(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Mám tu přihlášku pana předsedy Stanjury s faktickou poznámkou. Ano, není aktivní tato přihláška. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí, rozpravu končím.

Pan předseda volební komise navrhl, abychom nejprve hlasovali o rezignacích a potom hlasovali o volbách. Pokud proti tomu není žádná námitka, tak bych dal hlasovat o navržených rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48: přihlášeno 182 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o volbě, tak jak byli jednotliví kolegové nominováni a jak nás s tím seznámil pan předseda Kolovratník.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49: přihlášeno 184 poslanců, pro 160, takže návrh byl přijat a zmiňovaní kolegové byli zvoleni. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

136.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Prvé kolo proběhlo ve středu 3. října 2018 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Opravdu potvrzuji, je to tedy druhé kolo první volby, takže nemáme už žádnou rozpravu. V tom prvním kole byla zvolena profesorka Jiřina Jílková, která získala 84 hlasů. Bylo to 3. října, profesorka Jílková svoji pozici obhajovala.

Dále je tam ještě tedy jedno neuvolněné místo, na které nyní budeme vybírat ze dvou postupujících do kola druhého. Prvním je pan doktor Martin Kobert, ten získal v prvním kole 29 hlasů, a tím druhým je profesorka Jana Stávková, která v prvním kole získala 66 hlasů a také tuto pozici obhajuje. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu a otevření bodu číslo 137.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozprava již byla ukončena, takže přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby a otevírám bod číslo

 

137.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Připomínám, že v prvém kole na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. října nebyl nikdo zvolen a prosím opět pana předsedu Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ve velké mediální radě je také jedno místo neobsazené a nyní jsme opět tedy v druhém kole té volby. V prvním kole s počtem 20 hlasů byl nominován pan Patrik Košický a s počtem 27 hlasů paní Olga Ulrichová. Nebyl tedy nikdo zvolen, protože žádný z kandidátů nedosáhl kvora potřebného pro zvolení, a nyní tedy v druhém kole budeme vybírat z těchto dvou kandidátů.

I zde prosím o přerušení tohoto bodu, pane předsedající. A protože to vydávání lístků, vyplňování bude jednoduché, tak myslím, že stačí krátký čas, osm minut, do 13 hodin budeme vydávat lístky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo, ještě nám prosím sdělte, kdy bude vyhlášen výsledek volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se. Výsledky volební komise oznámí tradičně ve 14.30 hodin na začátku odpolední části jednání Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Končím dopolední jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Členům organizačního výboru připomínám, že se organizační výbor sejde ve 13.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP