(17.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, projednávání bylo na mnoha úrovních a základem se stal potom pozměňovací návrh, ke kterému se vztahují a budou vztahovat už také všechny ostatní pozměňovací návrhy, které ještě dnes, jak jsem zjistil, budou na pořadu. Pozměňovací návrh, ten komplexní pozměňovací návrh poslance Milana Hniličky byl brán jako základ.

Já bych tady jenom ještě řekl, že nebývale mnoho pozměňovacích návrhů přišlo ještě v průběhu posledních minut, kdy bylo dohodnuto, že se pozměňovací návrhy k tomuto budou dávat. To znamená, já vystoupím potom ještě v diskusi k pozměňovacím návrhům, které přišly na poslední chvíli. Nicméně znovu říkám, základem, který je schválen a doporučen, ke kterému se všechno vztahuje, je komplexní pozměňovací návrh poslance Milana Hniličky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji garančního výboru. Jak již jsem říkal, tak dalším výborem, který se návrhem zabýval, byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Václava Klause, aby nás informoval o projednání ve výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem se přihlásil do obecné rozpravy, abych o tom pohovořil, čili teď to řeknu jenom stručně. Našemu výboru to bylo z nějakých mocenských důvodů odebráno, přestože jsme výbor pro školství, kulturu a sport, a bylo to přiděleno výboru, kterému to z logiky věci nepřísluší. Takže naše pozice byla, že se do toho nebudeme moc montovat, ať si to udělá ten ctihodný druhý výbor sám. U nás se to také nějak projednávalo a jsem velice rád, že se tou změtí pozměňovacích návrhů nebudu zaobírat já jako zpravodaj, ale ctihodný kolega pan Juránek, který to ale díky své zkušenosti a inteligenci bezpochyby zvládne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Bartoň, připraví se pan poslanec Janda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych zde obhájil některé pozměňovací návrhy, které jsem podával k tomuto návrhu, k této novele o podpoře sportu. Většinu těchto návrhů jsem podal již do podvýboru a výboru, jsem rád, že dva mé pozměňovací návrhy výbor vzal za své. Dva jsem na základě rozpravy ve výboru stáhl, takže je podávat nebudu. Nicméně zbývá ještě dalších sedm, které výbor nepřijal za své, a další dva, které jsem ještě doplnil.

Mé pozměňovací návrhy, které jsou v systému pod čísly 2100, 2101 a 2102, se týkají zejména transparence v oblasti sportu. V oblasti sportu, kde vnímám, že je jedno z nejvíce klientelistických prostředí, tak zde je potřeba trošku zapracovat alespoň na té transparenci, a proto v pozměňovacím návrhu, který jde již nyní ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana předkladatele poslance Hniličky, tak se zabývám transparentností organizace coby konečného příjemce, kde, ačkoliv jsou to ty nejmenší, tak nějaká forma transparence by mohla být. A proto zde navrhuji alespoň zřízení transparentního účtu, které není administrativně náročné a které pak nevyžaduje od těch malých klubů žádnou administrativu v dalších letech, jakmile se účty převedou na transparentní, nadále tak fungují.

Co se týče transparence potom nekonečných příjemců, to znamená zprostředkovatelů, asociací atd., tak tady se tím zabývá můj pozměňovací návrh pod číslem 2101 a zde vzhledem k tomu, že už nejde o ty malé organizace v oblasti sportu, tak navrhuji trošku větší pravidla transparence, minimálně bych tam zmínil, že je dobré, abychom měli třeba výroční zprávu o hospodaření, jak daná organizace v oblasti sportu nakládá s penězi. Dosud toto nemáme a v momentě, kdy se bavíme o transparentnosti v oblasti sportu, tak je dobré mít i nějaké základy té transparentnosti v zákoně. V současném předkládaném zákonu není bohužel nic.

Třetí pozměňovací návrh, který se týká transparentnosti je, že bychom rádi, i Piráti obecně, měli údaje v rejstříku, který je nyní zřízen, tak bychom je chtěli veřejné. To znamená, jenom ty údaje, které nepodléhají ochraně osobních údajů, bychom chtěli veřejné. V současném zákonu i v současném platném znění je rejstřík definován, že je neveřejný. Nevidíme v tom smysl. Některé věci jsou naopak velice dobré, pokud budou veřejné a ještě pokud budou v tom rejstříku jako otevřená data, aby si jednotlivé systémy pro ně mohly, pro tyto informace, sahat a nemusely se zbytečně překlápět lidmi a nemusel by se nad tím strávit čas. Přitom systém a informatika by si to mohly vzít samy.

Další pozměňovací návrh pod číslem 2103 je zacílený na konečného příjemce. Zde bych rád vyzdvihl to, že bychom si přáli, aby struktura přidělování dotací byla co nejplošší. Aby byl zdroj dotace a co nejblíž tomuto zdroji konečný příjemce. Aby bylo co nejméně prostředníků po cestě k dotaci tomu sportovnímu klubu, který trénuje ty děti. Proto podávám i pozměňovací návrh - není to právně závazné v tom zákonu, je to doporučující - aby programy, které bude agentura vytvářet, byly zacíleny tak, aby co nejvíce umožňovaly právě konečným příjemcům si přímo požádat o dotaci, aby nemuseli využívat prostředníky.

Pozměňovací návrh číslo 2104 se zabývá předsedou, který v současném znění i ve znění komplexního pozměňovacího návrhu je vyjmut ze zákona o střetu zájmů. Toto vidím jako problematické, proč zrovna u agentury vyjímat někoho ze střetu zájmů, proč zrovna zde musí být - můžeme umožňovat zákonodárci být v moci výkonné. To znamená, týká se to pouze poslanců nebo senátorů. Nedává to smysl, z hlediska zákona o střetu zájmů navrhujeme vypuštění té výjimky, která je v současném návrhu.

Dále pozměňovací návrh 2105 se zabývá požadavky na výběr předsedy agentury, kdy zákon v současném znění, tedy ten návrh stanoví, že předseda musí mít pět let v oblasti sportu, v oblasti řízení sportu. Opět nevidíme důvod, proč omezovat množství lidí, kteří mohou být předsedy této agentury, pouze na činovníky v oblasti sportu, činovníky asociací atd., vzhledem k tomu, že agentura, její hlavní náplň je přerozdělování dotací. Manažer, který má pět let zkušeností v čerpání dotací, v udělování dotací atd. by byl opět vhodný adept na předsedu této agentury, proto jsme navrhli uvolnění požadavku na předsedu.

V pozměňovacím návrhu 2106 se zabýváme tím, že nový komplexní návrh pana předkladatele nyní hovoří o zřízení Národní rady pro sport a dává zákonem povinnost zřídit tuto radu. Navrhujeme tam změnit, aby byla možnost zřídit radu, aby ta agentura po svém uvážení se buď rozhodla zřídit radu, ne aby to měla zákonem povinné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP