(13.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Závěrem bych shrnul postoj poslaneckého klubu KDU-ČSL k vládou předložené novele. KDU-ČSL jednoznačně vítá navrženou novelu v tom ohledu, že pokud se ekonomice České republiky daří, tak na tom musí mít profit i naši senioři. To znamená, my vítáme to, že se našim seniorům v době, kdy je ekonomická kondice České republiky dobrá, navýší penze. Tady bych si jenom dovolil poznamenat, že u KDU-ČSL to není krátkodobý postoj. Byla to KDU-ČSL, která společně s ČSSD prosazovala navyšování penzí už v minulé vládě. Bohužel v minulé vládě nebyl vždy stejného názoru tehdejší ministr financí Andrej Babiš, který před dvěma roky, kdy se jednalo v létě o navýšení penzí, dvakrát navýšení penzí na vládě zablokoval a až napotřetí došlo ke shodě. Nyní se zdá, že si pan premiér uvědomil, že si naši senioři skutečně navyšování penzí zaslouží, a já tuto změnu jeho postoje oceňuji a doufám, že i ta dnes tady několikrát zmiňovaná důchodová reforma bude jak péčí nového pana ministra Petra Krčála, tak i péčí celé vlády skutečně naplněna a že si napříč stranami sedneme k těm zásadním změnám v důchodovém systému České republiky, protože všichni víme, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný.

Závěrem vás chci, milé kolegyně, vážení kolegové, požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů pod písmeny B, to jsou ty, které představila kolegyně Golasowská, a pod písmenem C, které jsem načetl ve druhém čtení já. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jako poslední mám do rozpravy přihlášenou paní poslankyni Richterovou, takže vás požádám o vystoupení. Mezitím přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Václav Klaus mladší se omlouvá od 13.10 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Takže paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych jen závěrem této diskuse stručný komentář za Piráty.

Samozřejmě, jak už tady zaznělo mnohokrát, připojujeme se k těm, kteří tady zdůrazňovali a vysvětlovali, jak by v době ekonomického růstu měly růst i důchody. Budeme hlasovat pro návrh zákona jako celku, ale vidíme i opodstatněné to, že v minulosti došlo ke dvěma změnám u nás v celkovému přístupu k důchodům, a sice zrušilo se započítávání náhradní doby jako doby vysokoškolského studia - to bylo 2010 - a současně se postupně navýšila potřebná doba až na 35 let. Z těchto důvodů, že došlo k těmto dvěma změnám, za Piráty rozhodně chceme, aby se snížila celková potřebná doba pro vyplácení důchodu, a budeme hlasovat pro příslušné pozměňovací návrhy. Ale víme, že to je věc, která souvisí s celkovou velkou důchodovou reformou. A já bych jen ráda připomněla, že se bude hlasovat též o doprovodném usnesení, které upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné a že samozřejmě je potřeba, aby vláda hledala řešení téhle situace. Myslíme si, že je třeba, aby skutečně na rozdíl od minulosti, kdy byly široké schůzky různých pracovních skupin, a zatím to k ničemu nevedlo, ty výsledky už byly.

Tolik stručně za Piráty k důchodovému návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Paní poslankyně, děkuji. Toto byla již poslední přihláška v rámci obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zájem další nevidím. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Případně bych vyzval k závěrečným slovům navrhovatele a zpravodaje. Takže pan poslanec Bauer? Nemáte zájem. Pan ministr? Taky nemáte zájem.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích, já vás tedy všechny svolám. Nicméně paní poslankyně Pekarová avizovala pauzu? (Volání z místa.) Před závěrečným hlasováním, dobře, takže to nám ještě upřesníte tím pádem, v jaké délce a jak přesně. Já tím pádem prosím zpravodaje garančního výboru. Slyším ťukání - to má být žádost o odhlášení někoho? Nic.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím pana zpravodaje. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, procedura hlasování bude po boku ostatních dnešních třetích čtení vyplývat z usnesení výboru pro sociální politiku, který byl odsouhlasen samozřejmě po diskusi s legislativním odborem a vypadal by následujícím způsobem.

Za prvé bychom se vypořádali s legislativně technickými připomínkami, které byly dvě. Následně bychom hlasovali o pozměňujících návrzích poslance Bauera D1.1, D1.2, dále pozměňující návrhy D2.1, D2.2 taktéž poslanec Bauer. Za další bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Adamové Pekarové A1.1, A1.3, následně taktéž hlasování o A2 - pozměňující návrh předložený paní poslankyní Pekarovou. Následně je blok pozměňujících návrhů, které předložila paní poslankyně Golasowská, což je B1.1 a B1.2, následně B2.1 a B2.2, následně B3.1 a B3.2 a za další B4.1 a B4.2 a posledním pozměňujícím návrhem ze strany paní poslankyně Golasowské je pozměňující návrh B5.1 až B5.3. Následně jsou pozměňující návrhy pana poslance Víta Kaňkovského C1.1 až C1.4 a dále C3.1 (řečeno C1.3) až C3.5 a poslední pozměňující návrh je taktéž ze strany pana Víta Kaňkovského a ten je označen pod písmenem C2.1, C2.5. Následně bychom hlasovali o návrhu jako o celku. - Slyšeli jsme tady návrh ze strany paní poslankyně Pekarové Adamové, že si budou pravděpodobně brát krátkou pauzu. - A po hlasování o návrhu zákona jako celku tady máme dvě doprovodná usnesení, jedno ze strany výboru pro sociální politiku a jedno doprovodné usnesení, které, jestli se nemýlím, přednesl pan poslanec Ferjenčík.

Takže vážený pane místopředsedo, tolik návrh jako procedura hlasování. Já bych vás poprosil, abyste o něm nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nejprve mám tady žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Ještě počkáme... Tak já myslím, že už je to v pořádku.

 

Nejprve budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme s procedurou, která nám byla nyní představena.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 99, přihlášeno 130 poslanců, pro 128, proti 0, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. První hlasování - jedná se o dvě legislativně technické připomínky. Jsou to ty návrhy, které jsem tady před malou chvílí v rámci rozpravy přednesl. Domnívám se, že bychom o nich měli hlasovat separátně. První se týká pozměňujícího návrhu Jana Bauera pod tiskem č. 818, celé jeho znění nebudu číst opětovně. Chtěl bych říci stanovisko výboru pro sociální politiku, který toto nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já tedy zahájím hlasování teď. Hlasování číslo 100. (Námitky z pléna, že nebylo řečeno stanovisko ministra.)

Tak ono to není... Já jsem se radil, můžeme se zeptat, ale není to povinnost z hlediska jednacího řádu ptát se na stanovisko navrhovatele. Ale budeme se tedy ptát, dobře. Já ruším hlasování, ukončím... Považuji hlasování za zmatečné.

Já se vás zeptám, pane ministře, na stanovisko. (Nedoporučuje.) Pardon, já jsem špatně slyšel. (Nedoporučuje - už hlasitěji.) Dobře. Pan ministr nedoporučuje.

 

Já opět zahájím hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 101, přihlášeno 131 poslanců, pro 47, proti 5. Výsledek - zamítnuto. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP