(11.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dovolte mi proto, abych srovnala hospodaření státu, resp. vlády, s hospodařením obcí a měst. Pan premiér Andrej Babiš i paní ministryně Schillerová často kritizují obce a města za to, že mají na svých účtech desítky miliard korun, že dostatečně neinvestují a že si mají vzít příklad ze státu. S tím nemohu souhlasit. Zde je totiž možné vidět obrovský rozdíl v přístupu obcí a měst a přístupu vlády k hospodaření. Obce mají na svých účtech peníze proto, že myslí na budoucnost. Mají je tam proto, aby mohly investovat větší celky, větší občanskou vybavenost. Spoří si peníze na spoluúčast při financování dotací, na obnovu vodohospodářské infrastruktury. A spoří si je právě v okamžiku, kdy je hospodářský růst. Důvod? Důvodem je to, že myslí v horizontu delším, než je jedno volební období. Myslí na mnoho let dopředu. Leží jim totiž na srdci trvale udržitelný rozvoj v obcích, ve kterých žijí a budou žít.

Ještě jednou opakuji, obce a města myslí na budoucnost, na rozdíl od státu a této vlády. Její hospodaření se dá charakterizovat dvěma slovy, a to zapomnění budoucnosti. Dle našeho názoru tento zákon je toho důkazem, a z toho důvodu klub Starostů a nezávislých tento návrh nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, připraví se kolega Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem při prvním čtení navrhl zamítnutí zákona, vysvětlím proč. Já tu novelu zákona považuji za velmi nezodpovědný nápad. Ta nezodpovědnost spočívá v tom, že zákon umožní ve státním rozpočtu rozpustit finanční prostředky dnes určené a dnes vázané v rezervním fondu, které byly plánovány využít za mimořádných situací, na zvláštní účely, a byly tudíž odděleny na rezervním účtu. Současná vláda si chce v době, přestože máme silný ekonomický růst, přestože máme nízkou nezaměstnanost, sáhnout na tyto prostředky, které se kumulují jednak dříve z privatizačních příjmů, dneska zejména jako dividendy státních podniků na zvláštních účtech. Současné vládě nestačí to, že jí rostou daňové příjmy, že každý rok má na své přerozdělování více jenom díky ekonomickému růstu. To jí je málo, chce si ještě sáhnout na rezervní prostředky, které byly určeny na mimořádné situace. Já bych tomu rozuměl, kdyby to vláda chtěla v době ekonomického poklesu, kdyby klesaly příjmy státního rozpočtu, kdyby tu byly nějaké nenadálé situace, jako jsou povodně, a vláda by si skutečně potřebovala sáhnout na volné peníze, tak bych tomu rozuměl.

Ještě doplním, že peníze v rezervním fondu se využívají rovněž v době, kdy tzv. důchodový účet je v minusu, to je v okamžiku, kdy máme více nezaměstnaných, nejsou tak dobré odvody do státního rozpočtu z povinných odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů. V takovém případě aby vláda dokázala zabezpečit důchody, si do tohoto fondu může sáhnout a ten deficit pokrýt. Nicméně díky té nízké nezaměstnanosti dneska takový problém nemáme a vládě je líto, že tyto peníze budou ležet na tom účtu a nebude je moci přerozdělit.

Nejhorší na tom je, že vláda chce, aby se to rozpustilo do rozpočtu bez jakýchkoliv podmínek a mohly se z toho platit třeba nesmyslné žákovské jízdné nebo další nakupování voličů, které už jsme od této vlády zažili. Já to považuji za velmi nezodpovědné. Je před námi důchodová reforma, ať už se k ní odhodlá tato vláda, předchozích pět let se k tomu kolegové neodhodlali, třeba se k tomu odhodlají v současném volebním období, případně jakákoliv další vláda stejně k nějaké formě penzijní reformy bude muset přistoupit. Je zřejmé, že nebudeme-li chtít reformou důchodovou zatížit stávající důchodce, tak budeme potřebovat peníze navíc, kterými tu penzijní reformu zainvestujeme, zaplatíme. Já si myslím, že docela dobrý zdroj pro ty náklady penzijní reformy by byl právě tento rezervní fond, který byl vždy od začátku plánován tak, aby oddělil peníze z prodeje státního majetku a z mimořádných příjmů, aby je nezodpovědné přerozdělující vlády neutratily na zbytečnosti, ale šetřily je na období krize nebo na nějaké strukturální reformy.

Čili já apeluji na všechny, kteří v sobě mají alespoň elementární principy zodpovědnosti k budoucnosti, zodpovědnosti k veřejným financím, ať tento návrh nepodpoří. Vláda má dostatek peněz na přerozdělování. Vidíme to dnes a denně, jaké nesmyslnosti typu žákovského jízdného dokáže schválit a dokáže platit. Zachraňme tyto peníze před touto nezodpovědnou vládou! Zachraňme je pro budoucnost a neschvalme tuto novelu zákona!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Skopečkovi. Nyní pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím představit svůj pozměňovací návrh, vysvětlit ho, požádat o podporu. Současně shrnu i postoj k tomu zákonu jako celku.

Stát má nějaké zdroje, které jsou dneska z jednorázových příjmů, resp. v tuto dobu jsou to opakované příjmy, ale od státních podniků, které je často obtížné predikovat. My se tady pohybujeme mezi dvěma koncepcemi. Jedna je, že ty příjmy budou rovnou příjem státního rozpočtu, druhá verze je, druhá možnost je, že ty příjmy budou v nějakém fondu a budou specificky určené např. na sanaci ekologických škod, na budování dopravní infrastruktury. Vládní návrh v tuhle chvíli je takový kočkopes mezi těmito dvěma přístupy, který současně říká - teoreticky mají být na sanaci škod na životním prostředí a na stavbu infrastruktury, ale když vláda bude chtít, tak si je převede do svého rozpočtu a udělá z toho běžný příjem, s kterým naloží podle svého.

My považujeme tento přístup za nešťastný. Buď ať to jsou tedy skutečně příjmy státního rozpočtu, s kterými se bude rozpočtovat, s kterými se bude počítat dopředu, anebo ať je to oddělený fond na speciální účely.

Základní problém návrhu vlády je, že umožňuje manipulovat s výsledky hospodaření státu. To znamená, v prosinci si bude vládnoucí hnutí chtít zlepšit PR, tak převede x miliard z rezervního fondu do státního rozpočtu. Tím pádem až bude prezentován výsledek hospodaření státu, tak o několik miliard nebo desítek miliard to vyjde lépe, přestože se reálně to hospodaření absolutně nezmění. Podobně to zase umožní jindy si udělat rezervu třeba na předvolební rok.

Nám tohle přijde naprosto nevhodné, abychom Ministerstvu financí a vládě umožňovali mást veřejnost a účelově zkreslovat představu lidí o skutečném hospodaření státu, navíc ještě utrácet ty peníze za mandatorní výdaje. Dnes už ten zákon počítá s tím, že v případě, že důchodový systém bude v minusu, tak je možné to z tohoto rezervního fondu sanovat, ten minus. Ale vzhledem k tomu, že důchodový systém je teď podle predikce vlády na poměrně krátkou dobu, ale na nějakou dobu bude v plusu, tak oni přesto chtějí umožnit převádět peníze do rozpočtu jako běžný příjem bez omezení účelu.

Můj pozměňovací návrh dělá jedinou věc - znemožňuje vládě tato účelová zkreslování výsledku hospodaření státu, škrtá možnost převádět to do rozpočtu jako běžný příjem. Samozřejmě zachovává původní účel toho fondu - budovat dopravní infrastrukturu a odstraňovat ekologické zátěže. Mám za to, že pokud vláda chce skutečně změnit přístup k fondovému hospodářství a mít všechny peníze na jedné hromádce, tak ať zruší ten fond jako celek, ať to řekne na rovinu a neumožňuje tyto účetní triky.

Děkuji za podporu toho návrhu. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní mám dvě přihlášky do rozpravy. S přednostním právem poslanec Jan Farský a poté pan poslanec Marian Jurečka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Žijeme v unikátní době. Ekonomika roste nebývalou rychlostí, nezaměstnanost je minimální, zaměstnanost vysoká, díky zvyšování mezd se zvyšují odvody. Přesto se v takto unikátní době, která nikdy nemůže trvat věčně, a cyklus toho poklesu se dostaví, zasekává další sekera do státního rozpočtu. Už v návrhu je dalších 40 miliard schodku rozpočtu. Přestože jsme tady od představitelů hnutí ANO dnes sedících na stěžejních pozicích ve vládě, od premiéra přes ministra financí, slyšeli, že už snad v roce 2017 bude rozpočet vyrovnaný, není, přestože ekonomika tomu nasvědčuje a pomáhá nejvíc, jak kdy snad v historii mohla. K tomu ještě se rozpouštějí rezervy. Nezlobte se, ale tahle vláda vládne způsobem po nás potopa. Tohle je plundrování zdrojů České republiky a celý národ na tento váš populismu a rozhazovačnost nesnesitelně doplatí.
Přihlásit/registrovat se do ISP