(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Vaši výzvu skutečně vyslyšel ministr vnitra a já mu s přednostním právem dávám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové. Za prvé pro pana místopředsedu Okamuru. Já jsem odnikud nepřišel, já jsem tady celou dobu byl. Dokonce jsem ho při začátku schůze zdravil. Pouze jsem odešel k lavici předsedy klubu ODS a diskutovali jsme o stejné věci. Takže to není o tom, že bych někam odcházel.

A k tomu meritu. Já nemůžu mluvit za pana ministra zahraničních věcí, protože toto je primárně v gesci Ministerstva zahraničních věcí, je to konzulární záležitost. Je to věc, kterou řeší náš zastupitelský úřad ve Francii. Nicméně mám obecné povědomí o tom, jaké kroky byly ze strany ZÚ poskytnuty, a chci vás ujistit, že podle toho, co vím, náš zastupitelský úřad vyčerpal všechny možnosti, které byly k dispozici v rámci toho soudního procesu. Jediné, co neproběhlo, je, řekněme, kontakt na té nejvyšší úrovni mezi ministrem zahraničí České republiky a Francie. Otázka je, zda by to k něčemu přispělo, či nikoliv. Ale pan ministr Petříček, když jsme se o té věci bavili naposledy, řekl, že je připraven i k takovému kroku.

Takže jestli vám to takto stačí. Není to o tom, že by vláda na pana Sagana zapomněla. Já se nechci pouštět do detailů, protože mám nějaké informace o tom, jaké důkazy byly z té francouzské strany předvedeny. A troufnu si říct, že pokud ty důkazy opravdu byly tak, jak to bylo prezentováno, tak mohu říct, že mám pro ten verdikt jisté pochopení.

Ale to nijak nezmenšuje ten fakt, že bychom se o svého občana starat měli. Takže vás chci tímto ujistit, že Česká republika prostřednictvím našeho ZÚ ten případ monitoruje, stará se o něj, a pokud by bylo potřeba, pokud by pan ministr zahraničí seznal, že je nutná osobní intervence, tak je v tom připraven také příslušné kroky podniknout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zřejmě jsem nestihl přečíst, že s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Munzar.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Nebo má někdo pocit, že jsem mu doposud nedal slovo? Jestliže tomu tak není, tak bychom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích. Nejprve tedy návrh, tak jak jej předkládá grémium. Není námitka proti tomu, že bychom hlasovali o celém návrhu z grémia jedním hlasováním? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o návrhu grémia.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 165. Přihlášeno je 176, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Kubíčka, který navrhuje, abychom bod 32, tisk 205, o elektronické evidenci tržeb, v prvém čtení, zařadili jako první bod po třetím čtení zítra, ve středu 13. 2.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 166. Přihlášeno je 176, pro 95, proti 81. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana místopředsedy Okamury na zařazení nového bodu a jeho následné pevné zařazení. Ten bod jsem si poznačil jako projednání pozice České republiky k suverénnímu státu Venezuela. Ten návrh pak pokračoval, ale doufám, že to takto stačí. Nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu na schůzi.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 167. Přihlášeno je 176, pro 40, proti 92. Tento návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Farského, abychom zařadili zprávy o České televizi, což jsou tisky 183, 184, 188 a 202... Říkám to dobře, nebo to jsou čísla bodů? (Poslanec Farský: To jsou body.) Pardon, to jsou body. Abychom je zařadili zítra jako postupně třetí, čtvrtý, pátý a šestý bod zítřejšího jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 168. Přihlášeno je 176, pro je 73, proti 25. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále zaznělo veto na návrhy pana poslance Jurečky.

 

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, která navrhuje zařadit tisk 214, novelu trestního zákoníku, jako první bod po pevně zařazených bodech dnes.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 169. Přihlášeno je 176, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Kopřivy, abychom zítra po pevně zařazených bodech zařadili body 59 a 60, což jsou tisky 201 a 211.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 170. Přihlášeno je 176, pro 44, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pak zde máme další dvě veta. Tím jsme se vypořádali se všemi změnami pořadu schůze, tak jak byly navrženy.

Dovolte mi přečíst omluvu. Pan poslanec Grospič se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu.

 

Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Jako první otevírám bod číslo

 

219.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera

Prosím, aby se slova ujal předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Stanislav Grospič, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Silný hluk v sále.) A poprosím opakovaně o klid v sále. Případné diskuze prosím v předsálí.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 10. prosince 2018 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Krajského ředitelství Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování hlavního města Prahy, odboru obecné kriminality devátého oddělení, o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera. V souladu s příslušným ustanovením zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byla tato žádost policejního orgánu zařazena na program jednání této 26. schůze Poslanecké sněmovny a v současné době je vedena jako bod číslo 219.

Mandátový a imunitní výbor zahájil projednávání žádosti policejního orgánu na své 20. schůzi, která se konala dne 18. prosince loňského roku, a usnesením číslo 86 přerušil projednávání této věci. Na následující 21. schůzi mandátového a imunitního výboru, která se konala dne 5. února 2019, bylo projednávání žádosti policejního orgánu přerušeno rovněž, usnesením číslo 89, a to z důvodu vyslechnutí vyjádření dohledové státní zástupkyně k postupu ve věci vyžádání zprávy o provedené dohledové prověrce, která se před jednáním mandátového a imunitního výboru omluvila. Projednání žádosti policejního orgánu tak dosud nebylo ukončeno a mandátový a imunitní výbor setrval na své žádosti vyslechnout dohledovou státní zástupkyni k dotyčné věci. Proto překládám Poslanecké sněmovně návrh, aby projednávání bodu číslo 219 v pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny přerušila do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP