(10.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Závěrem mi dovolte říci: Myslím, že kolega Kolovratník se své funkce ujal velmi dobře, a za podpory všech ostatních kolegů z jednotlivých klubů jsme dnes ve třetím čtení. Já jsem se toho jednání zúčastnila a musím říct, že to byl docela - promiňte mi to slovo - fofr. A z mého pohledu musím říci, že takto závažné zákony, pokud jdou zákonem poslaneckým, tak to není úplně pravé ořechové. Proto mě mrzí, že pan ministr dopravy Ťok se tomu nevěnoval v tom svém předchozím volebním období, a doufám, že do budoucna, co se bude týkat dopravní infrastruktury, se Ministerstvo dopravy - promiňte opět v uvozovkách - poprsí a bude dávat zákony vládní.

Já bych také ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili na procesu tvorby tohoto návrhu, a Starostové a nezávislí podpoří tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím někdo ještě do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám, se zda je zájem o závěrečná slova. Zájem o závěrečná slova není. Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování, která vychází z usnesení hospodářského výboru, samozřejmě po diskusi s legislativním odborem Kanceláře sněmovny. Procedura hlasování by vypadala následujícím způsobem:

Za prvé bychom hlasovali o legislativně technických připomínkách. Tady připomínám, že jsou pouze dvě, jak ze strany pana poslance Kolovratníka, tak ze strany pana poslance Zahradníka. Následně bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu ústavněprávního výboru B2. Za třetí, pozměňující návrh ústavněprávního výboru B1. Za čtvrté, pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F2. Za páté, pozměňující návrh pana poslance Zahradníka, což je C1 a C2. Za další, pozměňující návrh pana poslance Ferjenčíka D1 a následně D2. Za další, pozměňující návrh pana poslance Grospiče. Za deváté, pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F3. Za desáté, zde se jedná o společný návrh paní poslankyně Balcarové a Čižinského, což je označeno pod bodem G. Za další bychom hlasovali o pozměňujících návrzích hospodářského výboru ve znění všech pozměňujících návrhů, které, předpokládám, budou odsouhlaseny. Předposlední bod bude pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F1. A jako poslední bychom hlasovali o návrhu jako celku.

Samozřejmě bych vás chtěl poprosit, pane místopředsedo, abyste tuto proceduru hlasování nechal odhlasovat, resp. aby se k tomu Poslanecká sněmovna vyjádřila. Dopředu avizuji, že jsem si dal práci a před každým pozměňujícím návrhem vás v jedné větě seznámím, o čem vlastně ten pozměňující návrh je, abyste všichni dobře věděli, o čem se hlasuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní přistoupíme ke schválení procedury, tak jak byla vámi navržena, a to hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru navrženou panem zpravodajem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přítomno 160 poslanců, pro 154, proti nikdo. Procedura byla schválena. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji vám, pane místopředsedo. Tudíž budeme pokračovat podle schválené procedury hlasování.

Začínáme bodem číslo 1, což je odsouhlasení legislativně technických připomínek. Já už je číst nebudu, byly tady řádně načteny. Jedná se o připomínky pana poslance Kolovratníka a pana poslance Zahradníka. Mé stanovisko - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.) Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přítomno 160 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Druhé hlasování - jedná se o pozměňující návrh ústavněprávního výboru označený písmenem B2. Jen pro vaši informaci, jedná se o vypuštění bodu A4, což je vyloučení závazného stanoviska územního plánování. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Silně doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 160 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přikročíme k dalšímu pozměňujícímu návrhu.

 

Poslanec Jan Bauer: Další pozměňující návrh je pozměňující návrh taktéž ústavněprávního výboru označený písmenem B1. Tady bych chtěl upozornit vás všechny, že se jedná o fikci souhlasu, o které jsme tady před malou chvílí diskutovali. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko navrhovatele. (Jeden ze zásadních momentů - silně doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 160 poslanců, pro 137, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním by byl bod označený písmenem F2. Jedná se o pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka. Pro vaši informaci, jedná se o vyjmutí EIA z fikce souhlasu. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno 160 poslanců, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat. Přistoupíme k dalšímu pozměňujícímu návrhu.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Další pozměňující návrh předložil pan poslanec Jan Zahradník. Je označen písmeny C1 a C2. A pro informaci, o co se jedná, jsou to tabulky rozšíření staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 160 poslanců, pro 23, proti 111. Tento pozměňující návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním bude pozměňující návrh, který předložil pan poslanec Ferjenčík. Je označen písmenem D1. Jedná se o zrušení pozměňujícího návrhu A1, který je obsažen v hospodářském výboru. A je to problematika týkající se doručování vyhláškou, o které jsme tady taktéž diskutovali. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 159 poslanců, pro 20, proti 127. Tento pozměňující návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Další pozměňující návrh byl opět předložen panem poslancem Ferjenčíkem. Je označen písmenem D2. A jedná se o vyškrtnutí plavebního stupně Přelouč ze seznamu staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Totožně - nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 160 poslanců, pro 19, proti 111. Ani tento pozměňující návrh nebyl přijat. Přejdeme k dalšímu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP