(15.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.

 

A nyní tady zazněl v obecné rozpravě návrh na zkrácení lhůty na projednání zákona o 30 dnů, jak přednesl pan poslanec Pražák. Takže nyní přistoupíme k dalšímu hlasování a budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme s tím, aby se lhůta k projednání zkrátila o 30 dnů.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 166 poslanců, pro 117, proti 32. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh zákona bude projednáván ve lhůtě zkrácené o 30 dnů.

 

Tímto projednávání tisku pro tuto chvíli končím a přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
/sněmovní tisk 188/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. A samozřejmě zpravodaj pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se už může také posadit.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Dovolte mi, abych vám stručně představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti.

Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru Prahy, nedělají České republice dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu na letišti naúčtují poplatek ve výši 28 %. Toto se děje i přesto, že zákon vyžaduje informovat klienta o kurzech a poplatcích... (Odmlčuje se pro velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím o klid v sále, aby se paní ministryně mohla vyjádřit.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Toto se děje i přesto, že zákon vyžaduje informovat klienta o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku i na předsmluvních informacích, které klient obdrží před provedením směny. Ukazuje se však, že turisté se v těchto informacích neorientují nebo je zkrátka nečtou a nevýhodnost směny poznají až následně. Další posilování informační povinnosti se tak nejeví účelné.

Předložená novela na tuto situaci reaguje několika opatřeními. Jednak se zavádí právo zákazníka odstoupit od směnárenského obchodu, a to do dvou hodin od provedení směny. U směnárenského automatu je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny. Nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy proto, že mu v tom brání překážka na straně směnárny, např. směnárník je nemocný nebo zavře z technických důvodů, je pro odstoupení stanovena náhradní lhůta v délce šesti měsíců. Aby nedocházelo ke zneužití institutu odstoupení pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na 1 000 eur. Odstoupit tak bude možné u 90 až 95 % směnárenských obchodů. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace včetně informace o právu odstoupit.

Návrh dále stanoví, že výhodnější podmínky směny, tzv. VIP nabídka, nesmí být inzerovány formou směnného kurzu. V provozovně a jejím okolí bude moci být jen jeden kurzovní lístek. To má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky.

Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu. Úplata bude moci být zohledněna pouze ve výši směnného kurzu. Klientům tak bude stačit porovnat směnné kurzy a nebudou muset dopočítávat výši úplaty. Úplata je povolena pouze v případě proplacení šeku, výkupu mincí nebo platby kartou, neboť v takových případech je směnárenský obchod spojen s vyššími náklady.

Novela reaguje i na prodej doplňkových služeb a zboží při uzavírání směnárenských obchodů. Klientům je někdy při směně měn prodán upomínkový předmět či mapa za vysokou cenu, která neodpovídá ceně běžné. Mapa běžně distribuovaná zdarma je tak klientovi prodána např. za 150 korun a při směně měn je tak klientovi reálně poskytnut mnohem horší kurz. I u těchto obchodů bude možné odstoupit společně s odstoupením od provedení směnárenského obchodu.

Zákon také zpřesňuje evidenční povinnosti směnáren a slaďuje definici skutečného majitele se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na nově zaváděné instituty potom navazuje úprava přestupků.

Novelou dále dochází k vymezení hranice mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. Bude postaveno najisto, že platba kartou ve směnárně při nákupu valut je směnárenským obchodem. Naopak v zákoně o platebním styku dochází v návaznosti na to k úpravě vymezení bezhotovostního obchodu cizí měnou. Zákon o platebním styku se dále upravuje i vzhledem k vydání prováděcího předpisu Evropské komise ke směrnici o platebních službách.

Tolik k předkládané novele. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za její projednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nemá smysl opakovat znovu představení toho návrhu, jelikož ho představila paní ministryně. Já se zastavím u toho asi nejdůležitějšího aspektu toho zákona, a to je ta možnost odstoupit od smlouvy. Ostatně tento návrh už podalo v tomto období hnutí STAN, bohužel hlasy ANO a SPD se norma zdržela a museli jsme počkat na verzi ministerstva. Děkuji aspoň, že paní ministryně dodržela slib a předložila to ve lhůtě, kterou nám slíbila na výboru na naši žádost.

Odstoupení od smlouvy je klíčový prvek toho zákona. Znamená to, že ve chvíli, kdy turista udělá ve směnárně obchod a zjistí, že nedostal tolik peněz, kolik očekával - ono se často argumentuje u této problematiky nějakým volným trhem, ale reálně bývá problém v tom, že kurzovní lístky jsou záměrně udělané tak, aby byly zavádějící, a turisté třeba přehlédnou nějaký skrytý poplatek, nebo jsou tam dva kurzovní lístky pro různé objemy nákupů, což mimochodem tento zákon také řeší - v tu chvíli, kdy turista, ale může to být samozřejmě i český občan, obdrží peníze v té směnárně a není spokojen s tou částkou, kterou dostal, tak současně obdrží i účtenku, na které má přímo v češtině i v angličtině informace, že má dvě hodiny na to, aby ten obchod stornoval, dostal zpátky peníze a vyměnil si je někde jinde.

Myslím si, že to je velmi rozumný způsob, jak toto odvětví regulovat. Je byrokraticky minimalistický, prostě jenom říká, že mají povinnost stornovat ten obchod. Velmi zlepšuje situaci městské policie i státní policie, na kterou se běžně dnes turisté obracejí s tím, že je ve směnárně okradli nebo že dostali daleko méně peněz, než kolik očekávali za ty valuty, a policista jim jenom řekne, že s tím nemůže bohužel nic dělat. Nově je upozorní na to, že můžou do dvou hodin dostat peníze zpátky, může je doprovodit do té směnárny přímo, pomoci s tím a celý problém se vyřeší.

Mělo by to zásadním způsobem přispět k tomu, aby podvodné směnárny z Prahy a jiných měst postupem času vymizely. Z toho důvodu vás žádám o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já otevírám obecnou rozpravu. A jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek. Další přihlášku nemám v tuto chvíli. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP