(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 88, 89, 90, 91, 92, 93, což jsou smlouvy ve druhém čtení, bodům 86, 132, 95, 96, 97, což jsou smlouvy v prvém čtení, a bodu 94. Poté bychom projednávali body podle schváleného pořadu schůze. Odpoledne jsou na pořadu ústní interpelace, tedy bod 158.

S náhradní kartou číslo 12 bude hlasovat pan poslanec Veselý.

Omlouvají se z dnešního jednání pan poslanec Pavel Blažek v době od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů a paní ministryně Klára Dostálová od 14.30 do 19 hodin také z pracovních důvodů.

Než přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů, tak se ptám, zda má někdo zájem vystoupit s návrhem na změnu schváleného pořadu 27. schůze. Nikoho takového nevidím, takže zahajuji pokračování projednávání bodu

 

88.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé
/sněmovní tisk 75/ - druhé čtení

Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali dne 12. června 2018 na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili rozpravu. Já v tuto chvíli prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali - místo omluveného ministra zahraničních věcí je vládou pověřena paní ministryně Jana Maláčová, která už je přítomna, a u stolku zpravodajů už je zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Mikuláš Peksa. Připomínám, že usnesení zahraničního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 75/1.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. K rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku, nevidím ani nikoho, že by se hlásil ze sálu, takže rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

Nicméně v rozpravě dne 12. 6. na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přednesl místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip návrh na odročení projednávání do 26. 6. 2018. Tento návrh zazněl a my bychom se s tímto návrhem měli vypořádat hlasováním. (Námitky ze sálu týkající se data.) Ano, protože mám v poznámkách 26. 6. 2018 a nemohu to nijak ověřit, tak skutečně takovýto návrh musím prohlásit za nehlasovatelný. Pan místopředseda není přítomen, takže se k tomu nemůže vyjádřit.

Nebudeme hlasovat o tomto návrhu a přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru. Já bych požádal zpravodaje zahraničního výboru, aby nás seznámil s navrženým usnesením.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych vás rád seznámil s usnesením zahraničního výboru z 11. schůze ze dne 25. dubna 2018.

Toto usnesení říká: Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Martina Tlapy, zpravodajské zprávě poslance Mikuláše Peksy a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Austrálií na straně druhé;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru. Já jsem mezitím přivolal poslance, kteří nebyli v sále. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přihlášeno 132 poslanců, pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nicméně je zde poznámka k průběhu hlasování. Prosím pana poslance. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji. Bohužel v mé nepřítomnosti se stala nějaká nehoda, že do mého hlasovacího zařízení vnikla tekutina a hlasovací zařízení mi momentálně nejde. Asi podobný případ, jaký se stal panu Chvojkovi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Rozumím. Chci se zeptat, pane poslanče, zda navrhnete zpochybnit hlasování, nebo můžeme považovat hlasování za platné.

 

Poslanec Jakub Janda: Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Rozumím. Prosím, aby vaše hlasovací zařízení bylo opraveno. Můžeme udělat jednoduchý pokus, že vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami a pan poslanec nám sdělí, zda funguje hlasovací zařízení, nebo ne. (Chvíli čeká.)

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a děkuji panu zpravodaji.

Otevřu projednávání dalšího bodu. Pokud se podaří do té doby hlasovací zařízení zprovoznit, budeme pokračovat, pokud ne, tak před hlasováním přeruším jednání Poslanecké sněmovny do vyřešení tohoto technického problému.

 

Otevírám bod

 

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech
a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely,
který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku
/sněmovní tisk 81/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych krátce shrnul fakta, týkající se vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku. Česká republika jakožto člen Rady Evropy, tedy mezinárodní organizace, která funguje na principu diskuse a spolupodílí se mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých a právních otázek a také samozřejmě na udržování základních lidských práv a svobod, signovala danou úmluvu o lidských právech a biomedicíně v roce 1998. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP