(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Těch kroků bude jenom pět, protože legislativně technické žádné nebyly, čili čtyřikrát o pozměňovacích návrzích a potom o celku. Chce někdo hlasovat o proceduře? Pro jistotu ano.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 42. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 je z přítomných 182 pro 161 poslanec. Procedura byla schválena.

 

Budeme se tedy zabývat pozměňovacím návrhem pod písmenem A rozpočtového výboru. Pane zpravodaji, stanovisko. (Rozpočtový výbor doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 43, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 182 pro 165, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Nyní pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Vostré. Stanovisko? (Výbor doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 44 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 182 pro 166, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Nyní pod písmenem C pozměňovací návrh poslance Raise. Stanovisko? (Rovněž doporučující.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 45. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 182 pro 161 poslanec. I tento návrh byl přijat.

 

V tom případě je potřeba, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s nutnou legislativní úpravou spočívající v přeznačení jednotlivých částí. Nebudu tady vyžadovat stanovisko vzhledem k tomu, že jde o technickou úpravu.

Hlasování 46. Ptám se, kdo je pro vyjádření souhlasu s úpravou spočívající v přeznačení jednotlivých částí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 182 pro 168, proti nikdo. Bylo schváleno.

 

Můžeme přikročit k hlasování zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 93, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 47 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 182 pro 132, proti 1 poslanec. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni financí, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 107.

 

Paní ministryně je na místě, protože pokračujeme bodem číslo 108. Tím je

 

108.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení
Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
/sněmovní tisk 130/ - třetí čtení

Děkuji, že i pan kolega Vrána už došel jako zpravodaj rozpočtového výboru ke stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrh jsou uvedeny ve sněmovním tisku 130/2, který vám byl doručen 26. června 2018. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 130/3.

Paní navrhovatelka je připravena před otevřením rozpravy vystoupit, takže paní ministryni financí Aleně Schillerové uděluji slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tak teď už opravdu novela zákona o zrušení Fondu národního majetku. Ještě jednou se omlouvám.

Předložená novela je ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Takže na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíl.

Navržená novela zákona o zrušení Fondu národního majetku má za úkol eliminovat všechny účelové vládní výdaje zvláštních účtů privatizace. Novelou bude zajištěno, že výdajové tituly zvláštních účtů budou redukovány pouze na výdaje související se závazky z privatizace, které tak opět získají prioritu financování. Opakuji, že v současné době není možné hradit privatizační výdaje ze žádných jiných zdrojů. Současně bude novelou umožněno efektivní a transparentní využití volných finančních prostředků.

Ve druhém čtení dne 26. července bylo panem poslancem Skopečkem navrženo zamítnutí novely a panem poslancem Ferjenčíkem byl předložen pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh obsahuje kromě technických úprav rovněž odstranění možnosti převodu do státního rozpočtu bez korektní podmínky. Ministerstvo financí, a říkám to takto otevřeně, odmítá pozměňovací návrh jako celek, neboť odstranění možnosti převodu do státního rozpočtu bez korektní podmínky zpochybňuje celou koncepci správy zvláštních účtů a znemožňuje jeden z klíčových záměrů novely, kterým je smysluplné použití nevyužitých prostředků privatizace ve státním rozpočtu a zabránění jejich bezúčelnému hromadění na zvláštních účtech privatizace. Nutno dodat, že i obě technické úpravy jsou připraveny špatně, protože zcela ignorují fakt, že pozměňovacím návrhem se pouze mění formulace jednoho z výdajových titulů, ale jejich celkový počet se nemění.

Dodávám, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi 29. června doporučil pozměňovací návrh neschválit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a otevírám rozpravu, kde prvním přihlášeným je paní poslankyně Věra Kovářová. Z místa se hlásí pan poslanec Ferjenčík, ale předběhl ho elektronickou přihláškou pan kolega Skopeček, protože ta má podle zákona o jednacím řádu přednost. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych shrnula stanovisko klubu Starostů a nezávislých k následující novele zákona o zrušení Fondu národního majetku.

Příjmy na tomto účtě jsou z privatizace a samozřejmě z dividend státních firem a tyto prostředky jsou jasně určeny na to, aby se v době, kdy roste hospodářství a je důchodový účet v přebytku, nepoužívaly k jiným účelům. Samozřejmě je to určitá rezerva. Víme také o tom, že existují závazky státu na odstraňování ekologických škod. To, co navrhuje současná novela, je pro nás nepřijatelné, protože zapomíná na ony závazky a rozpouští rezervu do státního rozpočtu bez přesného určení účelu. Jak zde zaznělo v předcházejících čteních, tak umělým způsobem si tímto vláda snižuje deficit, který je už tak nepřiměřeně vysoký vzhledem k tomu, jak roste hospodářství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP