(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je devět hodin a já zahajuji další jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Poprosil bych vás, abyste se usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás bude hlasovat kartou náhradní.

Vzhledem k mimořádné události, se souhlasem ostatních předsedů poslaneckých klubů bych předtím, než se pustíme do každodenní agendy a čtení omluv, dal mimořádně slovo panu poslanci Hájkovi, kterého prosím o slovo. A prosím o klid v sále.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, poprosím skutečně i mým jménem o klid v sále. (Řečník je oblečen v hornické uniformě.)

Předpokládám, že jste všichni zaznamenali, že včera v odpoledních hodinách došlo k důlnímu neštěstí na dole ČSM. Na místo nehody se dostavil jak premiér, předseda Českého báňského úřadu, polský premiér, je tam velvyslankyně Polska v Praze, protože mezi těmi třinácti postiženými, kteří zemřeli, je jedenáct polských horníků a dva naši. Takže je to opravdu velká tragédie.

Důl ČSM patřil nebo patří k nejmladším dolům v ostravsko-karvinském revíru, slavil padesát let, a tato nehoda je nejtěžší, která v tomto dole byla zaznamenána. Takže pro mě je to tragická informace, tragická zpráva. Každopádně bych vás poprosil o minutu ticha. A současně vzhledem k tomu, že řada hornických rodin ztratila svého tátu, i děti, tak za spolupráce některých poslanců vyhlásím sbírku právě na tyto děti a na pozůstalé příslušníky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A prosím o minutu ticha. (Uctění památky horníků minutou ticha.)

Tak. Ještě bych vám rád oznámil, že dnes, 21. prosince 2018, je to přesně sto let, co v této sněmovní síni slavnostně složil svůj prezidentský slib Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.

A teď už ke každodenní agendě. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Andrea Babišová - zdravotní důvody, Josef Bělica - rodinné důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Ondřej Benešík do 9.30 bez udání důvodu, Jan Birke - pracovní důvody, Petr Fiala - zdravotní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Jaroslav Holík - rodinné důvody, Ivan Jáč - zdravotní důvody, Pavel Jelínek - zdravotní důvody, Adam Kalous mezi 12. a 14. hodinou z pracovních důvodů, Jana Levová - rodinné důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Jiří Mašek - zdravotní důvody, Eva Matyášová - zdravotní důvody, Jiří Mihola - rodinné důvody, Miroslava Němcová - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - osobní důvody, František Vácha - pracovní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Veronika Vrecionová - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jan Kněžínek do 16 hodin z pracovních důvodů, Jana Maláčová z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Antonín Staněk z pracovních důvodů.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 129, 130, 131 a 132, sněmovní tisky 262, 206, 170 a 172. Po bloku třetích čtení máme pevně zařazené body 116, 117, 118 a 119, sněmovní tisky 289, 316, 334 a 335. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony prvého čtení.

S přednostním právem se jako první hlásí pan předseda Bartoš. A pak požádám o případné vystoupení k pořadu schůze.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já si dovoluji tuto slavnou Sněmovnu požádat o vyřazení bodu 131, což je ten sněmovní tisk 170 ve třetím čtení, z pořadu této schůze. Důvodem je fakt, že tisk ještě nebyl po druhém čtení projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, za což se tedy jako předseda výboru omlouvám. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál...? Pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl tuto ctěnou Sněmovnu požádat dnes o zařazení bodu 197 na pořad schůze, protože včera na něj nedošlo. Je to informace vlády o krizové situaci na dálnici D1.

Vzhledem k závažné tragédie, ke které došlo na dolu ČSM na Karvinsku, jsem přesvědčen, že nejenom mysli naše, ale i mysli našich občanů se dnes upírají skutečně k této tragédii, a že by nebylo úplně důstojné, abychom téma, které by zde podle mého názoru vyvolalo i řadu negativních emocí, dnes na pořad zařazovali. Takže nebudu dnes požadovat zařazení tohoto bodu. Myslím si, nebo pevně doufám, že tyto důvody pochopíte.

Nicméně samozřejmě všichni monitorujeme tu situaci na dálnici D1 a já chci požádat pana ministra, aby v úsilí, které teď v tuto chvíli už je na té dálnici D1 vidět, aby v něm pokračoval. A považuji za důležité se k tomuto tématu zcela jistě vrátit buď na mimořádné schůzi, o které uvažujeme v lednu, anebo na řádné schůzi, která bude v druhé polovině ledna. Děkuji vám za pochopení a věřím, že tento postoj podpoříte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom, umožnil jsem vystoupení, jenom poprosím, opravdu v této části by vždy měl být navržen nějaký konkrétní bod. Není možné bez přednostního práva vystupovat.

S přednostním právem si přeje vystoupit pan ministr dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady chtěl jenom ocenit ten přístup pana Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího a chtěl bych všechny ubezpečit, že se situací na dálnici D1 a její průjezdností Ředitelství silnic a dálnic velmi intenzivně zabývá, a jsem připraven o té věci debatovat, kdykoliv si to Sněmovna bude přát. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Mnozí z nás se vydají na průzkum dnes odpoledne osobně na D1. Tak. Pan poslanec Bělica ruší svou omluvu a bude přítomen po celý jednací den.

 

Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak budeme hlasovat o jediném návrhu, který zde zazněl, a je to návrh na vyřazení bodu 131, sněmovní tisk 170, z pořadu této schůze.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 266, přihlášeno 160, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP