(17.10 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Děkuji, pane předsedající, za slovo. A já vlastně ve svém vystoupení pouze navážu na předřečníka, na pana poslance Bauera. My opravdu, a zdržím se teď politického hodnocení nebo komentáře té situace, ale my opravdu na garančním hospodářském výboru jsme zjistili skutečnost, že ze strany ministerstva v té původní navržené transpozici je uvalena zbytečně velká, řeknu extrémní povinnost na ty malé, ať už tedy rekreační, nebo převozní lodě, které by se měly vybavovat takto robustním systémem, a není k tomu žádné racionální odůvodnění. A mohu tedy potvrdit tu dohodu, ke které nakonec došlo.

Pan poslanec Bauer ten svůj návrh stáhl a po té dohodě jsme my tedy společně v komunikaci s legislativou Ministerstva dopravy vykomunikovali znění toho finálního pozměňovacího návrhu, vnímám ho asi jako společný, a domluvili jsme se, že tím iniciátorem byl kolega Bauer, takže v podrobné rozpravě se k němu přihlásí on. A velmi jednoduše, v § 32e je tedy řečeno, že lodě, které jsou rekreačním plavidlem nebo převozní lodí, takovou povinnost robustní mít nemusí.

Ve svém komentáři ještě připomenu jednu věc, kterou si myslíme, že zůstává otevřená, a nechceme ji už řešit v této novele zákona. Ta novela současně, tedy paralelně s tím, co teď diskutujeme, zavádí nový pohled na to, co je velká loď a co je tzv. malé plavidlo. Nově definuje, že tím malým plavidlem je loď, která je tedy menší než 20 metrů, ale zároveň má přepravu maximálně 12 cestujících atd. atd. Ale například ti tzv. převozníci říkají, přicházejí s argumentací, že oni se přepravují na té vodní cestě vždycky na pevně definované cestě, pouze z bodu A do bodu B. Nepohybují se tedy nikde jinde a rádi by ještě diskutovali o nějaké další úpravě. Ale v tuto chvíli tedy je dohoda, že už se do té problematiky, aspoň v rámci této novely, pouštět nebudeme.

Věřím, když se vrátím k tomu zmíněnému pozměňovacímu návrhu, že dosáhneme dohody a že Ministerstvo dopravy, které je tedy informováno a koordinováno s tím zněním, k němu na hospodářském výboru vysloví souhlas.

Za sebe ještě chci dát několik slov k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který jsem podal během dnešního dne. Je to spíše drobné technické upřesnění, které už jde opravdu do hloubky technického detailu. V současné době je systém takový, že Ministerstvo dopravy v roli plavebního úřadu má tzv. pověřenou společnost nebo pověřeného partnera, který schvaluje, technicky schvaluje k provozu nová plavidla, nové lodě, provádí ty technické prohlídky, a má to nějaký historický vývoj. A já v tom pozměňovacím návrhu říkám, že pokud by o toto schvalování, o toto pověření měla zájem nějaká další společnost, což je možné, a myslím si, že je to i správné, abychom i v této oblasti měli nějaké konkurenční prostředí, tak ten nový zájemce by měl mít v souladu s evropskou legislativou a vyhláškami daný jasně definovaný prováděcí právní předpis, jak vlastně ty lodě a jejich technický stav kontroluje. A logicky v tom návrhu říkáme, že znění toho technického předpisu musí si schválit Ministerstvo dopravy. Musí mít na to vliv. A nemůže to být konáno bez něj. Je to pozměňovací návrh číslo 2072, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, a odborně ho samozřejmě probereme na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Pávek jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, tohleto je evergreen. To se nám sem vrací od samého počátku, kdy ministr Ťok načetl ne transpoziční opatření v rámci této směrnice, která zavádí povinnost - podle Ministerstva dopravy, abychom si to ujasnili - která zavádí povinnost instalace navigačních zařízení. Možná pro ty z vás, kteří nebyli u toho vysvětlování na hospodářském výboru, tak bych vám chtěl říct, že mají předepsanou velikost obrazovky - asi takhle velikou. (Názorně ukazuje.) To znamená, že ta menší plavidla, když tam dáte tohleto navigační zařízení, tak už se tam nevejdete sami. A když se jedná o přívoz, tak už tam nemůžete poslat ani klienty, které byste převezli z jednoho břehu Vltavy na druhý.

My jsme to poměrně sofistikovaně rozebrali na hospodářském výboru. Napadli jsme ty věcné problémy, které tam byly. To nebyla politická diskuse, byla to diskuse velmi věcná. A Ministerstvo dopravy slíbilo nápravu. Řeklo, a takhle zněla gentlemanská dohoda, že pozměňovací návrhy kolegy Bauera nebudou načteny v případě, že Ministerstvo dopravy samo zapracuje připomínky, které jsme na hospodářském výboru vznesli, a odstraní tyhlety nedostatky, které mají v zásadě šikanózní charakter a nejsou opravdu potřeba, které s sebou nesou vynucené náklady pro ty podnikatele, aniž by to přinášelo jakýkoliv užitek tedy tomu státu anebo to zvyšovalo bezpečnost při provozu na vnitrostátní plavbě. Bohužel se tak nestalo. Nestalo se tak rozhodně v plném rozsahu. To znamená, za nás, za nás, nemůžeme tuto normu podpořit, tak jak byla předložena, a budeme se přiklánět k těm pozměňovacím návrhům, které tady zazněly od kolegy Bauera a Kolovratníka.

Ještě ke kolegovi Kolovratníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy víte, pane kolego, že ta definice toho malého plavidla je rozhodující mimo jiné právě proto, které plavidlo si musí takovéto zařízení pořídit či ne, koupit či ne. Ty náklady činí zhruba 150 tisíc. Na to by žádný převozník nikdy v životě nevydělal. Takže jakoby není možné přijmout tuto normu bez toho, aby ta definice malého plavidla pod 20 metrů byla již zakotvena, protože jinak by ta norma předcházela, ta povinnost vlastně pořídit si to zařízení předcházela tu možnost jaksi si ho nekoupit v případě, že bych řídil plavidlo menší.

Co se týká toho, co jste teď říkal, že načtete ten malý pozměňovák, co se týká tedy těch technických parametrů pro uvádění nových plavidel do provozu, tak tam se domnívám, že by to mělo probíhat podobnou formou, jako je třeba STK u aut, u automobilů. To znamená, že by parametry toho schvalovatele měly být jasně definovány a neměly by být příliš volné, což v tomto tedy jaksi jsme za jedno.

Takže za nás určitě nemůžeme schválit normu v té podobě, jak ji předložilo Ministerstvo dopravy, a budeme se muset obrátit k těm pozměňovacím návrhům, které vzešly z toho jednání hospodářského výboru a měly širokou podporu napříč celým politickým spektrem. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já bych to neházel jenom na pana ministra Ťoka. Jako implementace nebo transpozice evropského práva, to tady slýcháváme každé sezení pléna u různých návrhů zákonů. A když někdo začne říkat, že to je čistá implementace, tak já tedy vždycky zbystřím, protože většinou to tak nikdy není, a ukazuje se, že ani v tomto případě to nebylo. A jak jsem poslouchal kolegu Bauera, když říkal, že to byly takové podivné okolnosti na tom hospodářském výboru, tak já si vždycky pokládám takovou zásadní otázku vlastně, proč takový návrh zákona bychom měli přijmout. Chápu to, že když jezdí obchodní plavidla po řece, že je dobré, když jsou sledována tím transpondérem, že to slouží k bezpečnosti a také to slouží k tomu, že majitelé těch lodí vědí, kde ty lodě jsou, jaké zboží se po té vodě posouvá. Ale rozhodně nechápu, kdejaká pramice, když pojede po řece, aby všichni věděli, kde je, když to velmi zjednoduším. U těch přívozů, a některé přívozy ještě jsou dokonce na lanku, takže tam to vůbec nechápu. A vždycky si pokládám otázku - komu to prospěje? To je ta známá věta z Pelíšků. A komu tím prospějete! (Důrazně.) No komu? No samozřejmě všichni víme, těm, kteří vyrábí a dodávají ty transpondéry. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova - paní ministryně, paní zpravodajka? Nemá zájem. Než otevřu podrobnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Otevírám podrobnou rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Matušovská. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila ke sněmovnímu dokumentu 2118. Je to pozměňovací návrh, který se vlastně zabývá posuzováním technické způsobilosti plavidel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP