(13.50 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vystoupila já v zastoupení klubu KSČM a řekla stanovisko tedy ke konečnému hlasování. Já myslím, že asi všichni, jak tady sedíte, víte, že jsme byli jednoznačně pro tuto novelu. Velice nás mrzí, že někteří kolegové vaším prostřednictvím nás uzurpují (?) tím, že nechceme zvýšit další důchody, nebo spíš odměny třeba pro ženy za děti atd. Ale my jsme už deklarovali předtím, nebo jsme i ujišťovali, že je pro nás naopak důležité, že chceme zvyšovat důchody, a myslím, že i v předchozích volebních období jsme to dokazovali i těmi návrhy, které jsme tady měli.

Ale nezlobte se na nás, ty návrhy, které byly vloženy do této takové malé novely, které bohužel, musím konstatovat, i hnutí ANO to pojalo víceméně tak trošku mediálně a udělalo ty nejmenší možné změny, které mohli udělat, tak si nemyslíme, že je to opravdu systémové. A budeme hlasovat především pro doprovodné usnesení, které následuje, a které, doufám, že budete schvalovat, protože my chceme a víme, že je potřebné zvyšovat důchody našim občanům, ale samozřejmě je to systémová změna, na které se musíme všichni shodnout napříč politickým spektrem tak, aby se to v dalším volebním období zase neměnilo, a není to tedy práce na jednu malou novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. A je zájem ještě o nějaké vystoupení s přednostním právem? Není. Takže já tedy poprosím pana zpravodaje, zdali by nás mohl provést ještě dalším hlasováním. Čekají nás ještě tři hlasování. Takže prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, mám takový nepříjemný pocit, že jsme se se všemi pozměňující návrhy tímto vypořádali a následuje hlasování o návrhu zákona jako o celku. Takže bych vás tímto poprosil, abyste tento návrh formuloval, následně o něm budeme hlasovat. A jenom upozorňuji, že nás poté čekají hlasování o dvou doprovodných usneseních, a já je tady za chvilku přečtu, takže samozřejmě to hlasování bude následovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Potvrzuji, že bylo o všech návrzích hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyhlašuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 120, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Takže nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 115, přihlášeno je 132 poslanců, pro 130, proti nula. Návrh zákona byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A požádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení Sněmovny. Mám poznamenáno, že jsou dvě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Ano. Takže dámy a pánové, máme tady první návrh na usnesení. Já si ho dovolím oživit, protože jsou to v podstatě... je to jedna krátká věta: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému." Je to doprovodné usnesení, které jsem navrhl na výboru pro sociální politiku. Musím říci, že byl jednomyslně schválen a stanovisko garančního výboru v tomto případě je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Ale já ještě před hlasováním, nezahájil jsem hlasování. Je tady žádost o přednostní právo. Takže pan předseda Stanjura. Prosím, o vystoupení s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat vedení Sněmovny, abychom na příštím organizačním výboru nebo na příštím grémiu vedli debatu o doprovodných usneseních k návrhům zákonů. Bývalo zvykem v jiných volebních obdobích, pokud takové doprovodné usnesení vznikalo, že to byl samostatný bod. Nic proti tomu dnešnímu průběhu. Hlasovali jsme o tom školském zákonu. Ale podle mě to není správná praxe. Je to takové trochu alibi. My schválíme zákon a hned si schválíme usnesení, že ho ještě příště vylepšíme a že ještě tohle, nebo tohle. A pokud to někdo chce, např. sociální výbor, a pokud se na tom dohodneme, tak by to měl být zvláštní bod. Zvláštní bod jednání, usnesení, třeba usnesení Sněmovny vůči vládě, a pak to má smysl.

To je jediná poznámka, kterou jsem učinil, a jenom aby pan místopředseda to tlumočil ve vedení Sněmovny, tuto moji prosbu, abychom se tím zabývali buď na příštím grémiu, nebo v příštím organizačním výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Teď jsem dostal telefonát od ředitelky organizačního odboru. Bylo mi potvrzeno, že ta praxe je stále stejná. Nicméně jsme tady obdrželi od vás podnět, takže samozřejmě je to zaznamenáno i na mikrofon, takže nic nebrání tomu, abychom se tímto podnětem zabývali.

 

Takže, pane zpravodaji, vy jste tedy přednesl návrh usnesení. Není ho potřeba již opakovat. A my tedy budeme o tom návrhu prvního usnesení hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 116, přihlášeno 133 poslanců, pro 112, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Druhý návrh na doprovodné usnesení byl přednesen prostřednictvím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka při druhém čtení 25. května 2018. Má dvě části. Já si ho dovolím velmi rychle přečíst: "Poslanecká sněmovna a) upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné; b) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila."

Chtěl bych vás taktéž informovat, že stanovisko garančního výboru k tomuto doprovodnému usnesení je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já tedy zahájím hlasování. Kdo je pro to usnesení, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 117, přihlášeno 133 poslanců, pro 69, proti 1. Výsledek - byl přijat.

 

Já tedy tímto projednávání tohoto tisku končím. (Slabý potlesk.)

Nyní mi dovolte přečíst ještě omluvu. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se z jednání schůze omlouvá od 13.45 z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Jelikož tu však nemám žádnou jinou žádost ani žádnou jinou domluvu, není ani žádost o pauzu, tak mně nezbývá, než abych otevřel další bod. Nebo je nějaký... Není.

 

Takže já otvírám tímto

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 79/ - třetí čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 13. června 2018 na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti Taťána Malá a zpravodaj garančního výboru, ústavněprávního výboru, poslanec Zdeněk Ondráček, případně... (Chvíli vyčkává.) Tak, teď je otázkou, jestli tady máme ještě nějakého jiného zpravodaje. Aha, já jsem vás neviděl za rohem. Pardon, omlouvám se. Takže to se omlouvám, pane poslanče. Takže zpravodaj garančního výboru pan poslanec Zdeněk Ondráček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP