(Jednání pokračovalo ve 12.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, patnáct minut pro přestávku na jednání poslaneckého klubu uběhlo. Budeme pokračovat v našem jednání. Já dám slovo panu zpravodaji. (Hluk v jednacím sále.) Prosím o klid, protože jsme se dostali do ne úplně lehké situace, tak abychom všichni věděli, jak se z té situace dostaneme zase ven. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z pozměňovacích návrhů, byly do procedury začleněny, protože se nevědělo, jak dopadnou pozměňovací návrhy, a kupříkladu dva pozměňovací návrhy vkládaly článek 3. Takže jde pouze o přečíslování. Nicméně legislativní oddělení má plně v pravomoci tyto legislativně technické změny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, k tomu bych chtěl poznamenat, že legislativní oddělení běžně provádí tyto úpravy na základě toho, co přijme Poslanecká sněmovna, aniž je k tomu zmocněno tímto rozhodnutím o následných legislativně technických úpravách. Na základě této debaty navrhuji, abychom odhlasovali změnu procedury a vypustili hlasování o bodu legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů. To je můj návrh, o kterém dám nyní hlasovat.

 

Čili budeme hlasovat o změně procedury, že nebudeme hlasovat o původně schváleném návrhu legislativně technických úprav. Je to prosím srozumitelné? Je.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96, přihlášeno 154 poslanců, pro 136, proti nebyl žádný. Takže jsme odsouhlasili to, že nebudeme hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Nyní jsme, pane zpravodaji, pokud jsem to správně sledoval, v okamžiku, kdy bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Ano, nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. Zde doplním, že výbor doporučuje přijetí zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 61, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, přihlášeno 154 poslanců, pro 142. Znamená to, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Žádám ještě pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Doprovodné usnesení G, sněmovní dokument číslo 951. Já s dovolením doprovodné usnesení přečtu celé.

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že se dětské skupiny (dle zákona číslo 247/2014 Sb.) osvědčily jako doplněk mateřských škol v péči o předškolní děti. Po roce 2020 skončí příslušné projekty operačního programu evropských fondů řízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Proto Sněmovna vyzývá vládu k přípravě zahrnutí stávající funkční podoby dětských skupin do financování z národních zdrojů po roce 2020. Zároveň žádá vládu o přípravu modelu financování mateřských škol tak, aby byly narovnány podmínky pro provoz mateřských škol s podmínkami pro dětské skupiny." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP