(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slyšeli jste text doprovodného usnesení, o kterém dám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 98, přihlášeno 153 poslanců, pro 66, proti 31. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

S přednostním právem mezi body pan místopředseda Sněmovny Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den. Omlouvám se, že vás přerušuji. Mám jenom k té proceduře, která se tady probírala, vlastně dvě věci. Jedna je, že bych se chtěl omluvit panu předsedovi Stanjurovi, že se nejedná o běžnou věc, ale jedná se o věc, která je normální, tedy například v minulém období u tisku 873, kde bylo velké penzum pozměňovacích návrhů, se podobně schvalovala oprávnění pro legislativní odbor udělat tyto legislativně technické opravy ex post bez toho, aniž by byly známy v tu chvíli předem. Je samozřejmě na nás, jestli tohle budeme schvalovat kvůli nějaké právní jistotě, nebo ne. Já bych byl za to, že ano, když se to běžně dělalo, ale můžeme tu zvyklost změnit. (Řečník mluví potichu s hlavou otočenou doprava na pana poslance Stanjuru, tedy mimo mikrofon. V sále je velký hluk a z různých stran se ozývá, že není slyšet.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane místopředsedo, ale mám signály od různých poslanců a poslankyň z různých stran sálu, že vás neslyší. A prosím všechny ostatní o klid, aby pan místopředseda nám mohl sdělit, co považuje za potřebné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, tedy znovu. Omlouvám se panu předsedovi Stanjurovi, že jsem říkal, že to je běžná věc, že se taková věc schvaluje. Nicméně je to normální. Podobně v minulém volebním období u tisku 873 byly podobně schváleny legislativně technické úpravy na konci bez toho, aniž by byl předem znám ten materiál, protože tam bylo velké penzum pozměňovacích návrhů, bylo tam navrhováno například také podobně více článků stejného čísla a podobně, takže nebylo možno připravit ten materiál legislativně technických úprav předem, takže se to schválilo takhle a zmocnil se ten legislativní odbor k tomu, aby to upravil ex post, aniž bychom věděli přesně, jak ty legislativně technické úpravy budou vypadat. Ostatně tak se to stane i teď, akorát jsme k tomu tentokrát odbor nezmocnili. Takže možná někomu bude chybět právní jistota, jestli to ten legislativní odbor může udělat. Samozřejmě to udělat může. Takže to je jedna věc.

Pak bych se chtěl ještě vrátit k tomu, že se tady objevily během té diskuse návrhy na to, že se moc debatuje. Tak pokud chcete omezit diskusi, tak jednací řád vám to umožňuje. Můžete navrhnout, že omezíme rozpravu a bude omezený počet vystoupení. To tam je. Ale pokud to neuděláme, tak prosím vás umožněme to, že každý vystoupí s faktickou poznámkou, kolikrát bude uznávat za vhodné, k věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu místopředsedovi. Pan poslanec Ondřej Polanský se z dnešního jednání omluvil v době od 10.30 do 10.50 vzhledem k neodkladným pracovním povinnostem, pan poslanec Jiří Běhounek od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a z pracovních důvodů od 12 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník.

 

V tuto chvíli zahajuji projednávání bodu

 

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Bauer. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 120/4, který nám byl doručen 30. května 2018. Usnesení garančního výboru nám také bylo doručeno, a to jako sněmovní tisk 120/5.

Nyní se ptám navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Krčál Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona obsahuje dvě opatření v oblasti důchodového pojištění, a to návrh na zvýšení základní výměry důchodu z 9 na 10 % průměrné mzdy a dále návrh na zvýšení důchodu o 1 000 korun měsíčně důchodcům, kteří dovršili věk 85 let. Podrobné zdůvodnění obou těchto návrhů zaznělo při projednávání návrhu zákona v prvním a druhém čtení. V rámci druhého čtení bylo též vysvětleno, že návrhem zákona nijak nedochází k oslabení principu zásluhovosti v důchodovém pojištění.

Při druhém čtení byla podána velká řada pozměňovacích návrhů, které se však většinou přímo netýkají opatření obsažených ve vládním návrhu zákona, ale míří do různých prvků a institutů důchodového pojištění, včetně těch nejvýznamnějších, to je důchodového věku, potřebné doby pojištění a stanovení výše důchodů. K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech a také celospolečenského konsenzu. Za to se prosím přimlouvám. K pozměňovacím návrhům bych řekl, že jsou nekoncepční a finančně značně nákladové. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že nárůst výdajů by mohl být 20 až 25 mld. korun.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím tedy o schválení návrhu zákona ve znění předloženém vládou. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP