(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan zpravodaj, pokud si přeje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi opravdu jenom zkráceně z pozice zpravodaje tohoto sněmovního tisku říci jenom několik informací, jakým způsobem procházel tento sněmovní tisk legislativním procesem. Podstatné věci byly řečeny z úst pana ministra. Jedná se tedy o vládní novelu zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. První čtení proběhlo 19. dubna na 12. schůzi, přikázáno sociálnímu výboru jako garančnímu a rozpočtovému. Samozřejmě, ve stanovených lhůtách byl tento vládní návrh novely v obou výborech projednán včetně pozměňujících návrhů.

Důležitá informace pro následné hlasování, vážený pane místopředsedo - nebylo podán ve druhém čtení návrh na zamítnutí.

A pro vás pro všechny jenom stručné shrnutí, o čem jsou jednotlivé pozměňující návrhy, resp. jak byly označeny. A to jsou ty, které byly načteny ve druhém čtení 25. května. Za prvé jsou to pozměňující návrhy pod písmenem A, které se týkají paní poslankyně Adamové Pekarové. Následně pozměňující návrhy pod písmenem B, které byly předloženy prostřednictvím paní poslankyně Golasowské. Následně pozměňující návrhy pod písmenem C pana poslance Víta Kaňkovského. A za další pozměňující návrhy pod písmenem D poslance Jana Bauera.

Také bych vás chtěl informovat, že byla navržena prostřednictvím výboru pro sociální politiku dvě doprovodná usnesení. Jedno, které vzniklo na výboru pro sociální politiku, a druhé, které v rámci druhého čtení přednesl pan poslanec Ferjenčík. Návrh procedury hlasování mám samozřejmě připraven a seznámím vás s ním poté, co proběhne rozprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Gajdůšková, po ní paní poslankyně Golasowská. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, budu mluvit za sociální demokracii. A zdůrazňuji to slovo sociální. Proto podporujeme každý návrh, který lidem pomůže. A tento návrh novely důchodového pojištění jde v logice toho, co sociální demokracie prosazovala a také přijala v minulém funkčním období vlády.

Problém u důchodů ale vidíme ten zásadní. Samozřejmě bychom si přáli, aby byly mnohem vyšší obecně. Ale ten zásadní problém je tam ve chvíli pro jednotlivé lidi, kdy zůstanou sami. Kdy senior nebo seniorka ovdoví, zůstanou bez partnera. A tam se samozřejmě promítá velmi vysoká úroveň nájemného nebo nákladů na bydlení a mnohé jiné problémy. Tento problém trošičku vzdáleně řeší nebo promítá se právě v té hranici 85 let, při které dojde k tomu navýšení důchodů o fixní částku 1 000 korun. Ale podle našeho názoru by mohla být ta hranice ještě nižší, protože právě ta doba, kdy člověk pravděpodobně zůstane sám, je trochu níže. Nicméně jak už o tom mluvil pan ministr, není jednoduché vstupovat do takto složitého systému, jako je důchodové pojištění. Je potřeba skutečně zvážit každé opatření, každý jednotlivý krok, protože každý ten návrh, a bylo teď množství pozměňovacích návrhů předloženo a my jsme je projednávali v sociálním výboru, každý ten návrh má prostě důsledky, někdy chtěné, někdy i nechtěné, a může vyvolat další a další požadavky na opatření anebo i nespravedlnosti.

Já si dovolím citovat nebo parafrázovat z jednoho mailu, který mi před projednáváním tohoto zákona přišel. Byl to dopis občana, který se rozhorloval nad tím, že jsou pozměňovací návrhy, že je záměr, a já jsem o tom také mluvila, že je potřeba řešit vdovské důchody. A že proč tedy vdovy a proč ne ženy, které jsou rozvedené. Nebo ženy i muži, kteří jsou rozvedení.

Já to říkám jako ilustraci toho, že skutečně každý krok, i když se nám zdá logický a bohulibý, vyvolává řetězovou reakci dalších nároků. A je tedy potřeba skutečně velmi a velmi pečlivě zvažovat, co přijímáme. Proto sociální demokracie v téhle chvíli podpoří vládní návrh v té podobě, v jaké nám byl předložen, a dále podpoříme pozměňovací návrh paní Adamové, který prošel také a byl podpořen sociálním výborem. S panem ministrem Krčálem, novým panem ministrem, jsme již dohodnuti a jsme připraveni spolupracovat na přípravě systémového řešení zákona o důchodovém pojištění a jeho realizaci. A znovu zdůrazňuji, že zvláště závažné a hodné zřetele a nutné skutečně připravit a projednat řešení a přijmout řešení u vdovských důchodů, nutné pojistné doby a také záležitosti invalidních důchodů. Věřím tomu, že pan ministr, tak jak o tom mluvil již na počátku, kdy byl jmenován, připraví ten příslušný balíček s hlubokou analýzou toho, jaká navrhovaná opatření budou mít dopady. Jde nám o lidi. Jde nám o to, aby lidé v naší zemi všichni mohli důstojně žít. Senioři jsou skupina, kterou skutečně podporujeme a chceme podporovat. Zaslouží si to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. V rozpravě je nyní přihlášena paní poslankyně Golasowská, která vystoupí. Připraví se pan poslanec Bauer. Současně konstatuji, že paní poslankyně Golasowská se omlouvá od 13.30 do konce jednacího dne. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o podporu mých pěti pozměňovacích návrhů, které jsou pod písmeny B1 až B5, přičemž pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B4 se týkají ovdovělých a poslední návrh pod písmenem B5 se týká žen, které vychovávaly děti a mají nízké starobní důchody. KDU-ČSL velmi vítá jakoukoliv pozitivní změnu v důchodovém systému, která zlepší situaci seniorů a důchodců.

Já vám teď jenom stručně okomentuji jednotlivé pozměňovací návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP