(13.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 113. Přihlášeno 131 poslanců, pro 50, pro 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Poslední pozměňovací návrh, označený pod písmenem C2.1 až C2.5, opět přednesený prostřednictvím pana poslance Kaňkovského, zkráceně řeší nové podmínky nároku na starobní důchod, tady je ten parametr 25 až 30 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 114. Přihlášeno 131 poslanců, pro 52, proti 7. Výsledek byl zamítnut.

 

Nyní tedy, protože je to již poslední hlasování a jsme před hlasováním o návrhu zákona jako celku, takže klub TOP 09 avizoval pauzu, tak upřesněte prosím váš návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si požádat o čtyřminutovou přestávku na krátkou závěrečnou poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vyhlašuji pauzu tedy do 13.45. Stačí to takto, pane předsedo? Takže se tady sejdeme ve 13.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 13.41 do 13.45 hodin.)

 

Zahájím tedy opět pokračování našeho jednání. Mám tady zájem o vystoupení s přednostním právem a je to pan předseda Kalousek. Prosím. Prosím, abyste se v sále utišili, abychom mohli pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom náš stručný postoj. Nemáme samozřejmě nic proti tomu, aby v době, kdy se ekonomice výjimečně daří, byly zvýšeny důchody. To, co nám po přijetí pozměňovacích návrhů nebo nepřijetí mimořádně vadí, je, že byla zvýšena parametricky míra rovnostářství. Onen princip, že v tom systému má být dostatečná míra zásluhovosti i solidarity, bude opět snížen. Vadilo nám to do té míry, že jsme zvažovali, že nepodpoříme návrh tohoto zákona, leč vzhledem k tomu, že vláda ve svém programovém prohlášení slibuje, že předloží penzijní reformu, a já doufám, že to opravdu udělá, koneckonců v doprovodném usnesení, o kterém také budeme hlasovat, a doufám, že bude přijato, tento apel bude zopakován, tento návrh zákona podpoříme a učiníme všechno pro to, aby se princip zásluhovosti posílil v rámci oné penzijní reformy. Prosím pěkně, penzijní pojištění by mělo mnohem víc odpovídat filozofii pojmu pojištění, nikoli filozofii rovná chudinská dávka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, protože tady nahoře vůbec neslyším, o čem pan poslanec mluvil.

Nyní s přednostním právem předseda klubu SPD a připraví se předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, využili jsme v SPD také tuto krátkou přestávku k poradě klubu před hlasováním o tomto návrhu zákona. Rozhodli jsme se, že budeme hlasovat pro tento návrh zákona, že podpoříme zvýšení důchodů, máme to dlouhodobě v programu, celou tu situaci dlouhodobě sledujeme, takže to považujeme tak trochu i za naše malé vítězství.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL pana Bartoška. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Za klub KDU-ČSL mohu konstatovat, že jsme se rozhodli, že tento návrh zákona podpoříme, ale současně dovolte, abych řekl, že pro nás bylo velké překvapení to, že sociální demokracie, KSČM a hnutí ANO nepodpořily pozměňovací návrhy lidovců, které se týkaly zlepšení situace vdov a kterých se týká také to, že ženy, které vychovaly dítě a které skutečně mnohdy v důchodu mají penzi nižší, tak bylo možno jim to dorovnat za každé vychované dítě o 500 korun, to znamená v průměru, kdy žena vychovala dvě děti, mohla mít o tisíc korun vyšší důchod, což se nestane. Zvlášť nás to mrzí tedy z pozice sociální demokracie a KSČM.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tím máme.... Vy se hlásíte na faktickou poznámku, ale to nepůjde, teď už mohou vystupovat jenom ti, kteří mají přednostní právo, nemáme otevřenou rozpravu. Takže v zastoupení za vedení klubu tedy paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, jenom za sociálně demokratický klub opakuji to, co už na plénu Sněmovny avizovala Alena Gajdůšková, a sice to, že samozřejmě vdovecké důchody budeme řešit v co nejkratší době.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a tím jsme vyčerpali... Ještě za klub KSČM paní poslankyně Aulická, místopředsedkyně klubu KSČM. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP