(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87, přihlášeno je 156 poslanců, pro 120, proti 25. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 pana poslance Raise. Jedná se o doplnění původní novely, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 3 do 6 let s možností organizovat to už od 2 let. Jedná se o původní znění, které bylo platné před změnou, kterou nyní projednáváme, to znamená před tím, než od roku 2020 začne platit, že je to od 2 let.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko prosím? (Garanční výbor doporučuje schválit.) Ano. Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno je 156 poslanců, pro 147, proti 1. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh - A3.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A3 pana poslance Klause, který posunuje platnost zákona v oblasti financování regionálního školství o dva roky. Garanční výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Doporučuji schválit. Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno je 156 poslanců, pro 41, proti 106. Návrh nebyl přijat. Můžeme přejít k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh B1 pana poslance Vondráka, který posunuje přechodné ustanovení v oblasti reformy financování regionálního školství o jeden rok. Garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno je 156 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přistupme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh C1, C2 paní poslankyně Valachové... nebo Gajdůškové, který doplňuje doplnění zmocnění o stanovení podmínek předškolního vzdělávání pro děti mladší tří let. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Zamítnout.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno je 156 poslanců, pro 7, proti 116. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh C3 - možnost obce plnit povinnost u vzdělávání dětí mladších tří let přes dětské skupiny. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Zamítnout.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeno je 156 poslanců, pro 21, proti 101. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh C5, C6, C7 paní poslankyně Valachové, který hovoří o spádovosti, kde mají přednost k přijetí do mateřské školy děti již od dvou let, které do konce roku budou tříletými. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan navrhovatel? (Zamítnout.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno je 156 poslanců, pro 11, proti 118. Také tento pozměňovací návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh D1 pana poslance Čižinského - rozšířit přípravné třídy i o děti nejen s odkladem povinné školní docházky. Výbor k tomuto pozměňovacímu návrhu nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Schválit.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno je 156 poslanců, pro 76, proti 74. Návrh nebyl přijat. Přistoupíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh F6 a F7 paní poslankyně Kozlové - zjednodušení individuálního vzdělávání. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Zamítnout.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přítomno 156 poslanců, pro 31, proti 118. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vzhledem k tomu, že bod G budeme hlasovat až po zákonu jako celku, následuje schválení možnosti legislativně technických úprav, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A jsou takové legislativně technické úpravy, abychom je mohli hlasovat? Já jsem je nezaznamenal, ale možná takové budou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: (Po konzultaci s legislativním odborem.) Ano, prý jsou. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ale bude všem poslankyním a poslancům jasné, o čem budeme hlasovat, pokud budeme hlasovat v této obecné rovině?

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Budeme hlasovat o tom, že legislativní oddělení vzhledem k tomu, že v článku tři se vkládá dvakrát pozměňovací návrh, tak je to potřeba dát dohromady, aby to dávalo smysl. Jedná se o formální úpravy, nikoliv o věcné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ať se na mě pan zpravodaj nezlobí, nemůžeme schválit zákon s tím, že pak ho někdo dopracuje! To tedy fakt ne! Nechápu, že to není připraveno, když o tom víme. Nechápu, že to nebylo první hlasování, které by bylo možná podmínečné tím, jestli pozměňovací návrhy projdou, nebo neprojdou, ale není možné, aby Sněmovna schválila zákon a současně řekla: ukládáme legislativnímu odboru, aby to dopracoval! To skutečně není možné! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP