(13.00 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Takže pozměňovací návrh pod číslem B1 se týká souběhu invalidního i vdovského důchodu. V současné době to není možné, pouze pokud senior pobírá invalidní důchod ve třetím stupni.

Pozměňovací návrh pod číslem B2 zvyšuje dobu pobírání vdovského důchodu z jednoho roku na dva. Důvod je ten, že při ztrátě manžela/manželky ovdovělý často řeší spoustu věcí, jako je třeba dědické řízení, poplatky u notáře, výdaje za pohřeb, o kterých víme, že jsou nemalé, odblokování karet, náklady na bydlení, kdy najednou jsou sami, také řeší hypotéky a úvěry. Proto po konzultaci s nadačním fondem, který se situací ovdovělých zabývá, jsme navrhli zvýšení pobírání vdovského důchodu z jednoho roku na roky dva.

Pozměňovací návrh pod číslem B3 reflektuje dobu pojištění, resp. prominutí doby pojištění, kdy vlastně zesnulému scházelo pár měsíců, maximálně jeden rok, doby pojištění, aby pozůstalý měl nárok na vdovský důchod.

Pozměňovací návrh pod číslem B4 zvyšuje procentní výměru při výpočtu vdovského důchodu z 50 na 60 %.

A konečně poslední pozměňovací návrh pod číslem B5. Zde bych chtěla říci, že ženy mají v průměru o 2 000 korun nižší důchody než muži. Je to často proto, že byly s dětmi doma, kdy vlastně vychovávaly budoucí generaci. Tato doba se jim počítá sice jako náhradní doba pojištění, ale výpočet důchodu potom z té doby je velmi nízký, zvláště když byly s dětmi déle, tzn. že vychovávaly třeba dvě, tři anebo i více dětí. Potom na to stáří, na důchod, jsou ještě bité za to, že vlastně mají nízký důchod. Myslíme si, že je to diskriminační vzhledem k důchodům, jaké mají muži. Proto v tom pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby žena za každé vychované dítě dostávala ke svému důchodu částku 500 korun.

Ještě bych tady ráda zmínila to, co zmiňoval pan ministr a na sociálním výboru také bývalá ministryně práce a sociálních věcí, že to bude velký finanční zářez. Musíme si uvědomit, že lidé, kteří mají nízké důchody nebo jakékoli nízké příjmy, žádají o podporu třeba formou dávek v hmotné nouzi, žádají o příspěvek na živobytí nebo dávek státní sociální podpory. My chceme tyto lidi podpořit v tom, že nebudou muset chodit na úřady žádat o tyto dávky, protože je to pro ně v jejich věku často nedůstojné a ponižující. Chceme zlepšit jejich finanční situaci tímto způsobem.

Proto bych vám ještě jednou chtěla moc poděkovat a požádat vás o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Golasowské. Dalším, koho mám přihlášeného do obecné rozpravy, je pan poslanec Jan Bauer, připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve načetl dvě legislativně technické úpravy.

První se týká mého pozměňovacího návrhu, který je veden v systému pod číslem 818 a zní následujícím způsobem: Věta: "Z článku 1 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní" se za číslicí jedna doplňují slova "v bodě 3". Nové znění tedy je: "V článku 1 v bodě 3 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní". Takže to je první.

Ten druhý se týká mého pozměňovacího návrhu, který je v systému uveden pod číslem 808 a je prakticky obdobný, nicméně já ho i takto přečtu na mikrofon. Věta "V článku 1 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní" se za číslicí jedna doplní slova "v bodě 3". Takže nové znění je následující: "V článku 1 v bodě 3 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní".

To jsou dvě legislativně technické úpravy, o kterých, pokud bude schválena procedura hlasování, tak jak byla navržena ve výboru pro sociální politiku, bychom měli na začátku celého procesu hlasovat.

