(13.30 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. V následujícím hlasování bychom se vypořádali s druhou legislativně technickou připomínkou, která se týká pozměňovacího návrhu Jana Bauera pod č. 808. Stanovisko výboru pro sociální politiku - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Omlouvám se - pane ministře? (Také nedoporučuji.)

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 102. Přihlášen 131 poslanec, pro 46, proti 6. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. A nyní by tedy nastal blok jednotlivých pozměňovacích návrhů. Jenom upozorňuji, že ke každému mám vždycky jednu dvě věty, abyste všichni věděli, o čem se přibližně hlasuje.

Začínáme hlasováním o pozměňovacím návrhu, který přednesl poslanec Jan Bauer pod písmenem D1.1A, D1.2 - znamená zvýšení starobního důchodu o tisíc korun měsíčně pro poživatele starobního důchodu, který je ve starobním důchodu více než 25 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan ministr? (Nedoporučuji.)

Mohu zahájit hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování pořadové číslo 103. Přihlášen 131 poslanec, pro 48, proti nula. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Bauer: Další hlasování se týká pozměňovacího návrhu D2.1 a D2.2 - opět předložený poslancem Janem Bauerem. Jedná se o zvýšení starobního důchodu o tisíc korun měsíčně pro poživatele starobního důchodu, který je ve starobním důchodu více než tentokrát 20 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, prosím. (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 104. Přihlášen je 131 poslanec, pro 44, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další hlasování se bude týkat pozměňovacího návrhu, který předložila paní poslankyně Adamová Pekarová pod písmenem A1.1 až A1.3. Zkráceně - tento pozměňovací návrh znamená zrušení zvýšení základní výměry důchodu z avizovaných 9 % na 10 %. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já také nedoporučuji.)

Mohu tedy zahájit hlasování. Kdo je pro návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 105. Přihlášen 131 poslanec, pro 8, proti 20. Výsledek byl zamítnut.

 

Jenom se omlouvám, pane zpravodaji, naskočila mi tady žádost o faktickou poznámku pana poslance Radka Holomčíka, ale to byl omyl. Dobře, odmažu vás. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem, který přednesla opět paní poslankyně Adamová Pekarová a je označen A2, mimo jiné řeší v okruhu pojištěných osob osoby pečující osobně o osobu mladší deseti let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 1. Jedná se o přidání asistenta sociální péče dle § 83. Možná se omlouvám, že to říkám velmi zkráceně, ale je to podstata tohoto pozměňovacího návrhu. Stanovisko garančního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, prosím o stanovisko. (Jedná se o náhradní dobu. Já doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 106. Přihlášen 131 poslanec, pro 81, proti nula. Návrh byl přijat. Takže postoupíme dál.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Další pozměňovací návrhy jsou předloženy paní poslankyní Golasowskou a tento návrh je B1.1 a B1.2 - zkráceně - je to pozměňovací návrh, který znamená, že jsou-li splněny podmínky pro výplatu obou důchodů, jak vdovského, tak invalidního, vyplácí se oba v plné výši a dalších 50 % výměry. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 107. Přihlášen 131 poslanec, pro 45, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další návrh je označen pod B2.1 a B2.2 - opět ze strany paní poslankyně Golasowské. Znamená, že navrhuje, aby vdovský důchod náležel po dobu dvou, nikoliv jednoho roku od smrti manžela. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 108. Přihlášen 131 poslanec, pro 43, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další návrh je B3.1 až B3.2 - opět paní poslankyně Golasowská. Znamená to rozšíření podmínek nároku na vdovecký nebo vdovský důchod - velmi zkráceně. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109. Přihlášen 131 poslanec, pro 61, proti 10. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další návrh označen pod písmenem B4.1 a B4.2 - opět ze strany paní poslankyně Golasowské. Mimo jiné zvyšuje výši procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu z 50 na 60 % procentní výměry starobního důchodu a současně řeší účinnost zákona. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 110. Přihlášen 131 poslanec, pro 45, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Poslední pozměňovací návrh, opět přednesený paní poslankyní Golasowskou, označený pod B5.1 až B5.3, mimo jiné znamená, že řeší zvyšování důchodů u žen o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 111. Přihlášeni 132 poslanci, pro 49, proti 1. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Nyní se dostáváme k bloku pozměňovacích návrhů, které přednesl pan poslanec Kaňkovský, které jsou označeny pod písmenem C. Toto hlasování bude o C1.1 až C1.4. Mimo jiné řeší stanovení důchodového věku u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1964. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já nedoporučuji.) Já jsem neslyšel. Ještě jednou. (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 112. Přihlášen 131 poslanec, pro 41, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Další pozměňovací návrh, označený pod písmeny C3.1 až C3.5, opět ze strany pana Víta Kaňkovského - řeší účinnost nároku na starobní důchod a podmínky pro dobu pojištění nejméně 25 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP