(10.10 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Další pozměňovací návrh předložil pan poslanec Grospič. Je označen pod písmenem E a jedná se o rozšíření tabulky staveb o některé vyjmenované železnice, přípravu staveb a tak dále. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65. Přihlášeno 159 poslanců, pro 19, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním bude návrh poslance Martina Kolovratníka označený pod písmenem F3, jedná se o zpřesnění textu definice železničního uzlu u Ostravy. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje tento návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Také doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním se vypořádáme s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Balcarové a pana poslance Čižinského. Je označen pod písmenem G. Pro vaši informaci - jedná se o vyškrtnutí plavebního stupně Děčín ze seznamu staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67. Přihlášeno 158 poslanců, pro 17, proti 15. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Též děkuji. Dalším hlasováním bychom se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy hospodářského výboru vedenými pod písmenem A ve znění všech přijatých pozměňovacích návrhů, které jsme doposud přijali. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Také silně doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 68. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Máme před sebou pravděpodobně předposlední hlasování. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Martina Kolovratníka označený pod písmenem F1. Tento návrh nahrazuje původní A4 v hospodářském výboru. Jedná se podle mého názoru o velmi důležitou záležitost - vyloučení závazného stanoviska územního plánování, mimo jiné jak ulevit úředníkům obcí s rozšířenou působností. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Také doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 69. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, mám pocit, že tímto jsme se vypořádali se všemi došlými pozměňovacími návrhy, jak byly předneseny. Možná by stálo za to se rozhlédnout po sále, jestli nějaký z poslanců nebo poslankyň má pocit, že nebylo hlasováno o jeho návrhu. Mám pocit, že vše máme za sebou. Z tohoto důvodu nás čeká poslední hlasování, což je hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je tomu tak. I podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Já v tuto chvíli přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 76, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70. Přihlášeno 160 poslanců, pro 156, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk napříč sálem.) Děkuji zástupci navrhovatelů a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 51/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je už pan ministr dopravy Dan Ťok a zpravodajka garančního hospodářského výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 51/4, který nám byl doručen dne 29. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru máte k dispozici jako sněmovní tisk 51/5.

Nyní se táži navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je obrovský hluk!)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti provozu vozidla, ve znění zákona č. 307...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, já se omlouvám. Dámy a pánové, věnujme se projednání dalšího návrhu zákona, potřebujeme k tomu mít odpovídající podmínky, to znamená i klid v Poslanecké sněmovně, v jednacím sále. Prosím vás tedy o to, abyste tyto podmínky vytvořili i panu ministrovi. Pane ministře, prosím, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem předloženého návrhu zákona je zejména implementace práva Evropské unie, a to především tří směrnic upravujících oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol užitkových vozidel a přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Nejrozsáhlejší jsou vstupy do zákona č. 56/2001 Sb., v němž bude nejpodstatnější změnou začlenění měření emisí vozidla jako jedné ze skupin kontrolních úkonů do pravidelné technické prohlídky vozidla. Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emisí bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí. Zůstane tedy do jisté míry zachován dvoukolejný systém provádění technických prohlídek prostřednictvím stanic technické kontroly a stanic měření emisí, avšak v unijně komfortní podobě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP