(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Feriho. Připraví se pan poslanec Holík. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátká reakce směrem k paní Procházkové prostřednictvím pana předsedajícího. V době, kdy byla TOP 09 u vlády, tak mně bylo pouhých sedmnáct let, takže jsem do toho nemohl úplně zasáhnout.

Ale k tomu, co už zde bylo mírně naznačeno. 15. dubna to tu bylo projednáváno. A já jsem si pročítal stenoprotokoly a paní ministryně financí zmiňovala, že už 23. března skončil mezirezort. Pak to šlo na vládu. To znamená, že už tady mohl být připraven nějaký komplexní pozměňovací návrh a už jsme to mohli mít dávno vyřešené. Já si myslím, že to je naprosto standardní postup, protože ministerstva to tak na výborech dělají. Najednou se objevují zničehonic ve vzduchu pozměňovací návrhy, které zjevně nepsali poslanci, které pocházejí od ministerstva. A jestli tady byla nějaká věc, která je zcela konsenzuální, kdy se prostě všichni dokážeme shodnout na tom, že nechceme, aby byli turisté okrádáni, aby měla Praha, a nejenom Praha, tak pošramocenou pověst, tak to mohlo být dávno připraveno a mohli jsme ušetřit pět měsíců. Dvacátého třetího skončil mezirezort, už ten materiál mohl být dávno projednán, mohly být zkráceny lhůty. A vy jste to zmínila v tom projevu. Takže dvacátého třetího skončil mezirezort. Ten materiál je zatížen nějakými novými vadami, ale ty mohly být už dávno opraveny a už jsme to mohli mít dávno vyřešeno.

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A prosím pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně a kolegové, pokud se podívám na tabuli, tak je tady... nebo řešíme zákon o směnárenství. Ale místo abychom to dělali, tak se tady dvacet minut strefujeme do našeho kolegy. To by bylo asi něco podobného, jako když já přijdu do obchodu a prodavačky si budou vyprávět o dětech nebo o svých milostných záležitostech.

Přiznám se, málo vystupuji tady v té sněmovně, protože se někdy za vystoupení kolegů stydím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A tím jsme vyčerpali faktické poznámky. Takže prosím pana poslance Nachera, který se před drahnou dobou hlásil z místa do rozpravy. Je to vaše, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl mluvit trošičku o něčem jiném. Nicméně ta debata, která začala vystoupením kolegy Farského, který o tom hovořil, že nechce kolem toho politikařit, aby kdo si k tomu připne předvolební špendlík, sponku, aby se pochválil, že s tím přišel už před pěti měsíci.

Tak já bych tady zopakoval slova, která řekl Jakub Michálek. My už jsme skoro před rokem byli v České národní bance. My jsme se o tom bavili a my jsme také mohli sem vzít a udělat z toho poslanecký návrh z návrhů, který připravila Česká národní banka. Předpokládám, že to byl ten návrh, který vy jste tady předložili, že jste nic originálního v kancelářích nevytvářeli. A já jsem si tady tenkrát dal tu práci, abych vám řekl některé rozdíly, které byly mezi tím poslaneckým návrhem a komplexním návrhem Ministerstva financí. Proto jsme na to čekali. Já jsem také rád, že paní ministryně to tady předložila. Také když mě potkala vždycky, tak mě viděla jako takovou chodící připomínku - směnárenská činnost, směnárenská činnost. Takže my jsme to připomínali, Jakub Michálek dělal totéž.

Takže - omezení práva na odstoupení. V poslaneckém návrhu to řešeno není. V návrhu Ministerstva financí ano. Informace o právu odstoupit. V poslaneckém návrhu to není, v návrhu ministerstva ano. Odstoupení u směn provedených pomocí směnárenského automatu. Tam se to vůbec neřeší, tady se to řeší. Překážka odstoupení na straně směnárníka se v tom poslaneckém návrhu vůbec neřešila. Směnárník nemůže vrátit původní měnu. To jsou ty směny, když jde o exotické měny. Také se neřešilo. Návrh Ministerstva financí řeší. Jinými slovy, řeší se to, co my jsme tady říkali, to jest komplexně, a celá řada dalších změn.

Já vás nebudu zdržovat, kolegyně, kolegové. Celá řada dalších změn, které řeší ten návrh z dílny Ministerstva financí. Ano. Vždycky si můžeme říct, že to mohlo být dřív. Já jsem rád, že to je tady. Podpořím to zrychlení na těch 30 dnů, aby se stihla ještě zimní sezóna.

Také mám osobní zkušenosti. A tady musím říct, že tady skutečně se o trhu vůbec nedá mluvit. To je prostě čistokrevný podvod, protože těch fint je celá řada. To není pouze o tom, že tam je nevýhodný kurz, ale je to kombinace různých fint, na které prostě normální smrtelník nemá šanci přijít. Když už je ten kurz normální, tak je tam zase nějaký poplatek. Nebo se, jak říkala paní ministryně, k tomu předávají nějaké další, další služby nebo produkty, jako jsou třeba mapy apod. Jsem rád, že ten návrh právě řeší i ty věci týkající se informování, i informování dopředu, dvojjazyčně minimálně, aby turisté věděli, jaká mají práva.

Já bych tady chtěl dopředu avizovat to, že se chystám ve druhém čtení ze zkušeností, které mám, rozšířit to storno z těch dvou hodin na tři hodiny, a to zejména pro ty situace, kdy ty cizinci turisté si to vymění třeba hodinu před zavírací dobou, pak na to přijdou, nestihnou to a ten následující den už by jim chyběla jenom hodina.

Takže já ještě jednou děkuji. Omlouvám se za tu úvodní vsuvku s tou tabulkou, ale reagoval jsem a nechtěl jsem zneužívat faktických poznámek. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan místopředseda Okamura se nám omlouvá z pracovních důvodů do 16.45.

V tuto chvíli neeviduji žádné další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj má. Takže prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom jako zpravodaj podpořit ten návrh na zkrácení lhůty. Vidíme, že v celé sněmovně je na tom konsenzus. Určitě jsou nějaké drobnosti, co se týče třeba nějakých drobných byrokratických povinností, o kterých se budeme bavit na výborech. Ale myslím si, že není problém to stihnout. Ten návrh je tedy komplexně zpracován z vlády. Myslím, že i některá ta dodělaná opatření mají hlavu a patu. Ten zákon je dobrý a vyřeší jednu z největších ostud současné Prahy. Takže podpořme ho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Tím se posuneme dál. Návrhy na vrácení nebo zamítnutí nepadly. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Takže asi svolám kolegy do sálu, než budeme hlasovat. Žádost o odhlášení nevidím.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 60 bylo přihlášeno 166 poslanců, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůt, který padl v rozpravě. Padl návrh na zkrácení o třicet... Vidím tady žádost o odhlášení. Tedy vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Jak jsem již říkal, v rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o třicet dnů na třicet dní.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

hlasování číslo 61 bylo přihlášeno 153 poslanců, pro 141, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme tento tisk v tomto čtení vyčerpali. Já vám děkuji. Děkuji navrhovateli a zpravodaji. Uvidíme se v příštím čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP