(10.20 hodin)
(pokračuje Ťok)

Do zákona č. 56/2001 Sb. je dále doplňována úprava pro ztížení přetáčení tachometrů a zjednodušováno je povolovací řízení pro stanice měření emisí. Přijetím návrhu zákona bude rovněž dosaženo implementace dvě nařízení Evropské unie upravující schvalování vozidel.

Do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vstupuje návrh zejména v oblasti kontrolního vážení. Úpravy povolených hmotností a rozměrů vozidel se týkají rovněž vstupy do zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, kde se navrhuje koncepční změna spočívající v přesunutí části úpravy v této oblasti z prováděcího předpisu na zákonnou úroveň. V zákoně o silničním provozu se dále navrhují dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol.

K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Ministerstvo dopravu podporuje pozměňovací návrhy A1 až A25, B, C, E1, E2 a G1. S ostatními pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy nesouhlasí.

Dovolte mi, abych požádal o schválení předloženého vládního návrhu zákona ve znění námi doporučených pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, tak omlouvám pana poslance Milana Poura z dnešního jednání Sněmovny od 9.00 do konce jednání ze zdravotních důvodů.

Nyní otevírám rozpravu. Jako první se do ní hlásí paní zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych jenom k tomuto podotknout, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Vše již uvedl pan ministr. Hospodářský výbor se zabýval návrhem tohoto zákona naposledy dne 20. června 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je otevřena rozprava. Ptám se, zda má někdo... Ano, pan poslanec Luzar se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vás tady pokusil přesvědčit velice krátce, abyste podpořili v návrhu nedoporučené pozměňovací návrhy pod bodem G1 a G2. Bod G1 je snaha uzavřený systém stanic STK, který je doposud uzavřen v rámci systému bez jakýchkoli výjimek, otevřít pro vysoké školy a možnost aplikovat v rámci vědy a výzkumu technické věci v rámci povolování vozidel. Je to široké otevření pro všechny vysoké školy. A pokud byste nebyli srozuměni tady s tímto širokým otevřením pro vysoké školy, ale toto otevření je doporučeno i Ministerstvem dopravy jako souhlasné stanovisko, tady je rozpor mezi rozhodnutím výboru a ministerstvem, tak bych vás požádal, abyste hlasovali pro bod G2, který toto otevření umožňuje pouze třem technickým vysokým školám v republice a jenom pro vědeckotechnické účely, aby mohly testovat na reálném provozu nové poznatky v automobilovém průmyslu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je, prosím, nějaká... Ano, pan poslanec Václav Klaus se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se nebudu vyjadřovat k dopravě, protože se v tom moc nevyznám, ale mám jen takovou malou statistiku. Podle všeho je to 14. zákon, který přijmeme v tomto volebním období v Poslanecké sněmovně, a z toho je to osmý zákon, který je implementací nějakého práva, nařízení Evropské unie, a jenom šest bylo našich vlastních. Takže to je zvláštní. Mě zarazil ten nepoměr, když jsem o tom byl informován, že už většinu času tady vlastně jenom implementujeme nařízení Evropské unie a tady jak cvičené opičky pro to hlasujeme, protože se to přijmout musí. Takže to je věc, která mě zaujala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Zahradník. Omlouvám se. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych se chtěl jenom mírně vyjádřit k tomu, že rozdělujeme zákony na ty, kterým říkáme ty jejich, a pak ty naše. Chtěl bych podotknout, že i implementace směrnic Evropské unie jsou naše zákony, že aplikace mezinárodního práva patří do našeho právního řádu, že na těchto nařízeních jsme se aktivně podíleli a že jsme s nimi i souhlasili, tzn. dokončujeme nějaký proces, který jsme spoluvytvářeli. Pokud se přitom někdo cítí jako cvičená opice, je to pocit, na který má zcela jistě právo, ale neodpovídá tomu procesu, jakým je ten zákon přijímán.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi v rozpravě, tak s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Skopeček. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já bych chtěl taky reagovat. Ona je ta statistika ještě horší, protože ve výboru pro evropské záležitosti vlastně souhlasíme s veškerou evropskou legislativou, která sem míří. Výbor pro evropské záležitosti vlastně nahrazuje v tomto směru plénum Poslanecké sněmovny, takže to množství implementované evropské legislativy je daleko větší, než si dokážeme představit i na základě této statistiky. Doporučuji ostatním kolegům podívat se, jaký svazek materiálů, nejrůznějších návrhů nařízení směrnic, plánů na evropskou legislativu, vždycky si vybíráme ve výboru pro evropské záležitosti, protože ani ten samotný výbor není schopen celé to penzum, celé množství té legislativy projednat. T takže ta statistika je dramaticky horší, než by se zdálo z toho čísla.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nejprve k tomu, co teď tady proběhla ta debata, o faktických poznámkách.

Jistojistě, že evropský výbor toho projednává mnoho, jsou to tlusté, mnohastránkové seznamy směrnic, nařízení, sdělení, které k nám přicházejí. Jenom je třeba říct, že u mnohých z nich výbor pro evropské záležitosti, který je takovým, bych řekl, prvním v řadě, který je seznamován s těmi opatřeními, která k nám z Unie přicházejí, tak rozhoduje mnohdy velmi prozíravě, snažíme se svými usneseními varovat vládu před tím, aby neuvážlivě na ta nařízení, směrnice Evropské komise přistupovala.

Jen uvedu příklad, který už má několikaletou historii. Náš výbor velmi významně již na jaře v roce 2014 upozorňoval vládu a Sněmovnu před nebezpečím vyplývajícím z přijetí té novely zákona a posuzování vlivu na životní prostředí, které od nás Komise vyžadovala. Tehdy jsme toho nedbali a zablokovali jsme tady stavění na velmi dlouhou dobu. Takže musím se toho evropského výboru zastat. To samé je třeba i u těch různých klimatických balíčků a balíčků čisté mobility, které nám Komise neustále předkládá a kterými se snaží utvrzovat, zpřísňovat limity kladené na energetické aspekty, na emise, na dopravu.

Ale k tomu návrhu, který máme před sebou. Chtěl bych upozornit na jednu věc, a zatím to nebylo zmíněno. Ve vládním návrhu je navrhováno vyškrtnout v § 55 odst. 2 písm. e) odstavec hovořící o zákazu tzv. spjatosti, tak aby ten, kdo provozuje stanice STK, nemohl provozovat autoservis, případně stanici pro kontrolu emisí. Tam ta spjatost tomu nasvědčuje. Stejně tak zase, aby autorizovaný servis, prodejce, dodavatel automobilů nemohl zřizovat stanici technické kontroly. Vládní návrh navrhuje tuto spjatost vypustit. Našel jsem, že pan poslanec Polanecký opět ale navrhuje to škrtnutí škrtnout neboli ten odstavec tam ponechat.

Musím k tomu říct, že je to otázka názoru, zdali chceme trochu otevřít víc možnost zřizovat stanice STK. Kdo čekal ve frontě na technickou kontrolu déle než půl dne, tak určitě bude se mnou souhlasit. Je pravdou, že i kdyby byl ten paragraf škrtnut a ta spjatost neplatila, tak přesto zřizovat nové stanice STK je velmi obtížné, protože to naráží na výpočet těch kapacit, které se dělají podle vzorců dané nějakým vládním nařízením. - Nebo zákonem. Dobře, děkuji, pane ministře, za upozornění. Zákonem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP