(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Nyní s přednostním právem paní ministryně financí Alena Schillerová a přihlášen je dále pan kolega Jurečka. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych zareagovala, protože tady padla celá řada značných nepravd a nepřesností, takže na ně budu reagovat.

Tak nejprve, paní poslankyně Kovářová, já si nevzpomínám, že bychom kritizovali někdy kraje a obce. Říkám pouze - budu mluvit teď za sebe - říkám jednu jedinou věc: Naše veřejné finance jsou zdravé. Bez ohledu na to, co zaznívá z opozičních lavic. A jasným argumentem pro to, že jsou zdravé, a v Evropské unii to vnímají, když se o tom bavím s ministry financí evropských zemí, tak to velmi vnímají a velmi to vnímají s respektem. Jsou zdravé proto, že veřejné finance nám tvoří státní rozpočet, rozpočty municipalit, rozpočty fondů a veřejných institucí. A ty jsou v přebytku dokonce tak velkém, že ten přebytek je třetí nejvyšší v rámci Evropské unie. A budu to opakovat donekonečna. Prostě tak to je.

Samozřejmě, že máme také rozpočtové určení daní, a na jeho základě se ten minulý, zejména úpravy v loňském roce, se převádí do rozpočtu municipalit o 35 miliard více. To znamená, že také více vybíráme. A díky tomu můžeme více převést do rozpočtu municipalit. Ale veřejné finance musíme vnímat jako celek, a to nemluvím vůbec o tom, a budu o tom velmi podrobně mluvit, až tady budeme projednávat rozpočet, kolik vlastně dáváme a plánujeme dát do různých dotačních programů. Takže to na úvod.

A pak jsou další pojmy. K tomu schodku, když už tedy jsme u těch financí. Plánujeme schodek minus 40 miliard s tím, že to je - dovolím si použít číslo, na které slyší Evropská unie, protože oni s nominálními čísly nepracují, je to 0,7 % HDP. Takže pro vaši informaci. Ale celkové veřejné finance jsou v přebytku. A zejména mluvíme-li tady o těch zdravých financích, tak se bavme o strukturálním saldu. A to nechci teď tady vytahovat historii, jak vypadalo strukturální saldo pár let zpátky. A my si to uvědomujeme. Velice zodpovědně si to uvědomujeme. A přes to všechno se snažíme i naplnit priority této vlády.

A teď další nepravda, která tu zazněla. Pane poslanče Skopečku, mícháte dohromady dvě věci. (Ohlasy zprava na oslovení poslance přímo.) Já nemusím, podle jednacího řádu se můžu obracet jako členka vlády přímo. Na to byl výklad. Prosím, pane předsedající? Můžu, nebo nemůžu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale ano. Já si jednací řád pohlídám, kolegové a kolegyně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Já ho dodržuji, skutečně. Já jsem velmi zdvořilý člověk. Nikdy bych nepřekračovala ani jednací řád, ani pravidla zdvořilosti.

Takže. Pane poslanče, Skopečku, směšujete dvě věci. Já se bavím o účtu, nebo předmětem této novely je zvláštní účet privatizace, kam se převáděly v minulosti prostředky z privatizace, to už dneska prostě samozřejmě téměř není, a z toho se musí hradit náklady na odstraňování ekologických zátěží, samozřejmě s tím počítáme. A pak se celé roky běžně zapojovaly tyto příjmy do cash flow státu. Vždycky. Je tam technická podmínka, kterou chceme teď odstranit, je-li schodkový důchodový účet. Ale vy jste hovořil o rezervě na důchody, se kterou samozřejmě vláda počítá a kterou dodrží, a to je situace, kdy se vyplácí důchodů méně, než přichází příjmů ze sociálního pojištění, velmi zjednodušeně řečeno. A to skutečně nastane. To nastane za rok 2018, za rok 2019 s tím plánujeme, a pokud to tak dopadne, tak v nejbližším následujícím roce má za povinnost vláda vytvořit tuto rezervu. A pokud to nastane, tak vláda ji samozřejmě vytvoří. To nesouvisí s tímto účtem. Toto je účet, kde se běžně ty peníze zapojovaly do cash flow státu.

Jenom pro vaši informaci, vláda si může na ně sáhnout, na tento privatizační účet pro Státní fond dopravní infrastruktury, případně další tituly, ale chce to dělat jenom prostřednictvím státního rozpočtu. A jak se naloží se státním rozpočtem? Ten zákon bude schvalovat tato Poslanecká sněmovna.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové. Vyvolala dvě faktické poznámky a kolegu Jurečku požádám o posečkání, protože jsou dvě faktické poznámky, kolegy Skopečka a kolegyně Kovářové. Nejdřív pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Rád bych se vyjádřil k paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, já se budu obracet v souladu takto a také budu zdvořilý, kdykoli, mně jde o věcné argumenty.

Paní ministryně, kdyby byly veřejné finance zdravé, tak byste nemusela v době růstu připravovat a předkládat Poslanecké sněmovně deficitní rozpočet. Prostě v době růstu normální zodpovědná vláda deficitní rozpočty nepředkládá. Pokud by byly veřejné finance zdravé, tak i v období ekonomického poklesu nebo drobné stagnace by byly naše veřejné finance vyrovnané. V okamžiku, kdy nebudeme mít současný růst, kdy Česká republika nebude zažívat současné období hospodářské prosperity, tak vám garantuji, že okamžitě půjdou veřejné finance do minusu. To, že jsou dneska v plusu, je dáno tím, že máme vysoký hospodářský růst a velmi nízkou nezaměstnanost. V okamžiku, kdy se ten ekonomický trend obrátí, tak znovu spadnou veřejné finance do deficitu a budeme v problémech. A to je znak nemocnosti veřejných financí. Nemůžeme hovořit o zdravých veřejných financích, když každoročně nám roste podíl mandatorních výdajů na státním rozpočtu a klesá tak fiskální suverenita vlády rozhodovat o menším podílu výdajů ve státním rozpočtu na ty priority, které si určí.

A k té druhé věci. Paní ministryně, buď platí, že z toho fondu lze peníze využívat běžně, nebo platí, že je lze využívat jenom v okamžiku, kdy je penzijní účet v deficitu. Ale nemůže platit obojí zároveň. Buď můžete říkat, že si na to vláda mohla sahat v minulosti, jak chtěla, anebo říkat, že si na to vláda mohla sáhnout jenom ve chvíli, kdy byl důchodový účet v deficitu. A já říkám, že si na to má sahat jen ve chvílích, kdy je potřeba si na to sáhnout právě proto, že třeba není dostatek peněz na finance. Já jsem s vámi schopen i mluvit, jestli třeba na dopravní infrastrukturu to nepoužít. Já jenom nesouhlasím s tím, abychom v době růstu a hospodářské prosperity rozpouštěli mimořádné peníze na běžné výdaje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan kolega Volný. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych reagovala na výroky paní ministryně o tom, že v mém projevu byly určité nepravdy. Tak to musím říci, že není pravda. To, že obce mají na účtech příliš mnoho peněz, padlo při projednávání novely zákona o snížení DPH na jízdné na rozpočtovém výboru. Ze strany pana premiéra Andreje Babiše toto padlo na sněmu Svazu měst a obcí, kde školil starosty v tom směru, jak mají investovat. Zrovna on, který byl ve vládě, která příliš neinvestovala.

A jestliže vy říkáte, že dobře vybíráte daně, nebo dokonce vynikajícím způsobem vybíráte daně, že obce dostanou o 35 miliard více, to je hezké. Tak proč tedy chcete dalších 20 miliard, které mají zůstat jako rezerva na horší časy? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP