme zde faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Balcarová. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mně nutně nevadí ta lhůta. Myslím si, že je v pořádku, aby státní orgány měly lhůtu na to, aby vydaly rozhodnutí. Já mám problém s odstavcem "K případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží." To znamená, že ve chvíli, kdy třeba i z objektivních důvodů nějaké vyjádření potrvá delší dobu, místo toho, aby po těch dvou měsících se ten proces normálně rozběhl a bylo možné to stanovisko dodatečně doplnit, tak to možné nebude. A to je to, co mi vadí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Balcarová. Máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já jsem nedostala odpověď od pana předkladatele Kolovratníka, zeptám se ho ještě jednou. Doufám, že mě poslouchá... Prima.

Impulsem pro tu novelu bylo urychlit a zjednodušit získávání pozemků pro výstavbu páteřních silnic a tratí železnice. Šlo tam vlastně tyto dva typy páteřních komunikací, to je železnice a silnice, a to proto, že výstavba této dopravní infrastruktury je ve veřejném zájmu, to znamená, slouží lidem.

Co se týká těch vodních staveb, tam nevidím vlastně ani jeden z důvodů, proč se ta novela dělala, protože výstavba těch vodních děl přinese možná, možná, nějakou výhodu pro byznys, pro rejdaře a pro ty, kteří splavují zboží po vodě. Ale jaký by to mělo přínos pro lidi jako takové, to si nedovedu představit. Takže tento důvod veřejného zájmu zpochybňuji, co se týká těch vodních staveb. A potom, tam není žádný problém s pozemky. My jsme vlastně analyzovali, komu patří pozemky v okolí těch dopravních vodních plánovaných staveb, a tam nevidím žádný problém, který by mohl nastat s výkupem těch pozemků.

Takže se znovu ptám, proč jsou tyto dvě stavby na tom seznamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předkladatel chce reagovat v rámci faktické poznámky. Takže pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já budu reagovat rychle, ať je ta interakce blesková, nepřerušená.

Za prvé, co se týká těch dvou vodních děl, já to respektuji, ale myslím si, že je to prostě rozdíl toho filozofického náhledu nebo pohledu na věc. Jestliže paní poslankyně řekne, že je to jenom byznys rejdařů nebo nějakých soukromých firem, podle mě je to podpora ekonomiky.

Pokud mluvím například za ten pardubický region, a je tam zcela vážně opravdu podloženo seriózními analýzami a průzkumem trhu, že zájem o vodní cestu bude, plánujeme tzv. multimodální logistický uzel, tedy překladiště mezi vodou, železnicí, silnicí atd., jediné místo v republice, kde se spojí všechny čtyři dopravní mody - no tak já v tom prostě vidím podporu ekonomiky. Firem, které jsou úspěšnější, které vyvážejí, které jsou třeba levnější a konkurenceschopnější i na evropském trhu ve srovnání s firmami zahraničními. Já to respektuji, ale je to jiný pohled. To přece není jen byznys několika soukromníků, to je ekonomika. Jsou to firmy, které platí daně, odvádějí daně do státního rozpočtu atd.

Co se týká těch pozemků, tam nesporuji, nejsem v takovém detailu, to říkám korektně, jako vy. Ale uvědomte si, že politika je také o symbolech. A jenom to, že se tyto dvě stavby objevují v seznamu prioritních staveb, a opakuji, ten seznam se týká pouze jednoho pozměňovacího návrhu, té práce se získáním pozemků, tak je to i do jisté míry nějaký symbol. Nic asi víc bych za tím nehledal.

Ale chci říci ještě jednu důležitou věc k panu poslanci Ferjenčíkovi, k těm obavám, ať už tedy z toho hromadného doručování, anebo té fikce souhlasu. To jsem zapomněl říci v úvodu. Je to strašně důležité. My jsme všechno dopracovali do té finální verze, jak je teď před vámi předložena. Já jsem to konzultoval s ústavním právníkem Františkem Korbelem. Věřím, že většina z vás ho zná, je to člen Legislativní rady vlády, je to člověk, který se pohyboval právě v těch občanskoprávních kruzích a je tak filozoficky naladěn, a on mi řekl: toto bude fungovat, toto pomůže, ale zároveň je to férové a vyvážené vůči lidem. (Upozornění na čas.) A to je pro mě absolutní záruka té kvality. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, dvě minuty byly vyčerpány. Další faktická poznámka, pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Holík. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, děkuji za slovo. Ač nechtě, musím reagovat na kolegu Ferjenčíka. No, fikce souhlasu - to, co řekl, že mu vadí, bych já nazval fikce souhlasu s výjimkou, což je takový oxymoron. Buď tam ta fikce souhlasu je, anebo tam není. Ale aby tam byla fikce souhlasu a zároveň by tam byla ještě nějaká další podmínka, která by se musela splnit, tak si myslím, že by to ten účel nenaplnilo.

Já jsem si nechal udělat takový životopis stavby, bych to nazval, a k překvapení některých kolegů, a kolega Ferjenčík to musí určitě vědět, protože byl zastupitelem v hlavním městě Praze, tak samotná stavba - to se bavíme o bytovém domě, nebavíme se o něčem, co je mnohem složitější, o těch liniových stavbách - tak samotná stavba trvá pětinu té celé doby. Čtyři pětiny trvá to vyřizování, ta administrativa. Teď to myslím v dobrém, ale nerozumím těm výtkám, protože když chceme ty věci urychlovat, protože to u nás trvá neuvěřitelně dlouho, tak je kritika, že se ten nástroj nenajde. Tady se nějaký ten nástroj našel, napříč politickým spektrem, jak řekl kolega Kolovratník, je to unikátní novela, která je podporována skoro všemi kluby, nebo skoro všemi, a zase je něco špatně. Takže já teď trochu nerozumím té motivaci. My jsme tady něco posunuli dopředu, zaplať pánbůh za to, protože to, jakým způsobem to u nás v České republice funguje, si myslím, že je neuvěřitelné. Že je neuvěřitelné, abychom čtyři pětiny času trávili tím, než se vůbec kopne někam do země. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP