(12.00 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Stejně tak bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu kolegy Čižinského, který má svou logiku především pro menší školy na menších obcích, aby mohly vůbec ty přípravné třídy zřizovat, stejně tak o podporu toho doprovodného usnesení, které podpoří dětské skupiny do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Je zájem o závěrečné slovo? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Už nebudu zdržovat, jenom poděkuji členům školského výboru napříč politickým spektrem, že se mě tady v debatě zastali, a samozřejmě členům svého klubu a přeji veselé hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je závěrečné slovo také v případě pana zpravodaje? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. V průběhu debaty jsem zaznamenal návrh předkladatelky na stažení pozměňovacího návrhu F3 a F5, o čemž bychom měli hlasovat na začátku, a dále uvádím, že na žádost legislativního oddělení pak budu navrhovat změnu procedury, která je uvedena v usnesení z garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Skončili jsme rozpravu. Pan zpravodaj může zůstat u řečnického pultu, protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování, a skutečně se musíme také hlasováním vyrovnat s návrhem na stažení dvou pozměňovacích návrhů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Garanční výbor navrhl proceduru v pořadí:

1. Návrhy F1, F2 paní poslankyně Kozlové. Bude-li schváleno, je nehlasovatelné A1, body 1 a 2.

Následně jsou dvě varianty. Varianta 1. Bude-li F1, F2 schváleno, pak se navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, body 3 až 8, následně bez ohledu na výsledek jsou nehlasovatelné C4, E1, E2, F4 a F5, body 1 a 2. Varianta 2. Nebude-li F1 a F2 schváleno, pak hlasovat A1 jako celek, následně bez ohledu na výsledek jsou nehlasovatelné C4, E1 plus E2, F4 a F5 a body 1 a 2.

3. - A2. 4. - A3. 5. - B1. 6. - C1, C2 dohromady. 7. - C3. 8. - C5, C6, C7 dohromady. 9. - D1. 10. - F3. Následně bez ohledu na výsledek je nehlasovatelné F5 bod 3, pokud hlasováním předtím tyto pozměňovací návrhy neschválíme, že budou vyřazeny. 11. - F6, F7. 12. - zde ještě z výboru je G, doprovodné usnesení. 13. - legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z pozměňovacích návrhů. A 14. - hlasovat zákon jako celek.

Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, na žádost legislativního oddělení navrhuji opravu procedury a bod G, který je 12, doprovodné usnesení, hlasovat až po hlasování zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, jen se zeptám, zda je jasné, jaký návrh tady přednesl pan zpravodaj, a zda můžeme přikročit k hlasování o proceduře, tak jak byla navržena, včetně té úpravy, že doprovodné usnesení budeme hlasovat až poté, co odsouhlasíme návrh zákona jako celek. Je to všem jasné. Takže vyhovím žádosti o odhlášení. Prosím všechny, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Dámy a pánové, ale nebudeme v tuto chvíli hlasovat o proceduře, budeme hlasovat nejprve o návrhu na stažení dvou pozměňovacích návrhů, tak jak zazněly v rozpravě. Prosím pana zpravodaje, aby nám připomněl ty dva návrhy, o kterých teď budeme hlasovat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Jedná se o pozměňovací návrhy F3 a F5, jinak řečeno, v proceduře by se nehlasovalo o bodu 10.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nicméně než budeme hlasovat o proceduře, musíme odsouhlasit to, že tyto návrhy vyřadíme. Doporučuji, abychom o nich rozhodli jedním hlasováním, pokud proti tomu není námitka.

Námitka není, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto bodů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přihlášeno 154 poslanců, pro 154, proti nikdo. Body jsme vyřadili.

 

Nyní budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Ptám se, zda je potřeba ještě jednou tu proceduru zopakovat, nebo můžeme hlasovat. Není to potřeba.

 

Budeme hlasovat o navržené proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85. Přihlášeno je 156 poslanců, pro 154, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a já prosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivými pozměňovacími návrhy.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Opět krátce shrnu, o čem je pozměňovací návrh. Jako první budeme hlasovat o návrh F1 a F2. Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Kozlové, který zachovává statut povinné školní docházky, nicméně pro děti až od šesti let, tedy pro děti s odkladem povinné školní docházky. Rovnou doplním stanovisko garančního výboru. Garanční výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko navrhovatele?

 

Poslanec Václav Klaus: Podporujeme, to jsou vlastně ty pětileté děti, zrušení povinné školky v mírnější formě. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jen bych prosil pana zpravodaje i pana navrhovatele, aby vždycky jasně řekli, jestli je stanovisko doporučující, nebo nedoporučující, bez dalších komentářů. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86. Přihlášeno 156 poslanců, pro 64, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následně tedy bude hlasována varianta 2. Bude hlasováno A1 jako celek. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Raise. Ponechává povinnou školní docházku pro děti od pěti let, ponechává bezúplatnost za tuto povinnou školní docházku, ponechává původní znění, včetně individuálního vzdělávání. Garanční výbor doporučuje schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP