(16.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

A co se týká těch lhůt, tak první fáze eNeschopenky zkracuje dobu, kdy dochází k povinnosti nahlásit dočasnou pracovní neschopnost ze současných tří dnů, ale prakticky to mohou být až čtyři dny, protože když to nahlásíte ve čtvrtek, tak protože se jedná o pracovní dny, tak ta pracovní neschopnost od ošetřujícího lékaře dorazí v podstatě až v úterý na jeden den, to znamená, že informaci o pracovní neschopnosti musí ošetřující lékař nově, pokud bude schválen tento návrh první etapy eNeschopenky - tak musí být nahlášen v pracovní den následující po dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. V tuhle chvíli je to poslední přihláška do rozpravy. Pokud nikoho nevidím z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj. Pan zpravodaj shrne rozpravu, prosím. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl shrnout rozpravu. V obecné rozpravě zaznělo 11 projevů, z toho čtyři faktické poznámky k tomu. A zazněl návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí návrhu nepadl, můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zagonguji, protože jsem několikrát požádal kolegy a kolegyně, aby diskuse mimo téma přenesli do předsálí, a nechci je připravit o hlasování, takže chvilku posečkám. Ale konstatuji, že nejdříve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Nikdo se nehlásí, ale odhlásím... Ano, pane kolega Juříček navrhuje jiný garanční výbor.

 

Poslanec Pavel Juříček: Já navrhuji hospodářský výbor, protože se to týká celé ekonomiky České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, ano, bude tam návrh. Nejdříve o protinávrhu budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru. Já jsem vás všechny odhlásil. Požádám vás o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme o návrhu na přikázání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu v hlasování číslo 115, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 115, z přítomných 154 pro 51 poslanec, proti 42, návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem byl výbor pro sociální politiku. Rozhodneme v hlasování číslo 116, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 116, z přítomných 160 pro 158, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Vidím kolegu Juříčka, který se hlásí do rozpravy k přikázání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, dámy a pánové, já bych navrhoval jako přidělení i hospodářskému výboru. V té první fázi jsem nemyslel jako garanční, ale přidělení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, logické. Pan kolega Pávek nejdříve. Tak se omlouvám, pane poslanče, jsem upozorněn, že jsem špatně stanovil pořadí přihlášených poslanců. Prosím, pane poslanče, máte slovo, potom kolega Pávek s návrhem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Já bych si dovolil navrhnout jako garanční výbor zdravotnický výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Garanční nemůže být, ten je odhlasován, pane poslanče. Další výbor. (Ve sněmovně je trvalý silný hluk.)

 

Poslanec Jiří Ventruba: Tak další výbor, pardon. Já jsem se totiž zamyslel, protože my jsme s panem kolegou Pávkem měli stejný nápad. Tak jsem to měl ještě v hlavě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, nyní pan poslanec Pávek. Vzdává se, chtěl dát ten samý návrh.

Máme přikázání. Prosím o klid sněmovnu! Jestli nerespektujete sami sebe, alespoň respektujte stenografy, kteří to musejí zaznamenat! Děkuji.

Máme dva návrhy k přikázání dalším výborům, a to výbor hospodářský a zdravotní.

 

hlasování číslo 117 rozhodneme o přikázání výboru hospodářskému. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117, z přítomných 161 poslance pro 121 poslanec, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro zdravotnictví. Rozhodneme v hlasování číslo 118, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zdravotní výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118, z přítomných 162 poslanců pro 156, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že dalšími výbory, kterým je přikázán tento tisk 333, je výbor hospodářský a výbor zdravotní.

 

Nyní máme před sebou návrh z rozpravy, a to zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování číslo 119, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 162 poslanců pro 23, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že garančním výborem k projednání tisku 333, vládního návrhu zákona o nemocenském pojištění, je výbor pro sociální politiku a dalšími výbory, které projednají tento tisk a bylo jim přikázáno, je výbor hospodářský a zdravotní. Lhůta k projednání tisku zůstává podle zákona na 60 dnech. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 31.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Pan ministr dopravy, jak jsem konstatoval cca před hodinou, se omluvil z jednání. A mám tady usnesení vlády, ve kterém předseda vlády informuje předsedu Poslanecké sněmovny, že pověřena pro projednání tohoto tisku je ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová, aby odůvodnila tento tisk ve druhém čtení. Ta je u stolku zpravodajů, děkuji, paní ministryně. A paní poslankyně Květa Matušovská jako zpravodajka toho tisku je také na svém místě. (Valná část poslanců velmi hlučně hovoří mezi sebou.)

Ještě paní ministryni nemohu udělit slovo, protože je tady nadměrný hluk. Takže pokud diskutujete jiné téma, než je vnitrozemská plavba, opět vás všechny požádám, abyste tyto rozpravy přenesli do předsálí! Já si ještě počkám. (Hluk se zmírnil.) Myslím, že teď je situace ve sněmovně taková, že můžeme v důstojné atmosféře projednat tisk 195.

Paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP