(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka. Pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážený pane předsedo, dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na slova kolegyně Balcarové. Jsem ze Zlínského kraje a částí tohoto kraje prochází tzv. Baťův kanál. Samozřejmě ten kanál má obrovský ekonomický přínos, ale má také přínos rekreační. Takže bych vás pozval, přijeďte někdy k nám. Provedu vás a uvidíte, kolik lidí tento kanál využívá k rekreaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a přihlášena je paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Děkuji panu kolegovi Holíkovi za pozvánku, určitě ráda přijmu. Okolí krásných řek mám velmi ráda a možná právě proto se zasazuji o to, aby okolí Labe v okolí Děčína bylo zachováno, protože je to jediný evropský veletok, který v tom území má přírodní charakter. Z rekreačního hlediska je to naprosto nezastupitelné a nic takového nikdo jiný nemá a výstavbou jezu by se to území částečně zničilo. Právě pro tu rekreační kvalitu já i podávám ten pozměňovací návrh k Děčínu, kdy v tuto chvíli okolo vede cyklostezka. Všichni, kdo to znáte, určitě víte, jak je to tam nádherné a unikátní. A byla bych ráda, kdyby tento unikátní charakter byl zachován právě i pro tu rekreaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou se nejprve hlásil pan poslanec Kubíček, poté pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych vrátit tuto debatu na platformu třetího čtení. Já vás o to prosím. Respektuji, že tady někdo podává svůj pozměňovací návrh a ještě tady v tom třetím čtení o něm něco řekne, ale my jsme se dostali zpátky do úrovně druhého čtení. Ve druhém čtení jsme měli dostatek času na to to projednat. Dlouhou dobu to procházelo výbory. Prosím vás, vraťme se k podstatě třetího čtení. Děkuji. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Foldyna. Poté pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Připojuji se k tomu, co řekl teď předřečník. Myslím si, že už druhé čtení proběhlo a v této chvíli bychom měli hlasovat. Nicméně o tom přírodním charakteru. Samozřejmě, ten přírodní charakter byl ale zhruba před 120 lety upraven, řeka byla vybavena příčnými hrázemi a dalšími, čili ten přírodní charakter už dávno není jen přírodním charakterem. Je to zbožné přání ekologických aktivistů, kteří házejí vidle do českého národního hospodářství a poškozují i tu přírodu, protože přeprava zboží, která stále narůstá, zatěžuje českou ekonomiku i ekologii mnohem víc než výstavba vodního díla. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Přestože nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, které přicházejí ze strany Pirátů, tak se jich musím ale zastat, že ve třetím čtení máme debatovat tak, jak dneska debatujeme. Je to legitimní, pozměňovací návrh se podává v podrobné rozpravě ve druhém čtení, načež vznikne stanovisko garančního výboru. Myslím, že je legitimní, - a já jsem jeden z navrhovatelů - aby se kdokoli z vás ptal navrhovatelů. Já to velmi často chci po ministrech a jsem nespokojen, když neodpovídají, tak u poslaneckého návrhu věřím, že mohu za navrhovatele aspoň částečně odpovídat já. Mně to vůbec nevadí. Kam zase spěcháte? Je to naprosto legitimní debata, ve které se reaguje.

Každý z těch, který podal pozměňovací návrh, se snaží získat podporu pro své stanovisko, dává argumenty. My, kteří třeba ten pozměňovací návrh nepodpoříme, dáváme protiargumenty. Ale prosím vás, neříkejme si, na to jsme fakt alergičtí: honem ukončeme rozpravu, pojďme už hlasovat. Kam tak spěcháte? Času máme dost. Máme tady vládu v demisi skoro sedm měsíců, nebo měli jsme skoro sedm měsíců vládu v demisi, tak ještě určitě jsme schopni pár minut o tom debatovat. A nejvíc kouzelné je, když se nikdo nehlásí do rozpravy, když pak přijde jeden, druhý, třetí poslanec a za sebou, když se nikdo nehlásí, říká: prosím vás, už se nehlaste.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádnou faktickou poznámku, takže pan Kalousek do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom naše stanovisko. Především bych chtěl velmi poděkovat té skupině poslanců, především z hospodářského výboru, že pracně, poctivě a velmi obtížně hledala kompromis tak, aby se na něm shodla celá Poslanecká sněmovna. My se všichni samozřejmě shodneme na tom, že legislativa k výstavbě liniových staveb požaduje změnu. Pro všechny z nás je to důležité. Ale kdybychom psali ten návrh zákona jeden každý ten klub, tak by ty zákony byly samozřejmě úplné jiné. Velmi by se od sebe lišily, koneckonců několik parciálních pokusů tady v minulosti bylo a všechny ztroskotaly.

K dnešnímu dni se tedy podařilo, že máme nějaký návrh, na kterém jsme schopni se všichni shodnout, a to logicky předpokládá kompromisy, které se někomu líbí, nebo někomu nelíbí, ale to nesmí být důvod k nepřijetí tohoto zákona. Ta dohoda je v tuhle chvíli nejdůležitější ze všeho. Všichni ministři dopravy v minulosti, a ze značné míry oprávněně, si stěžovali na brzdu, kterou znamená stávající legislativa, a přáli si její změnu. Přejeme si ji my všichni. To znamená, my bychom si také některé věci přáli jinak.

Teď riskuji, že si nahněvám pana poslance Foldynu, ale kdyby bylo po mém, tak tam samozřejmě ta vodní díla nejsou. Té studii o tom, jak pomůžou naší ekonomice, věřím asi tak, jako věřím deset let staré studii Pricewaterhouse o tom, jak vyděláme na olympiádě v Praze. To nic nemění na tom, že jsme připraveni dodržet stanovisko hospodářského výboru jako nezbytný kompromis k celkové dohodě. Ta má obrovskou hodnotu, protože my v podstatě v tuhle chvíli nic konkrétního nerozhodujeme. My jenom poskytneme vládě nástroj k tomu, aby její rozhodnutí mohla být rychleji realizována. Kdybych byl členem vlády, nikdy bych nezvedl ruku pro vodní dílo Děčín nebo Přelouč, ale tím, že umožníme zařadit toto dílo na ten seznam, to rozhodnutí neděláme. To rozhodnutí bude dělat exekutiva. My jenom poskytujeme instrumenty na to, aby mohla svá rozhodnutí realizovat rychleji. Nic víc, nic míň.

Ještě jednou děkuji té skupině poslanců a my podpoříme stanovisko hospodářského výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, Starostové a nezávislí vítají tento okamžik, kdy, doufejme, že společně podpoříme tento zákon, který má za cíl urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Myslím si, že čas ukáže, zda jsme vykročili správným směrem, a já pevně věřím, že se toto potvrdí. Za náš klub mohu říci, že jsem také ráda, že se do zákona prostřednictvím pozměňovacího návrhu dostává ustanovení, že pro některé drobnější stavby nebude potřeba závazného stanoviska odboru územního plánování, který se tam dostal, tento pozměňovací návrh, poté, co Sněmovna zamítla náš návrh, který toto také upravoval, a za to jsem moc ráda.***
Přihlásit/registrovat se do ISP