Druhá věc, kterou bych chtěl velmi zkráceně uvést, je stanovisko Občanské demokratické strany, resp. našeho klubu k této novele vládního zákona. Ono už to tady padlo v prvním i ve druhém čtení. Pokud se podíváte pozorně, o čem přesně ta novela je, tak to není nějaká složitá materie. Z úst pana ministra to tady již zaznělo. Za prvé se jedná o zvýšení základní výměry důchodu ze současných 9 na 10 % průměrné mzdy. To je to první opatření, které navrhuje vláda. Druhé opatření je, že se zvyšuje o 1 000 korun měsíčně starobní důchod těm seniorům, kteří jsou starší 85 let. Jenom pro vaši informaci. Je to možná všeobecně známá informace - na výdajovou stránku rozpočtu má opatření číslo jedna vliv v úrovni nároků přibližně 12 miliard korun ročně, u toho druhého opatření je to přibližně 2,2 miliardy za rok.

Chtěl bych zde jen poopravit to, co se hodně diskutovalo i v předcházejících čteních. Přestože si někdo myslí, že se nesnižuje zásluhovost, tak i prostřednictvím konkrétních náměstků na výboru pro sociální politiku bylo jednoznačně deklarováno, že zásluhovost u tohoto opatření se snižuje přibližně ze 78 % na 76 %.

Chtěl bych říci, že Občanská demokratická strana vždy deklarovala, že z ekonomického růstu mají mít prospěch i naši senioři, a z toho důvodu my v žádném případě nezpochybňujeme ani nezamítáme opatření číslo jedna, tzn. zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 %. Na druhou stranu opatření číslo dvě, což je přidání 1 000 korun všem seniorům starším 85 let, já osobně, ale myslím si i obecně není úplně šťastné a úplně spravedlivé. Z tohoto důvodu jsme si dovolili připravit a vložili jsme do systému dva pozměňovací návrhy, které modifikují toto opatření číslo dvě.

Kdybych to měl zkrátit, tak těch seniorů ve věku 85 a více je v České republice přibližně 200 000 a znamená to, že každý, kdo je starší 85 let, dostane přidáno. Také to mimo jiné znamená, že těm seniorům, kterým je 82 nebo 83 let, přidáno nebude. Pokud se podíváte do důvodové zprávy, tak já si myslím, že ty argumenty, proč těmto lidem přidáno nebude, jsou velmi nešťastně napsány, protože hlavní důvod, proč to vláda předkládá, je, že hlavně tato věková kategorie seniorů má největší problémy na trhu práce si sehnat nějaké zaměstnání a zvyšují se jim náklady jak na bydlení, tak všechny ostatní spojené s jejich živobytím. My jsme přesvědčeni, že ty negativní vlivy se netýkají pouze seniorů starších 85 let, ale že nevidíme rozdílu z hlediska nákladů a schopnosti uplatnit se na trhu práce mezi seniorem, jestli je mu 84, nebo 83 let, nebo 85 let.

Z toho důvodu jsme předložili naše dva pozměňovací návrhy, které si myslím, že jsou spravedlivější a znamenají, že se přidává 1 000 korun ročně těm, kteří jsou v důchodu nebo pobírají starobní důchod - a varianta jedna je 20 let a varianta druhá je 25 let. Je to samozřejmě o něco větší sociální skupina než těch 200 000, které je obsaženo ve vládním návrhu, ale každopádně to postihuje lidi, kteří především pracovali v době minulého komunistického režimu a nemohli si na své důchody našetřit, protože ty platy byly tehdy velmi nízké. To je první argument.

Druhý argument, myslím si, je velmi obecný a také tady zazněl a je přímo úměrně souvislý s doprovodným usnesením. Jsme přesvědčeni o tom, že samozřejmě to, co předkládá vláda, není žádná důchodová reforma. Je to pouze dílčí opatření, dílčí úprava zákona o důchodovém pojištění. A to, co této Sněmovně tato, ale i ta minulá vláda nejvíce dluží a co dluží především mladé generaci, je seriózní, promyšlená důchodová reforma, na kterou tady všichni čekáme. Takže z toho důvodu i to doprovodné usnesení, protože je povinností nejenom této vlády, nového pana ministra, aby něco s důchodovou reformou udělal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP